222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

*Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi değil.

*Yetiştirici kurslar ve sınıflar mecburidir.

*Okulların açılma ve kapanma zamanı→Meb yönetmeliği ile belirlenir.

*Eylül 3.hafta→İlköğretim Haftası

*Tek öğretmenli okullarda öğretmenin yaz tatili ilçe MEM ve müfettişler tarafından ayarlanır.

*Okul açılmadan 15 gün önce muhtarlar okula kayıt yaptıracak öğrencileri tespit

*Okula gidemeyen öğrencinin özrü →

3 gün içinde bildirilecek.

*Öğrenciye zorunlu hallerde 15 gün izin

*Okula gelmeyenler muhtara bildirilince muhtar 3 gün içinde veliye tebliğ

*Veliye 20–60 gün hapis→devamsızlık cezası

*Okul arazisi tarla→en fazla 50 dekar

*Köy okulu uygulama bahçesi komisyon üyeleri→Tarım müd. görevlisi+müfettiş veya ilçe Mem+muhtar

*Hapishane, meyhane, kahvehane vb. okula→100 m.uzak.

*Köy okulları arazisi→Köy tüzel kişiliğinin

*Kasaba ve şehirlerde okul arazisi→özel idarenin

*Köy öğretmenine 100–500 metrekare araziden pay

*Köy ihtiyar heyeti→okul bahçesine kurulan tesislere karar verir

*İlköğretim okullarına bütçeden % 3 yardım yapılır.

*Köy bütçesinin % 10 ‘u okula

*Lojman kirası→İl daimi komisyonu

*Okul çağına gelen çocuklardan muhtar mesul.

*Nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarının tespiti→İhtiyar heyeti

*Bağ, bahçe, düğün, ölüm vb.için→15 gün izin öğrenciye.

*A→İlköğretim okulları ve buna bağlı pansiyonlar

                İlköğretim yatılı bölge okulları(YİBO)

                Gezici okullar

                Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

*İ.Ö.açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarını MEB yönetmelikle belirler.

*Tek öğretmenli yerlerde öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge İ.Ö.müfettiş+ilçe mem tarafından ayarlanır.

*Mevcut sürede okulu bitiremeyenlere 2 öğretim yılı daha süre, bu durum kurum yön. de 4 yıl

*Dersler başlamadan 15 gün önce muhtarlar okul müd ile irtibat →kayıt

*Öğrenim çağında okula gelmeyenler okul müdürü kaydeder ve devamsız öğrenci işlemi

*Nüfus cüzdanı olmayanlara →ihtiyar heyeti karar

*Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı →40 tan fazla olamaz.

*Mülki amirler+İ.Ö.Müfettişi+zabıta teşkilatı öğrencinin devamlarını sağlamakla vazifeli

*Para cezasına rağmen 3 gün içinde çocuğun okula göndermeyen veliye Cumhuriyet Savcılığına MEM’ce bildirilir.

*Cumhuriyet Savcılığı→10 içinde Sulh Ceza Mh. dava açar.

*20 gün ile 2 aya kadar veliye hapis cezası verilir.

*Hapis cezası kararından sonra 1 hafta içinde çocuğu okula göndermezse hapis öyle uygulanır

*İlköğretim çağında olup da herhangi bir okulda kaydı olmayanlar hiçbir yerde çalıştırılamaz.

*Bu çocukları çalıştıranlara 2 aya kadar hapis cezası→tekerrüründe 2 misli →bu ceza ertelenemez.

*Arsa arazi işlemleri→Köy okulları arsası ve okula gelir arsası tespiti→Müfettiş veya MEM başkanı+tarım müd+tapu müd+maliye+köy muhtarı

*Hapishane, kahvehane, meyhane→okula 100 m.uzak

*Bu uzaklığın ölçülmesi→İçişleri+MEM+Turizm+Sağlık Bak. yönetmelikleri ile

*Turizm bölgelerinde 100 m.için karar mülki amirde

*Köy lojmanlarından kira alınmaz.

*Şehir veya kasabalardaki lojman bedeli→İl daimi komisyonu tarafından

1.877 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir