C# Bilgisayar Toplama Programı….

Bu program sayesinde kolaylıkla kendimize pc toplaya biliyoruz.Uyumlulukları kendi kontrol eden sorunsuz bir program…

Form1 Butun Kodlar :

 

private void comboBox14_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (comboBox14.Text == "Anakart")
      {
        label34.Visible = false;
        comboBox17.Visible = false;
        label30.Visible = true;
        comboBox15.Visible = true;

        comboBox16.Visible = true;
        label38.Visible = true;
        label37.Visible = true;
        comboBox18.Visible = true;
        label39.Visible = true;
        comboBox19.Visible = true;
      }

      else
      {

        if (comboBox14.Text == "İşlemci")
        {
          label30.Visible = false;
          comboBox15.Visible = false;
          label34.Visible = true;
          comboBox17.Visible = true;
          comboBox16.Visible = false;
          label38.Visible = false;
          label37.Visible = false;
          comboBox18.Visible = false;
          label39.Visible = false;
          comboBox19.Visible = false;
        }
        else
        {

          label30.Visible = false;
          comboBox15.Visible = false;
          label34.Visible = false;
          comboBox17.Visible = false;

        }

      }
      if (comboBox14.Text == "Bellek")
      {

        comboBox16.Visible = true;
        label38.Visible= true;
        label37.Visible = false;
        comboBox18.Visible = false;
        label39.Visible = false;
        comboBox19.Visible = false;
      }

      if (comboBox14.Text == "HardDisk")
      {

        comboBox19.Visible = true;
        label39.Visible = true;
        label37.Visible = false;
        comboBox18.Visible = false;
        label38.Visible = false;
        comboBox16.Visible = false;
      }
      if (comboBox14.Text == "EkranKartı")
      {

        comboBox18.Visible = true;
        label37.Visible = true;
        label39.Visible = false;
        comboBox19.Visible = false;
        label38.Visible = false;
        comboBox16.Visible = false;
      }

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//ekle buttonu
    {
      try
      {
        string bağlanti, sorgu;
        bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
        sorgu = "insert into [Ürün Ekle]([ürünno],[bölüm],[ürünadı],[markası],[model],[adet],[anakarttipi],[islemcitipi],[fiyatı],[bellektipi],[ekranslotu],[hddtipi]) values('" + textBox53.Text + "','" + comboBox14.Text + "','" + textBox46.Text + "','" + textBox47.Text + "','" + textBox48.Text + "','" + textBox49.Text + "','" + comboBox17.Text + "','" + comboBox15.Text + "'," + textBox40.Text + ",'" + comboBox16.Text + "','" + comboBox18.Text + "','" + comboBox19.Text + "')";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlanti);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kayit = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kayit.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamam");
        bağlan.Close();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("lütfen boş bırakmayınız");
      }

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//sorgula button u
    {

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by ürünno";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu,baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data=yeni.ExecuteReader();

      while(data.Read())
      {
        string ürünno = textBox54.Text;
        if (ürünno == data[0].ToString())
        {

          textBox41.Text = data[2].ToString();
          textBox42.Text = data[3].ToString();
          textBox43.Text = data[4].ToString();
          textBox44.Text = data[5].ToString();
          textBox45.Text = data[8].ToString();
          textBox55.Text = data[1].ToString();

        }

      }

        data.Close();
        baglan.Close();

  }
    private void oku()
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString()=="İşlemci")
        {
          comboBox1.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku1()
  {

    string bağlanti, sorgu;
    bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
    sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
    OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
    baglan.Open();
    OleDbDataReader data;
    data = yeni.ExecuteReader();
    while (data.Read())
    {

      if (data[1].ToString() == "Anakart")
      {
        comboBox2.Items.Add(data[4]);

      }
    }
    data.Close();
    baglan.Close();
  }
    private void oku2()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Bellek")
        {
          comboBox3.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku3()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "HardDisk")
        {
          comboBox4.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku4()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "EkranKartı")
        {
          comboBox5.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku5()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Kasa")
        {
          comboBox6.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku6()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Monitör")
        {
          comboBox7.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku7()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "OptikSürücüler")
        {
          comboBox8.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku8()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Klavye")
        {
          comboBox9.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku9()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Fare")
        {
          comboBox10.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku10()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Hoparlör")
        {
          comboBox11.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku11()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Soğutucular")
        {
          comboBox12.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku12()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Webcam")
        {
          comboBox13.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void getir()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from ürünsatıs";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ürünsatıs");
      dataGridView1.DataSource=göster.Tables["ürünsatıs"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      oku();
      oku1();
      oku2();
      oku3();
      oku4();
      oku5();
      oku6();
      oku7();
      oku8();
      oku9();
      oku10();
      oku11();
      oku12();
      getir();
    }
    string anakarttipi;
    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

        string bağlanti, sorgu;
        bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
        sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        OleDbDataReader data;
        data = yeni.ExecuteReader();
        while (data.Read())
        {

          if (comboBox1.Text==data[4].ToString())
          {

            anakarttipi = data[6].ToString();

            textBox1.Text = data[5].ToString();

            textBox3.Text = data[8].ToString();
            if (data[5].ToString() == "0")
            {
              MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
            }

          }
        }
        data.Close();
        baglan.Close();

    }
    string a;
    string c;

    string ekrantipi;
    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox2.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox4.Text = data[5].ToString();
          textBox18.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[7].ToString() == anakarttipi)
          {

          }
          else
          {
            comboBox2.Items.Remove(comboBox2.SelectedItem);
            textBox4.Text = "";
            textBox11.Text = "";
            textBox18.Text = "";
          }

        }

        if (comboBox2.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox4.Text = data[5].ToString();
          textBox18.Text = data[8].ToString();
          a = data[9].ToString();
          c = data[11].ToString();
          ekrantipi = data[10].ToString();

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox3.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox5.Text = data[5].ToString();
          textBox19.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[9].ToString() == a)
          {

          }
          else
          {
            comboBox3.Items.Remove(comboBox3.SelectedItem);
            textBox5.Text = "";
            textBox12.Text = "";
            textBox19.Text = "";
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox4.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox6.Text = data[5].ToString();
          textBox20.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[11].ToString() == c)
          {

          }
          else
          {
            comboBox4.Items.Remove(comboBox4.SelectedItem);
            textBox6.Text = "";
            textBox13.Text = "";
            textBox20.Text = "";

          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox5_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox5.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox7.Text = data[5].ToString();
          textBox21.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[10].ToString() == ekrantipi)
          {

          }
          else
          {
            comboBox5.Items.Remove(comboBox5.SelectedItem);
            textBox7.Text = "";
            textBox14.Text = "";
            textBox21.Text = "";

          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox6_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      if (data[5].ToString() == "0")
      {
        MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
      }
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox6.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox8.Text = data[5].ToString();
          textBox22.Text = data[8].ToString();

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox7_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox7.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox9.Text = data[5].ToString();
          textBox23.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox8_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox8.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox10.Text = data[5].ToString();
          textBox24.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox9_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox9.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox27.Text = data[5].ToString();
          textBox25.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox10_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox10.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox30.Text = data[5].ToString();
          textBox28.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox11_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox11.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox33.Text = data[5].ToString();
          textBox31.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();

    }

    private void comboBox12_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox12.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox36.Text = data[5].ToString();
          textBox34.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox13_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox13.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox39.Text = data[5].ToString();
          textBox37.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)//hesapla
    {
      int toplam;
      double kdv, kdv2;
      toplam = int.Parse(textBox2.Text) * int.Parse(textBox3.Text) + int.Parse(textBox11.Text) * int.Parse(textBox18.Text) + int.Parse(textBox12.Text) * int.Parse(textBox19.Text) + int.Parse(textBox13.Text) * int.Parse(textBox20.Text) + int.Parse(textBox14.Text) * int.Parse(textBox21.Text) + int.Parse(textBox15.Text) * int.Parse(textBox22.Text) + int.Parse(textBox16.Text) * int.Parse(textBox23.Text) + int.Parse(textBox17.Text) * int.Parse(textBox24.Text) + int.Parse(textBox26.Text) * int.Parse(textBox25.Text) + int.Parse(textBox29.Text) * int.Parse(textBox28.Text) + int.Parse(textBox32.Text) * int.Parse(textBox31.Text) + int.Parse(textBox35.Text) * int.Parse(textBox34.Text) + int.Parse(textBox38.Text) * int.Parse(textBox37.Text);
      textBox50.Text = toplam.ToString();
      kdv = (toplam / 100) * (double.Parse(textBox51.Text));
      kdv2 = toplam + kdv;
      textBox52.Text = kdv2.ToString();

    }
    private void güncelle()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox2.Text);
      a = int.Parse(textBox1.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();

      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle2()
    {
      int s, a, b;

      b = int.Parse(textBox11.Text);
      a = int.Parse(textBox4.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox2.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle3()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox12.Text);
      a = int.Parse(textBox5.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox3.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle4()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox13.Text);
      a = int.Parse(textBox6.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox4.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle5()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox14.Text);
      a = int.Parse(textBox7.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox5.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle6()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox15.Text);
      a = int.Parse(textBox8.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox6.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle7()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox16.Text);
      a = int.Parse(textBox9.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox7.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle8()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox17.Text);
      a = int.Parse(textBox10.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox8.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle9()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox26.Text);
      a = int.Parse(textBox27.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox9.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle10()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox29.Text);
      a = int.Parse(textBox30.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox10.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle11()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox32.Text);
      a = int.Parse(textBox33.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox11.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle12()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox35.Text);
      a = int.Parse(textBox36.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox12.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle13()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox38.Text);
      a = int.Parse(textBox39.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox13.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void kaydet()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "insert into ürünsatıs([İşlemci],[İşlemciAdeti],[Anakart],[AnakartAdeti],[Bellek],[BellekAdeti],[HardDisk],[HardDiskAdeti],[EkranKartı],[EkranKartıAdeti],[Kasa],[KasaAdeti],[Monitör],[MonitörAdeti],[OptikSürücü],[OptikSürücüAdeti],[Klavye],[KlavyeAdeti],[Fare],[FareAdeti],[Hoparlör],[HoparlörAdeti],[Soğutucu],[SoğutucuAdeti],[Webcam],[WebcamAdeti],[ToplamFiyat]) values ('" + comboBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + comboBox2.Text + "','"+textBox11.Text+"','"+comboBox3.Text+"','"+textBox12.Text+"','"+comboBox4.Text+"','"+textBox13.Text+"','"+comboBox5.Text+"','"+textBox14.Text+"','"+comboBox6.Text+"','"+textBox15.Text+"','"+comboBox7.Text+"','"+textBox16.Text+"','"+comboBox8.Text+"','"+textBox17.Text+"','"+comboBox9.Text+"','"+textBox26.Text+"','"+comboBox10.Text+"','"+textBox29.Text+"','"+comboBox11.Text+"','"+textBox32.Text+"','"+comboBox12.Text+"','"+textBox35.Text+"','"+comboBox13.Text+"','"+textBox38.Text+"','"+textBox52.Text+"')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);

      baglan.Open();
      OleDbCommand kayit = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      kayit.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//sepete ekle
    {
      güncelle();
      güncelle2();
      güncelle3();
      güncelle4();
      güncelle5();
      güncelle6();
      güncelle7();
      güncelle8();
      güncelle9();
      güncelle10();
      güncelle11();
      güncelle12();
      güncelle13();
      kaydet();
      getir();
      MessageBox.Show("Sepete Eklendi");
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)//güncelle button u
    {
       string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [ürünno]='" + textBox53.Text + "',[bölüm]='" + comboBox14.Text + "',[ürünadı]='" + textBox46.Text + "',[markası]='" + textBox47.Text + "',[model]='" + textBox48.Text + "',[adet]='" + textBox49.Text + "',[anakarttipi]='" + comboBox17.Text + "',[islemcitipi]='" + comboBox15.Text + "',[fiyatı]='" + textBox40.Text + "',[bellektipi]='" + comboBox16.Text + "',[ekranslotu]='" + comboBox18.Text + "',[hddtipi]='" + comboBox19.Text + "' where [ürünno]='" + textBox53.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)//sil buıttonu
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("Silinecek", "Sil", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string bağlantı, sorgu;

        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";

        sorgu = "DELETE*From [Ürün Ekle] Where [ürünno]='" +textBox53.Text+ "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silme İşlemi BaşarıylaGerçekleştirilmiştir");

        bağlan.Close();

      }

    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("Silinecek", "Sil", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string bağlantı, sorgu;

        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";

        sorgu = "DELETE*From ürünsatıs Where [işlemno]=" + b +"";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silme İşlemi BaşarıylaGerçekleştirilmiştir");

        bağlan.Close();

      }
      getir();

    }
    string b;
    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      b = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();

    }

7.296 defa okundu.

15 yorum

 1. pelin Yanıtla

  bu kodlar sadece form 1 için mi geçerli eğer öyleyse diğer formların kotlarını nasıl bula birim yardımcı olur musunuz ?

   • Ahmet Yanıtla

    Benim Bilgisayar Satış Mağazası diye bi proje yapmama gerekiyor ve bende bu programı inceleyerek projemi yapmak istiyorum eğer debug’ı varsa gönderme imkanınız var mı?

 2. nebahat Yanıtla

  merhabalar
  benim teknik servis projesi yapmam gerekiyor. size sorum şu 1 formun üzerindeki farklı tabPage lerin giriş controlleriyle elde ettiğimiz bilgileri veri tabanında tek bir tabloya atabiliyor muyuz ? yani mesala tabPage 1 deki bilgileri tablonun 5 kolonuna; tabPage2 dekileri 5 ile 10 kolonlarına ekleyebilir miyim ? evetse nasıl ?

  • admin YazarYanıtla

   aynı tabloya atılabilir. yalnız aktif olan tabpage’deki bilgiyi gönderebilirsiniz. tabpagelerin altında ayrı ayrı buton olmalı.

 3. ali Yanıtla

  direk programın linkini ve sql dosyasını atar mısınız ? acil lazım

 4. selim Yanıtla

  Herkese selam. Hocam anakrt AMD işlemci ‘de sadece amd listesini nasıl getirttire bilirim,if else komutlarını her türlüsünü denedim…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir