2011 Yılı Müdür Yardımcılığı Başvuru Şartları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Sınavına Başvuru işlemleri başlamıştır.Başvuru için tıklayınız

Sınav başvuruları 26.08.2011 tarihinde sona ermiştir.

Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 
01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00‟te,
Eğitim Kurumu Müdürlük Seçme Sınavı ise
02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te
Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında tek oturum halinde gerçekleştirilecek olup 110 dakika sürecektir.


Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı / Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük Sınavı Başvurusu

Eğitim Kurumları Müdürlüğü için, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 8`inci maddesinde yer alan özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilirler.
Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavına katılacak adaylar için Bakanlık kadrolarında eğitim
öğretim sınıfında en az üç yıl kadrolu öğretmen olarak görev yapmış olma şartı ön görülmüştür. Bu sürenin hesaplanmasında özel öğretim okul ve kurumlarında öğretmenlikte, sözleşmeli öğretmenlikte, askerlikte ve asker öğretmenlikte geçen süreler ile her türlüaylıksız izinli olarak geçen süreler dikkate alınmayacaktır.
  
Üç yıllık sürenin hesabında;

Sınava başvuru tarihinin son günü 26/08/2011 tarihi esas alınacaktır.

Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavına başvuranlar Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama

ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 7`ince ve 8`inci maddelerinde belirtilen genel
ve özel şartları taşımaları halinde aday isterse Müdürlük Seçme Sınavına da başvuruda
bulanabilecektir.
Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile Yönetmeliğin 25`inci
maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar, istemeleri hâlinde Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı
Seçme Sınavlarına girebilirler.
Sınava giren adaylar Yönetmeliğin atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde
değerlendirilirler.

 

Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 

müşterek yapılacağından, bu sınavla ilgili başvuru ekranında iki ayrı kutucuk bulunmakta olup, şartları taşımaları ve istemeleri hâlinde iki ayrı kutucuğu veya birini işaretlemeleri gerekmektedir.

Söz konusu sınavlara;
 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşımak kaydı ile

ilk defa eğitim kurumları müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına/müdürlüğüne atanacaklar ile istemeleri halinde mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu Yönetmelik‟in 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmıĢ olanlar, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar başvuruda bulunabilirler.    

Ancak, bu sınavlarda başarılı olan adayların, duyurusu yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilmeleri için, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında başvuru tarihi itibarıyla

Fiilen Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

kadrolarında çalışıyor olmaları gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydı ile adaylar,

 

 

Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı ile Müdürlük Seçme Sınavı‟nın

hepsine birden başvuruda bulunabilirler.

 

BAŞVURU ÜCRETİ

Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavına katılmak isteyen
aday 30 TL sınav ücretini Ekim 2011 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,Türkiye
Vakıflar Bankası TAO veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden kurumsal tahsilât programı
aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla yatıracaktır.

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. 100 tam puan üzerinden geçerli puanlar hesaplanarak 70 ve yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Başarı puanı hesaplanmasında; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) X 100 ] formülü kullanılacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda, 15 Mart 1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara 11 11

tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit dilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir

Kılavuzu indirmek için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu 2011

Sınava Hazırlık Sayfası

müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu 2011

Başvuru yapmak için tıklayınız

Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları

Müdür Yardımcılığı Sınav Çalışma Notları

Müdür Yardımcılığı Sınavında Geçmiş Yıllarda Çıkmış SorularMüdür Yardımcılığı Sınav Konuları

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

4.556 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir