2012-2013 PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI 10-A CEVAP ANAHTARI

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ML 10/A SINIFI 2.DÖNEM 3.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Girilen bir kelimenin tamamını büyük harfe çevirip ekrana yazan programı yazınız?(15p)
string kelime;
Console.Write(“Kelimeyi Giriniz..:”);
kelime = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(kelime.ToUpper());
Console.WriteLine(kelime.ToLower());
Console.ReadKey();

2. Aşağıdaki metotların ne işe yaradığını açıklayınız.(20p)
a. Abs: Abs( ) metodu parametre olarak verilen sayının mutlak değerini veren metottur.
b. Sqrt: Parametre olarak verilen double türündeki sayının karekök değerini double türünde
geriye döndüren metottur.
c. ToLower: Birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür
d. Split: Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur.
3. Tabanı ve üssü dışarıdan girilen sayıların üssünü hesaplayan programı yapınız.(Ör: 2^3=8)(15p)
double taban,us,sayi;
Console.Write(“Tabanı Giriniz..:”); taban = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine());
Console.Write(“Üssü Giriniz..:”); us= Convert.ToInt32 (Console.ReadLine());
sayi = Math.Pow(taban,us);
Console.WriteLine(sayi);
Console.ReadKey();

4. Dışarıdan girilen iki sayıdan büyük ve küçük sayıyı bulup ekrana yazan programı metot kullanarak yapınız?(20p)
int s1, s2,enb,enk;
Console.Write(“1.Sayıyı Giriniz..:”); s1 = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine());
Console.Write(“2.Sayıyı Giriniz..:”); s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
enb = Math.Max(sayi1, sayi2);
enk = Math.Min(sayi1, sayi2);
Console.WriteLine(“En büyük..:{0}”,enb);
Console.WriteLine(“En Küçük..:{0}”,enk);
Console.ReadKey();
Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?(10*3=30p)
5. A) Compare
6. C) Contains
7. D) Format
8. A) Round
9. A) Switch Case
10. a) 1
11. d) ogrenci sinif
12. b) değişken
13. b) ; (noktalı virgül)
14. b) F5

1.047 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri