BİLGİ EDİNME KANUNU

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004)

*Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu

*Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık

*Bilgi edinme temel hak ve hürriyetlerdendir.

*Kamu kurum ve kuruluşları ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerli

*Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

*İstenecek bilgi kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili

*Kamuya açıklanan bilgiler konu olamaz.→istenemez

*Belgenin kopyası, aslını, ses ve görüntüsünü isteyebilir

*Maliyet tutarı kadar para verilir.

*Bilgiye erişim süresi 15 iş günü

*Başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü

*Para gerekirse ve ödenmezse başvuru geçersiz sayılır.

*Kurula itiraz 15 gün içinde

*İtiraz sonucu 30 iş günü

*Bilgi edinme kurulu→Yargıtay ve Danıştaydan 2’şer aday

                               Ceza, idare, anayasa hukuk prof.veya doç. 1’er aday

                               Türkiye Barolar Birliğinden 2 aday

                               2 Genel Müdür

                               Adalet Bak. 1 hâkim

***Bunlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 9 üye Kurulu oluşturur.

*Kurul başkanı kurul üyelerince seçilir.

*Kurul en az ayda 1 defa toplanır.

*Görev süreleri 4 yıldır.

*Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yürütülür.

****Bilgi Edinme Sınırları

                —Yargı denetimi dışında kalan işlemler

                —Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

                —Ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin meseleler

                —İstihbarat ile ilgili

                —İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

                —Adli soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

                —Özel hayata ait bilgiler

                —Haberleşmenin gizliliği

                —Ticari sır

                —Fikir ve sanat eserleri hak.

                —Kurum içi düzenlemeler

                —Tavsiye ve mütalaa talepleri

                —Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

*Şubat ayının sonuna kadar istatistikler kurumlardan→B.E.Kuruluna gönderilir.

*Kurul Nisanda TBMM’ye sunar

*TBMM başkanlığınca kamuoyuna duyurulur.

1.155 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir