C# Access Veritabanından Nesnelere Bilgi Aktarma

Veri Arama: C#.net ile veri tabanında bir parametreye göre arama yapmak için kullanılan yöntemlerden biri OleDbDataReader metodudur. Bu metod ile veri tabanımızda bulunan kayıtları bir diziye aktararak veriler üzerinde istenilen işlemleri yapmamızı sağlamaktadır. Örneğin bu metodla veri tabanımızda istenilen kaydın istenilen alanı üzerine işlemler yapabilir, bu değeri textbox, listbox gibi değişkenlere aktarabiliriz.

Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection
("Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;
DATA Source=nüfus.accdb");
 bağlantı.Open();
//Bağlantı oluşturularak açılır.
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand
("Select *From kimlik order by TC", bağlantı);
// sorgu cümlesi command nesnesine aktarılır.
OleDbDataReader datare;
datare = sorgu.ExecuteReader();
//Datareader nesnesi tanımlanarak sorgu
cümlesi bu nesne değişkenine aktarılır.
while (datare.Read())
{
//burada while döngüsüyle aradığımız veri
okununcaya kadar işlemin tekrarlanması sağlanır.
string a = Convert.ToString(textBox1.Text);
if (a == datare[0].ToString())
{

textBox2.Text = datare[1].ToString();
textBox3.Text = datare[2].ToString();
}
}
datare.Close();
bağlantı.Close();
//bağlantı ve datareader nesnesi kapatılır.

1.283 defa okundu.

  • No Related Post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri