C# Access Veritabanından Bilgiyi Filitreleme

Access Veritabanı Oluşturuyoruz. Veritabanı adı : Arama
İçerisine Tablo Oluşturuyoruz.Tablo ismi olarak Kimlik , iki adet alan oluşturuyoruz. Ad,Soyad
Programda Textbox’ın içerisine girilen karaktere göre filitreleme yapmaktadır.

Tanımlama Satırları

public OleDbConnection bag = new OleDbConnection
("Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0; Data Source=arama.accdb");
public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
public DataSet dtst = new DataSet();


Bilgiyi datagrid’te gösterme

public void göster()
{
bag.Open();
OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kimlik", bag);
adtr.Fill(dtst, "kimlik");
dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["kimlik"];
adtr.Dispose();
bag.Close();
}
Program çalıştığında bilgiler datagrid'e yükleniyor.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
göster();

}


Textbox’a girilen karakterlere göre filitreleme işlemi.

471 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir