Bir öğrenciye ait 3 yazılı notunu bir dizi içerisinde saklayan ve daha sonra bu notların ortalamasını hesaplayan

Soru: Bir öğrenciye ait 3 yazılı notunu bir dizi içerisinde saklayan ve daha sonra bu notların ortalamasını hesaplayan

 Ortalama 50’e eşit ya da büyükse ekrana “Dersi Geçtin”,

 Değilse “Dersten Kaldın” yazdıran programın kodunu yazınız.

 Notları bir dizi içerisinde saklayınız.

 Dizi içerisinden bir döngü ile notları okuyup ortalamasını bulunuz.

 Ortalamanın 50’e eşit ya da büyük olup olmadığını kontrol ediniz.

 Ortalamanın durumuna göre ekrana ilgili durumu yazdırınız.


int[] not=new int[3];
 int ort,t=0;

for (int i = 0; i <= 2; i++)
 {
 Console.WriteLine("Notu giriniz..:");
 not[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
 t = t + not[i];
 }
 ort = t / 3;
 Console.WriteLine("Sayıların ortalaması {0}", ort);

if (ort >= 50)
 {
 Console.WriteLine("geçer");
 }
 else
 Console.WriteLine("geçmez");

Console.ReadKey();

964 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir