C# Access Veritabanından Bilgiyi Filitreleme

Access Veritabanı Oluşturuyoruz. Veritabanı adı : Arama
İçerisine Tablo Oluşturuyoruz.Tablo ismi olarak Kimlik , iki adet alan oluşturuyoruz. Ad,Soyad
Programda Textbox’ın içerisine girilen karaktere göre filitreleme yapmaktadır.

Tanımlama Satırları

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection
("Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=arama.accdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();


Bilgiyi datagrid’te gösterme

public void göster()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kimlik", bag);
adtr.Fill(dtst, "kimlik");
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["kimlik"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}
Program çalıştığında bilgiler datagrid'e yükleniyor.
1
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
göster();

}


Textbox’a girilen karakterlere göre filitreleme işlemi.

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kimlik", bag);

if (textBox1.Text == "")
{
kmt.Connection = bag;
kmt.CommandText = "Select * from kimlik";
adtr.SelectCommand = kmt;
adtr.Fill(dtst, "kimlik");
}
if (Convert.ToBoolean(bag.State) == false)
{
bag.Open();
}

adtr.SelectCommand.CommandText = " Select * From kimlik" + " where(ad like '%" + textBox1.Text + "%' )";

dtst.Tables["kimlik"].Clear();

dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["kimlik"];
adtr.Fill(dtst, "kimlik");
bag.Close();
}

428 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri