BTT 1.Dönem 2.Sınavı -A

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1) Bant genişliği ne demektir? Açıklayınız.(10p)
2) Kaç çeşit veriyolu vardır? İsimlerini Yazınız.(10p)
3) Ekran kartı bilgisayar sisteminin hangi bileşenlerini kullanır? İsimlerini Yazınız.(10p)
4) Boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.(30p)
a) ……………………, bilgisayar parçalarını ve bu parçalar arasında veri iletimini sağlayan yolları üzerinde barındıran elektronik devrelere verilen isimdir.

b) ……………………anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileridir. Bu denetçiler anakartın üzerindeki bilgi akış trafiğini denetler.

c) ……………………bilgisayarın her türlü güç ihtiyacını karşılayan birimdir.

d) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız?

1024Kbyte =…………… MB ii) 8bit=………Byte
e) İşlemciler komut setlerine göre ……….. ve ………… olmak üzere ikiye ayrılır.

f) Elektrik kesildiğinde içeriği silinen bellek …………….’tir

g) Ethernet kartlarının sahip olduğu dünyada tekil olan ve 48 bit genişliğindeki adrese ………… adresi denir.

h) Ses kartında, ………… gerekli notaları Wavetable hafızasının değişik bölgelerinden değişik hızlarda okuyarak müziğin ya da sesin ortaya çıkmasını sağlar.

I) İki ekran kartının üst bağlantı ile bağlandıktan sonra iki ekran kartı performansına yakın bir güç elde edilen, tek bir ekran kartı gibi çalışmasını sağlayan yönteme ………………. denir.

J) Klavye Çeşitleri …… ve ….. olmak üzere 2 çeşittir.

5) Aşağıdaki doğru/yanlış sorularını cevaplayınız.(20p)

a) (…) İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden, veri işleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır.

b) (…) Anakarta en hızlı RAM’i takmak her zaman performansı artırır.

c) (…) Dizüstü bilgisayarlarda RAM’lar dik olarak yerleştirilir.

d) (…) Bilgisayar fanlarının büyük olması devridaim edilen hava miktarını azaltır.

e) (…) Performans düşkünleri daha sessiz kasa istiyorlarsa fan kullanmamalıdır.

f) (…) Sürücü devresi sabit disklerin en çok elektrik harcayan bileşenleridir.

g) (…) Bilgi, kullanıcı için bilgisayar sisteminin en önemli unsurudur. Bu yüzden bilgilerin kalıcı olarak saklandığı en önemli donanım RAM’dir.

h) (…) Tümleşik ekran kartları hızlı bir bellek olan RAM’i kullandıkları için haricîlere göre daha hızlıdır.

I) (…) SLI iki ekran kartının beraber çalıştırılması için geliştirilen bir yöntemdir.

J) (…) Fare olmadan Bilgisayar Sistemini kullanmamız Mümkün Değildir.

6) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.(20p)

a) Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır?
A) Ses kartı
B) Klavye
C) Yazıcı
D) Ekran

b) Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?
A) Paralel port
B) DVI
C) C)PS/2
D) Line in

c) Mekanik fareler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yatay ve düşey kaydırıcıya serbest dönebilen topun sürtünmesi ile fare hareketi algılanır.
B) Kaydırıcılar üzerinde delikler bulunan disklere sahiptir.
C) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.
D) Yüzeyden alınan her bir resim işaret işleyiciye gönderilir.

d) Optik ve lazer fareler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.
B) DSP devreleri bilgisayarlarla fare arasındaki bağlantıyı sağlar.
C) Yalnızca USB porta takılırlar.
D) Lazer ışınını kullanan fareler, yüzeydeki daha fazla ayrıntıyı gösterebilme kabiliyetine sahiptir.

NOT: Sınav Süresi 40 dk dır.

5.272 defa okundu.

4 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir