AĞ TEMELLERİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi Bus Topolojisini avantajlarından değildir?A) Kablo yapısı güvenilirdir            

B) Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.

C) Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.            

D) Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.

2. Aşağıdaiklerden hangisi bir ağ çeşididir?

A) Bus                   B) Halka               C) VPN                  D) Yıldız

3. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?

A) BNC                 B) NIC                  C)UTP                   D) OSI

4. Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

A) Konnektör B) Hız C) Maliyet D) Kablolama

5. MAC adresi kaç bitten oluşur?

A) 12 B) 23 C) 36 D) 48

6. Aşağıdakilerden hangisi OSI katmanı değildir?

A) Uygulama katmanı      B) Fiziksel katman            

C) Ağ katmanı                     D) Sınama katmanı

7. “Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar.” Adı geçen OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel katman             B) Ulaşım            

C) Uygulama                       D) Oturum

8. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz ?

A) RG58               B) RG6                  C) RG62               D)RG8

9. Aşağıdaki kodlardan hangisi koaksiyel kablolarda kullanılan bir konnektör kodudur?

A) RG                    B) RGB                 C) BNC                 D) RJ

10. Aşağıdakilerden hangisi Thinnet denilen ince koaksiyel kablolardandır?

A) RG58               B) RG8                  C) RG59               D) RG11

11. Aşağıdakilerden hangisi kalın koaksiyel kablolarda kullanılan konnektörler kodlarından birisidir?

A) RGB1               B) RJ45                 C) BNC                 D) DB15

12. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?

A) UTP Cat5e      B) UTP Cat6        C) UTP Cat1        D) STP

13. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?

A) RG                    B) AUI                   C) DB                    D) RJ

 

14. EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

C) Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Turuncu-Beyaz

D) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

15. EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi, Yeşil-Beyaz, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

C) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, turuncu, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

D) Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Turuncu-Beyaz

16. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri transferi

sağlanabilir?

A) CAT3               B) CAT4               C) CAT5               D) CAT6

17. UTP ve STP kablo arasındaki farklardan birisi aşağıda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) UTP kablonun RJ-45 tipi konnektörlere takılması.

B) STP kablonun daha fazla koruma katmanlarına sahip olması.

C) STP kabloların bilgisayar ağlarında kullanılmamış olması.

D) STP kablonun bükümlü çiftlerden oluşmaması.

18. Aşağıdakilerden hangisi sunucu ağ işletim sistemidir?

A) Windows 95                    B) Windows 98   

C) Windows XP                   D) Windows Server 2003

19. Aşağıdakilerden hangisi lan teknolojisi değildir?

A) OSI   B) Ethernet           C) Token Ring     D) FDDI

20. Aşağıdakilerden hangisi Ethernet kategorilerinden değildir?

A) Gigabit Ethernet            B) 10 Gigabit Ethernet      

C) Terabit Ethernet             D) Ethernet

21. Aşağıdaki OSI modeli katmanlarından hangisi TCP/IP modeli katmanlarından UYGULAMA katmanının kapsamı dışındadır?

A) Oturum            B) İletim              

C) Sunum             D) Uygulama

22. “Bir binada bulunacak olan bilgisayar ağı, telefon, güvenlik ağı gibi sistemlerin elektrik şebekesi sistemlerinde olduğu gibi duvar ya da döşeme içinden kullanıma en uygun şekilde yapılmasıdır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Bağlantı Ortamı            B) Kablolama                    

C) Lan Kablolama             D) Yapısal Kablolama

23.” ______ağın farklı parçalarının birbiriyle nasıl etkileşimde ve iletişimde bulunacağını belirler.” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Port                   B) NNP  C) Protokol           D) ICMP

24. Aşağıdaki protokollerden hangisi ağ içerisinde elektronik mektup alış verişi sağlar?

A) HTTP               B) SMTP               C) ICMP               D) TCP

25. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi TCP/IP protokolünün ulaşım katmanında bulunur?

A) FTP-TCP         B) TCP-IP   C) TCP-UDP  D) FTP-DNS

26. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi TCP/IP protokolünün yönlendirme katmanında bulunur?

A) FTP-SMTP                      B) HTTP-DNS                    

C) TCP-UDP                        D) IP-ICMP

27. “TCP protokülünde her uçta______ adet farklı port tanımlıdır.” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 216                   B) 256   C) 65536   D) 16 Milyon

28. TCP/IP protokolünün en üstünde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Fiziksel Katman            B) Ulaşım Katmanı          

C) Yönlendirme Katmanı D) Uygulama Katmanı

29. Aşağıdakilerden hangisi uygulama katmanı protokollerinden değildir?

A) FTP   B) SMTP               C) HTTP               D) UDP

30. 1100 0011. 1000 0110. 0100 0011. 1100 1000 IP adresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 195.134.67.200             B) 192.143. 0.25

C) 212.45.142.131             D) 24.124.1.56

31. Aşağıdakilerden hangisi alt ağ maskesinin görevidir?

A) Bilgisayarlar arasında veri alış verişi sağlar.

B) Bilgisayara IP numarası verir.

C) D ve E sınıfı adresler için tasarlanmıştır.

D) Bilgisayarların ağ tanımlayıcılarını bulmayı sağlar.

32. IPv6 protokolündeki adresler kaç bittir?

A) 32                     B) 48                     C) 64                     D) 128

33. Aşağıdakilerden hangisi önyükleme protokolüdür?

A) DHCP              B) BOOTP            C) ARP D) DNS

34. Aşağıdakilerden hangisi DNS protokolünün görevidir?

A) Host isimlerini IP adresine çevirir.

B) Göndericinin ve alıcının IP adresini tutar.

C) Veri aktarılmasını sağlar.

D) Bir üst katmandan gelen veriyi uygun uzunlukta parçalara ayırır.

35. Aşağıdakilerden hangisi DHCP protokolü tarafından dağıtılmaz?

A) IP adresi                          B) Subnet maskesi            

C) DNS sunucu adresi        D) Host ismi

36. Soket numarası hangisidir?

A) Port No + Mac No         B) Ip No + Mac No           

C) TCP + IP                          D) Port No + IP No

37. Aşağıdakilerden hangisi IP adresi dönüşüm protokollerinden değidir?

A) A) BOOTP       B) RARP               C) ARP D) DNS

38. Fiziksel adreslerin IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) DHCP              B) RARP               C) ARP D) DNS

39. Aşağıdakilerden hangisi ters adres çözümlemesi yapar?

A) DHCP              B) RARP               C) ARP D) DNS

40. Aşağıdakilerden hangisi TCP segmenti formatında bulunmaz?

A) Gönderici Port No          B) Bayrak Bitleri

C) Alıcı Port No                   D) Acil İşaretçisi

41. Aşağıdakilerden hangisi ICMP mesaj tiplerinden değildir?

A) Zaman Dalgası              B) Parametre Sorunu        

C) Zaman Aşımı                 D) Yansıma

42. Aşağıdakilerden hangisi IP başlığı içinde bulunaz?

A) Gönderici IP    B) Alıcı IP            

C) Protokol           D) Parametreler

43. A Sınıfı  IP adresinde ağ sayısı ne kadardır?

A) 256                   B) 125                   C) 65534              D) 16382

44. C Sınıfı IP adresinde adres sayısı ne kadardır?

A) 256                   B) 125                   C) 65534              D) 16382

45. Sistem içindeki bilgileri dışarı sızdırmak için kullanılan program parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Virüs                B ) Trojan             C ) Spy D ) Spam

46. Sizin isteğiniz dışında internet sayfalarının açılmasına ve sizi istediği internet sitesine açmayı zorlayan yazılımlara ne denir?

A ) Dialer               B ) Trojan             C ) Spy D ) Spam

47. İsteğimiz dışında telefonumuzu çevirerek telefon faturası üzerinden kendi hesaplarına para kazandıran zararlı yazılım hangisidir?

A ) Trojan B ) Spam C ) Spy D ) Dialer

48. Hangisi antivirüs programı değildir?

A ) Norton             B ) Avast   C ) Ghost    D ) NOD32

49.  Aşağıdakilerden hangisi virüslerin bulaşma şekli değildir?

A) Dosyaya bulaşma         B) Boot Sektöre Bulaşma

C) Makrolara Bulaşma     D) Medyaya Bulaşma

50. Virüsler hangi dosya uzantısına daha kolay bulaşır?

A ) EXE                 B ) BMP                C ) WAV               D ) DLL

AĞ TEMELLERİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

8.195 defa okundu.

2 Responses to AĞ TEMELLERİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

  1. ali dedi ki:

    Bu soruların cevap anahtarı var mı değerli arkadaşlaım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri