C# 2 yazılı notu girilen öğrencinin sınıfı geçmesi için gerekli olan performansı bulan program

C# 2 yazılı notu girilen öğrencinin sınıfı geçmesi için gerekli olan performansı bulan program

Eğer performans notu 100’den fazla çıkarsa Ek puan gerekli yazdıralım.
gecme_notu_csharp


double y1, y2,pf;

y1 = Convert.ToDouble (textBox1.Text);
 y2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);

pf = 150 - (y1 + y2);

label5.Text = pf.ToString();

if (pf > 100)
 {
 label4.Text = "Gerekli";
 }
 else
 {
 label4.Text = "";
 }

Eğer Öğrenciye 100 puandan  fazla gerekli ise “Ek puan” gerekli açıklamasını yazdırıyoruz. 
gecme_notu2

1.852 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir