2011 Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları Konulara Göre

1) TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Anlatım Bozukluğu)

2) TÜRKÇE Kültür Bakanlığı’nın (Yazım Yanlışı)

3) TÜRKÇE nesli (Ünlü Süşmesi)

4) TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

5) TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları…)

6) TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

7) TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

8) TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

9) TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

10) ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

11) ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

12) ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

13) ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

14) ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

15) ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

16) ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

17) ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

18) ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

19) ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

20) İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

21) İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

22) İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

23) İNKILAP felahı vatan grubu

24) İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

25) İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

26) İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

27) GENEL KÜLTÜR “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.

28) GENEL KÜLTÜR 2011 mehmet akif yılı

29) GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları türkiye

30) GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

31) GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

32) GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

33) GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

34) GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

35) 1702 sarhoş derece indirimi ceza

36) 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

37) 1739 eşitlik genellik

38) 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

39) 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

40) 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

41) 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

42) 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

43) 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

44) 4483 ceza muhakemeleri usulü

45) 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

46) 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

47) 5018 sayıştay 75 gün

48) 5442 il idare danıştaya itiraz

49) 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

50) 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

51) 657 amire sözle hakaret 657 de aylıktan kesme cezasını gerektirir

52) 657 ölüm izin 7

53) 657 üstün başarı %200 ödül

54) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

55) AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

56) AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

57) BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

58) BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

59) DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

60) DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

61) EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

62) EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

63) EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

64) İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

65) İLKÖĞRETİM duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır.

66) İLKÖĞRETİM performans ödevleri öğrenciden toplanmaz.( Bu soruda doğru seçenek soruluyordu sanki 3 şık yanlıştı. B seçeneği doğru gibiydi : ( …. tarihinden başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır)şeklindeydi.

67) KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

68) KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

69) KUTLAMA bayrak kaç kişi.3 öğrenci

70) KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

71) ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz. Öğrenim durum belgesi verilir.

72) ORTAÖĞRETİM kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

73) ORTAÖĞRETİM orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

74) ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

75) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

76) ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

77) ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

78) ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar…

79) ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

80) REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

81) REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

82) REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

83) REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

84) REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

85) REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

86) REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

87) RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

88) RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

89) RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

90) RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

91) RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

92) SOSYAL ETKİNLİK belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

93) SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde yapılır, dersler telafi edilir

94) 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

95) 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir


1.784 defa okundu.

1 Yorum

 1. admin YazarYanıtla

  1. TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Özne yüklem uyuşmazlığı)

  2. TÜRKÇE Kültür Bakanlığı’nın (Yazım Yanlışı)

  3. TÜRKÇE nesli (Ünlü Süşmesi)

  4. TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

  5. TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları…)

  6. TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

  7. TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

  8. TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

  9. TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

  10. TÜRKÇE Paragrafın anlamı bozulur.. Kendini beğendiği… şeklinde d şıkkı olmalıydı

  11. ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

  12. ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

  13. ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

  14. ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

  15. ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

  16. ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

  17. ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

  18. ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

  19. ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

  20. ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

  21. İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

  22. İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

  23. İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

  24. İNKILAP felahı vatan grubu

  25. İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

  26. İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

  27. İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

  28. GENEL KÜLTÜR “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.

  29. GENEL KÜLTÜR 2011 mehmet akif yılı

  30. GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları türkiye

  31. GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

  32. GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

  33. GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

  34. GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

  35. GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

  36. 1702 sarhoş derece indirimi ceza

  37. 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

  38. 1702 Derslere girmeyen öğretmen mazeretini kaç gün içinde ispatlaması 7 gün

  39. 1739 eşitlik genellik

  40. 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

  41. 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

  42. 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

  43. 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

  44. 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

  45. 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

  46. 4483 ceza muhakemeleri usulü

  47. 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

  48. 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

  49. 5018 sayıştay 75 gün

  50. 5018 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

  51. 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir

  52. 5442 il idare danıştaya itiraz

  53. 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

  54. 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

  55. 657 amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir

  56. 657 ölüm izin 7

  57. 657 üstün başarı %200 ödül

  58. Disiplin cezaları Zaman Aşımı : kademe ilerlemesi cezası disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde verilir

  59. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

  60. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

  61. AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

  62. BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

  63. BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

  64. BİLGİ EDİNME Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar

  65. DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

  66. DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

  67. EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

  68. EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

  69. EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

  70. İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

  71. İLKÖĞRETİM performans ödevleri , sınav sonuçları 10 gün sonra öğrencilere duyurulur..

  72. KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

  73. KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

  74. KUTLAMA bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

  75. KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

  76. ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

  77. ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.

  78. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

  79. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

  80. SOSYAL ETKİNLİK: duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır.

  81. SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde , hafta sonlarında ve bayram tatillerinde yapılır, ( sorubak.com diğer 3 seçenek yanlıştı

  82. ORTAÖĞRETİM : belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

  83. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

  84. ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

  85. ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

  86. ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar…

  87. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

  88. ORTAÖĞRETİM Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)

  89. REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

  90. REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

  91. REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

  92. REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

  93. REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

  94. REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

  95. REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

  96. RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

  97. RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

  98. RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

  99. RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

  100. RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir