2012-2013 PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI 10-A

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ML 10/A SINIFI 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

1. Girilen bir kelimenin tamamını büyük ve küçük harfe çevirip ekrana alt alta yazan programı yazınız?(15p)

2. Aşağıdaki metotların ne işe yaradığını açıklayınız.(20p)
a. Abs:

b. Sqrt:

c. ToLower:

d. Split:

3. Tabanı ve üssü dışarıdan girilen sayıların üssünü hesaplayan programı yapınız.(Ör: 2^3=8)(15p)

4. Dışarıdan girilen iki sayıdan büyük ve küçük sayıyı bulup ekrana yazan programı metot kullanarak yapınız?(20p)

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?(10*3=30p)
5. İki metinsel ifadeyi karşılaştırmaya yaran metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Compare B) Concat C) Copy D) Format
6. Metinsel ifadenin içerisinde başka bir ifadeyi aramak için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Concat B) Substring C) Contains D) CopyTo
7. Rakamlardan oluşan metinsel bir ifadeyi belirli bir formda yazmak için kullanılan metinsel metot aşağıdakilerden hangisidir?
A)Insert B) Concat C) IndexOf D) Format
8. Aşağıdakilerden hangisi ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan bir metottur?
A) Round B) Abs C) Sqrt D) Pow
9. Aşağıdakilerden hangisi bir döngü komutu değildir?
A) Switch Case B) foreach C) do while D) while
10. 10%3 işleminin sonucu kaçtır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
11. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?
a) ogrenciNo b)OgrenciAd c) ogrenci_soyad d) ogrenci sinif
12. Bir programlama dilinde verilerin depolandığı anallara ne denir?
a) döngü b) değişken c) operatör d) metot
13. Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?
a) “ (çift tırnak) b) ; (noktalı virgül) c) : (iki nokta) d) , (virgül)
14. Visual Studio 2010 ortamında Visual C# programında hazırlanan programı çalıştırmak için klavyeden hangi tuşa basılır?
a) F2 b) F5 c) F7 d) F10

1.174 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir