657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET

657  DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET

*İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi→1 ay

*Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz.

*Devlet memurluğunun sona erme sebepleri→                Çekilme(istifa), çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, emeklilik, ölüm

*Devlet memuru olmanın genel koşulu, vatandaşlık, yaş, öğrenim, mahkumiyet, askerlik, sağlık

*Memurun müsbet ödevleri→

                Anayasa ve devlete bağlılık, emirlere uyma, tarafsızlık, iş başında bulunma, mal bildiriminde bulunma, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma, resmi belge arç ve gereçleri geri verme

*Memurun menfi ödevleri→yasaklar

                Başka görev alma yasağı, birlikte çekilme ve grev yasağı, toplu başvuru ve şikayet yasağı, ticari ve kazanç getirici faaliyet yasağı, hediye ve çıkar sağlama yasağı, siyasal partilere girme yasağı, gizili bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı

*Memurlara sağlanan haklar→

                Güvenlik hakkı, hizmet hakkı, dava hakkı, izin hakkı, aylık hakkı, yolluk hakkı, emeklilik hakkı, diğer sosyal haklar.

*Memur olma koşulları→

                Sağlık, TC Vatandaşı olma, 18 yaşı, kamu haklarından mahrum olmama, kamu hizmetinden men edilmemiş olma

*15 yaşını dolduran kişiler de devlet memuru olabilir.Adaylık süresi 2 yıldır.

*Memur atandığı yere 15 içinde başlamalı yoksa istifa etmiş sayılır.

*657’de temel ilkeler→sınıflandırma, kariyer, liyakat

*İlkokul mezunları→15.dereceden               Ortaokul →14.   Lise →13.dereceden   Fakülte→9.dereceden

*Kademe için →1 yıl         Derece için→3 yıl

*Eşi diğer bölgelerde ise→en fazla 4 yıl ücretsiz izin alabilir

*Hastalık izni→ 10 yıla kadar çalışanlara→6 aya kadar

                               10 yıldan fazla çalışanlara→12 ay

                               Süreğen hastalıklarda→18 aya kadar

*Çocuklarda 0-6 yaşa→500 katsayı çocuk parası→20.050.000 TL

                      7 yaş yukarısı→250 katsayısı ile→10.025.000 TL.

*657 ‘ye göre Uyarma→yazılı olur, disiplin amiri tarafından

                —Göreve gelmeme, terketme

                —Usulsüz müracaat ve şikâyet

                —Memuriyet vakarına yakışmayan haller

                —Kılık kıyafet

                —İşbirliğine uymama

             Kınama→yazılı olur, disiplin amiri tarafından

                —emir ve görevlerde kusurlu davranmak,

                —eşin ve çocuklarının ticaretini bildirmeme

                —Amire hal ve harekette saygısızlık

                —Hizmet dışında memur itibarını sarsan davranış

                —Resmi eşyaları özel işlerde kullanma

                —Arkadaşlara kötü muamele, söz ve hareketle sataşma

                —Ahlak edep dışı davranış

                —Verilen emirlere itiraz

                —Borç ödememe, icra durumu oluşturma

                —Huzur, sükûn, düzen bozma

            Aylıktan Kesme→Disiplin amiri tarafından, 1/30,1/8 oranlarında

                —Görev ve emirleri kasıtlı yapmama

                —Özürsüz 1–2 gün gelmeme

                —Resmi araçları özel menfaat için kullanma

                —Yalan yanlış beyan

                —Amire sözle saygısızlık

                —Görev yerini izinsiz olarak toplantı vb.ye kullandırma

                —İl dışına izinsiz çıkmak

                —Toplu müracaat, şikâyet

                —Memurluk, itibar ve güven sarsıcı tavırlar

                —Yasak yayın

            Kademe İlerlemesinin Durdurulması→1-3 yıla kadar-Disiplin Kurulu tarafından

                —Sarhoş gelme

                —3–9 gün gelmeme

                —Çıkar sağlama

                —Amire ve maiyetindekilere aşağılayıcı fiiller

                —Görev yerini izinsiz kullanmak, kullandırmak

                —Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek

                —Basına demeç

                —Ticaret yapmak

                —Dil, ırk, din ayrımı yapmak

                —Mal bildiriminde bulunmamak

                —Hakaret, tehdit tavırları

                —Siyasi parti lehine ve aleyhine çalışma

                —Açıklanması yasak bilgileri açıklama

            Memurluktan Çıkarma→Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından

                —İdeoloji, siyasi amaç yasak

                —Bildiri, afiş

                —Siyasi partiye girmek

                —Savaş ve olağanüstü hal görevlerine itiraz.

                —Yataklık etme

                —Gizli belge ve bilgileri açıklama

                —Atatürk aleyhine

                —Özürsüz 20 gün gelmeme

31.888 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri