C# Access Veritabanındaki Sorguyu Combobox’a Getirme

Access Veritabanında Oluşturulan bir sorguyu Combobox’a getirme.
Programda Ürünler Dosyası içinde sorgu tablosundan Firmaadı bilgilerini combobox’a ekleme.

private void alicigetir()
{
string baglantı, sorgu;
baglantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data Source=urun.accdb";
sorgu = "SELECT firmaadi FROM Alıcı";
OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(baglantı);
OleDbCommand veri = new OleDbCommand(sorgu, yeni);
OleDbDataReader oku;
yeni.Open();//baglantıyı acar
oku = veri.ExecuteReader();//verileri cekme komutunu calıstırır
while (oku.Read())
{ comboBox3.Items.Add(oku["firmaadi"].ToString());}
oku.Close();
yeni.Close();
 }

688 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir