4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanun-ÖZET

  • Soru: ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam?

-Kaymakam

Soru: Büyükşehir belediye başkanları ile il/ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam?

-İçişleri Bakanlığı

Soru: Başka mercilerin ön incelemelerinde kimler görevlendirilemez?

-Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ile askerler

Soru: Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını en geç kay ay içinde verir?

– 30

 1 -) MEB Müsteşarı hakkında yapılacak hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar?

A-) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı

B-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

C-) Vali

D-) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı

 Cevap: B

2 -) Aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?

A-) Müsteşarlar

B-) Valiler

C-) Kaymakamlar

D-) TBMM Genel Sekreteri

 Cevap: C

3 -) Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinin soruşturmasına izin vermeye yetkilidir?

A-) Başbakan

B-) TBMM Başkanı

C-) TBMM Genel Sekreteri

D-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

 Cevap: D

4 -) Merkez ilçedeki mahalle muhtarı hakkında aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni vermeye yetkilidir?

A-) Vali

B-) Kaymakam

C-) İçişleri Bakanı

D-) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı

 Cevap: A

5 -) İlçe Milli Eğitim Müdürünün işlediği bir fiilden dolayı hangi kanuna göre disiplin cezası alır?

A-) 1702

B-) 657

C-) 4357

D-) 1402

 Cevap: B

6 -) 4483  sayılı Memurların ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık  soruşturması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A-) Bölge İdare Mahkemesi

B-) Asliye Ceza Mahkemesi

C-) Sulh Ceza Mahkemesi

D-) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısı

 Cevap: D

7 -) Hakkında soruşturma izni açılması kararı verilen memur kaç gün içinde itiraz edebilir?

A-) 5

B-) 7

C-) 10

D-) 15

 Cevap:  C

6.078 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir