C# Bilgisayar Toplama Programı….

Bu program sayesinde kolaylıkla kendimize pc toplaya biliyoruz.Uyumlulukları kendi kontrol eden sorunsuz bir program…

Form1 Butun Kodlar :

 

private void comboBox14_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (comboBox14.Text == "Anakart")
      {
        label34.Visible = false;
        comboBox17.Visible = false;
        label30.Visible = true;
        comboBox15.Visible = true;

        comboBox16.Visible = true;
        label38.Visible = true;
        label37.Visible = true;
        comboBox18.Visible = true;
        label39.Visible = true;
        comboBox19.Visible = true;
      }

      else
      {

        if (comboBox14.Text == "İşlemci")
        {
          label30.Visible = false;
          comboBox15.Visible = false;
          label34.Visible = true;
          comboBox17.Visible = true;
          comboBox16.Visible = false;
          label38.Visible = false;
          label37.Visible = false;
          comboBox18.Visible = false;
          label39.Visible = false;
          comboBox19.Visible = false;
        }
        else
        {

          label30.Visible = false;
          comboBox15.Visible = false;
          label34.Visible = false;
          comboBox17.Visible = false;

        }

      }
      if (comboBox14.Text == "Bellek")
      {

        comboBox16.Visible = true;
        label38.Visible= true;
        label37.Visible = false;
        comboBox18.Visible = false;
        label39.Visible = false;
        comboBox19.Visible = false;
      }

      if (comboBox14.Text == "HardDisk")
      {

        comboBox19.Visible = true;
        label39.Visible = true;
        label37.Visible = false;
        comboBox18.Visible = false;
        label38.Visible = false;
        comboBox16.Visible = false;
      }
      if (comboBox14.Text == "EkranKartı")
      {

        comboBox18.Visible = true;
        label37.Visible = true;
        label39.Visible = false;
        comboBox19.Visible = false;
        label38.Visible = false;
        comboBox16.Visible = false;
      }

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//ekle buttonu
    {
      try
      {
        string bağlanti, sorgu;
        bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
        sorgu = "insert into [Ürün Ekle]([ürünno],[bölüm],[ürünadı],[markası],[model],[adet],[anakarttipi],[islemcitipi],[fiyatı],[bellektipi],[ekranslotu],[hddtipi]) values('" + textBox53.Text + "','" + comboBox14.Text + "','" + textBox46.Text + "','" + textBox47.Text + "','" + textBox48.Text + "','" + textBox49.Text + "','" + comboBox17.Text + "','" + comboBox15.Text + "'," + textBox40.Text + ",'" + comboBox16.Text + "','" + comboBox18.Text + "','" + comboBox19.Text + "')";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlanti);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kayit = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kayit.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamam");
        bağlan.Close();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("lütfen boş bırakmayınız");
      }

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//sorgula button u
    {

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by ürünno";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu,baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data=yeni.ExecuteReader();

      while(data.Read())
      {
        string ürünno = textBox54.Text;
        if (ürünno == data[0].ToString())
        {

          textBox41.Text = data[2].ToString();
          textBox42.Text = data[3].ToString();
          textBox43.Text = data[4].ToString();
          textBox44.Text = data[5].ToString();
          textBox45.Text = data[8].ToString();
          textBox55.Text = data[1].ToString();

        }

      }

        data.Close();
        baglan.Close();

  }
    private void oku()
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString()=="İşlemci")
        {
          comboBox1.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku1()
  {

    string bağlanti, sorgu;
    bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
    sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
    OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
    baglan.Open();
    OleDbDataReader data;
    data = yeni.ExecuteReader();
    while (data.Read())
    {

      if (data[1].ToString() == "Anakart")
      {
        comboBox2.Items.Add(data[4]);

      }
    }
    data.Close();
    baglan.Close();
  }
    private void oku2()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Bellek")
        {
          comboBox3.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku3()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "HardDisk")
        {
          comboBox4.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku4()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "EkranKartı")
        {
          comboBox5.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku5()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Kasa")
        {
          comboBox6.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku6()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Monitör")
        {
          comboBox7.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku7()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "OptikSürücüler")
        {
          comboBox8.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku8()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Klavye")
        {
          comboBox9.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku9()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Fare")
        {
          comboBox10.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku10()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Hoparlör")
        {
          comboBox11.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku11()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Soğutucular")
        {
          comboBox12.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void oku12()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by bölüm";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (data[1].ToString() == "Webcam")
        {
          comboBox13.Items.Add(data[4]);

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }
    private void getir()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from ürünsatıs";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ürünsatıs");
      dataGridView1.DataSource=göster.Tables["ürünsatıs"];
      getir.Dispose();
      baglan.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      oku();
      oku1();
      oku2();
      oku3();
      oku4();
      oku5();
      oku6();
      oku7();
      oku8();
      oku9();
      oku10();
      oku11();
      oku12();
      getir();
    }
    string anakarttipi;
    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

        string bağlanti, sorgu;
        bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
        sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        OleDbDataReader data;
        data = yeni.ExecuteReader();
        while (data.Read())
        {

          if (comboBox1.Text==data[4].ToString())
          {

            anakarttipi = data[6].ToString();

            textBox1.Text = data[5].ToString();

            textBox3.Text = data[8].ToString();
            if (data[5].ToString() == "0")
            {
              MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
            }

          }
        }
        data.Close();
        baglan.Close();

    }
    string a;
    string c;

    string ekrantipi;
    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox2.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox4.Text = data[5].ToString();
          textBox18.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[7].ToString() == anakarttipi)
          {

          }
          else
          {
            comboBox2.Items.Remove(comboBox2.SelectedItem);
            textBox4.Text = "";
            textBox11.Text = "";
            textBox18.Text = "";
          }

        }

        if (comboBox2.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox4.Text = data[5].ToString();
          textBox18.Text = data[8].ToString();
          a = data[9].ToString();
          c = data[11].ToString();
          ekrantipi = data[10].ToString();

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox3.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox5.Text = data[5].ToString();
          textBox19.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[9].ToString() == a)
          {

          }
          else
          {
            comboBox3.Items.Remove(comboBox3.SelectedItem);
            textBox5.Text = "";
            textBox12.Text = "";
            textBox19.Text = "";
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox4.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox6.Text = data[5].ToString();
          textBox20.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[11].ToString() == c)
          {

          }
          else
          {
            comboBox4.Items.Remove(comboBox4.SelectedItem);
            textBox6.Text = "";
            textBox13.Text = "";
            textBox20.Text = "";

          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox5_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox5.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox7.Text = data[5].ToString();
          textBox21.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }
          if (data[10].ToString() == ekrantipi)
          {

          }
          else
          {
            comboBox5.Items.Remove(comboBox5.SelectedItem);
            textBox7.Text = "";
            textBox14.Text = "";
            textBox21.Text = "";

          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox6_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      if (data[5].ToString() == "0")
      {
        MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
      }
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox6.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox8.Text = data[5].ToString();
          textBox22.Text = data[8].ToString();

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox7_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox7.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox9.Text = data[5].ToString();
          textBox23.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox8_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox8.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox10.Text = data[5].ToString();
          textBox24.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox9_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox9.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox27.Text = data[5].ToString();
          textBox25.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox10_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox10.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox30.Text = data[5].ToString();
          textBox28.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox11_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox11.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox33.Text = data[5].ToString();
          textBox31.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();

    }

    private void comboBox12_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox12.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox36.Text = data[5].ToString();
          textBox34.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void comboBox13_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "select * from [Ürün Ekle] order by model";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      baglan.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {

        if (comboBox13.Text == data[4].ToString())
        {
          textBox39.Text = data[5].ToString();
          textBox37.Text = data[8].ToString();
          if (data[5].ToString() == "0")
          {
            MessageBox.Show("malesef stok adedimiz bitmiştir");
          }

        }
      }
      data.Close();
      baglan.Close();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)//hesapla
    {
      int toplam;
      double kdv, kdv2;
      toplam = int.Parse(textBox2.Text) * int.Parse(textBox3.Text) + int.Parse(textBox11.Text) * int.Parse(textBox18.Text) + int.Parse(textBox12.Text) * int.Parse(textBox19.Text) + int.Parse(textBox13.Text) * int.Parse(textBox20.Text) + int.Parse(textBox14.Text) * int.Parse(textBox21.Text) + int.Parse(textBox15.Text) * int.Parse(textBox22.Text) + int.Parse(textBox16.Text) * int.Parse(textBox23.Text) + int.Parse(textBox17.Text) * int.Parse(textBox24.Text) + int.Parse(textBox26.Text) * int.Parse(textBox25.Text) + int.Parse(textBox29.Text) * int.Parse(textBox28.Text) + int.Parse(textBox32.Text) * int.Parse(textBox31.Text) + int.Parse(textBox35.Text) * int.Parse(textBox34.Text) + int.Parse(textBox38.Text) * int.Parse(textBox37.Text);
      textBox50.Text = toplam.ToString();
      kdv = (toplam / 100) * (double.Parse(textBox51.Text));
      kdv2 = toplam + kdv;
      textBox52.Text = kdv2.ToString();

    }
    private void güncelle()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox2.Text);
      a = int.Parse(textBox1.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox1.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();

      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle2()
    {
      int s, a, b;

      b = int.Parse(textBox11.Text);
      a = int.Parse(textBox4.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox2.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle3()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox12.Text);
      a = int.Parse(textBox5.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox3.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle4()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox13.Text);
      a = int.Parse(textBox6.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox4.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle5()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox14.Text);
      a = int.Parse(textBox7.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox5.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle6()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox15.Text);
      a = int.Parse(textBox8.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox6.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle7()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox16.Text);
      a = int.Parse(textBox9.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox7.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle8()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox17.Text);
      a = int.Parse(textBox10.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox8.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle9()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox26.Text);
      a = int.Parse(textBox27.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox9.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle10()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox29.Text);
      a = int.Parse(textBox30.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox10.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle11()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox32.Text);
      a = int.Parse(textBox33.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox11.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle12()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox35.Text);
      a = int.Parse(textBox36.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox12.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void güncelle13()
    {
      int s, a, b;
      b = int.Parse(textBox38.Text);
      a = int.Parse(textBox39.Text);
      s = b - a;
      s = Math.Abs(s);

      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [adet]='" + Convert.ToString(s) + "' where [model]='" + comboBox13.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void kaydet()
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "insert into ürünsatıs([İşlemci],[İşlemciAdeti],[Anakart],[AnakartAdeti],[Bellek],[BellekAdeti],[HardDisk],[HardDiskAdeti],[EkranKartı],[EkranKartıAdeti],[Kasa],[KasaAdeti],[Monitör],[MonitörAdeti],[OptikSürücü],[OptikSürücüAdeti],[Klavye],[KlavyeAdeti],[Fare],[FareAdeti],[Hoparlör],[HoparlörAdeti],[Soğutucu],[SoğutucuAdeti],[Webcam],[WebcamAdeti],[ToplamFiyat]) values ('" + comboBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + comboBox2.Text + "','"+textBox11.Text+"','"+comboBox3.Text+"','"+textBox12.Text+"','"+comboBox4.Text+"','"+textBox13.Text+"','"+comboBox5.Text+"','"+textBox14.Text+"','"+comboBox6.Text+"','"+textBox15.Text+"','"+comboBox7.Text+"','"+textBox16.Text+"','"+comboBox8.Text+"','"+textBox17.Text+"','"+comboBox9.Text+"','"+textBox26.Text+"','"+comboBox10.Text+"','"+textBox29.Text+"','"+comboBox11.Text+"','"+textBox32.Text+"','"+comboBox12.Text+"','"+textBox35.Text+"','"+comboBox13.Text+"','"+textBox38.Text+"','"+textBox52.Text+"')";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);

      baglan.Open();
      OleDbCommand kayit = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      kayit.ExecuteNonQuery();

      baglan.Close();
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//sepete ekle
    {
      güncelle();
      güncelle2();
      güncelle3();
      güncelle4();
      güncelle5();
      güncelle6();
      güncelle7();
      güncelle8();
      güncelle9();
      güncelle10();
      güncelle11();
      güncelle12();
      güncelle13();
      kaydet();
      getir();
      MessageBox.Show("Sepete Eklendi");
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)//güncelle button u
    {
       string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";
      sorgu = "Update [Ürün Ekle] Set [ürünno]='" + textBox53.Text + "',[bölüm]='" + comboBox14.Text + "',[ürünadı]='" + textBox46.Text + "',[markası]='" + textBox47.Text + "',[model]='" + textBox48.Text + "',[adet]='" + textBox49.Text + "',[anakarttipi]='" + comboBox17.Text + "',[islemcitipi]='" + comboBox15.Text + "',[fiyatı]='" + textBox40.Text + "',[bellektipi]='" + comboBox16.Text + "',[ekranslotu]='" + comboBox18.Text + "',[hddtipi]='" + comboBox19.Text + "' where [ürünno]='" + textBox53.Text + "'";
      OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlanti);
      baglan.Open();
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
      yeni.ExecuteNonQuery();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)//sil buıttonu
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("Silinecek", "Sil", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string bağlantı, sorgu;

        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";

        sorgu = "DELETE*From [Ürün Ekle] Where [ürünno]='" +textBox53.Text+ "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silme İşlemi BaşarıylaGerçekleştirilmiştir");

        bağlan.Close();

      }

    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("Silinecek", "Sil", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string bağlantı, sorgu;

        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=Ürünler.accdb";

        sorgu = "DELETE*From ürünsatıs Where [işlemno]=" + b +"";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silme İşlemi BaşarıylaGerçekleştirilmiştir");

        bağlan.Close();

      }
      getir();

    }
    string b;
    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      b = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();

    }

6.792 defa okundu.

15 Responses to C# Bilgisayar Toplama Programı….

 1. pelin dedi ki:

  bu kodlar sadece form 1 için mi geçerli eğer öyleyse diğer formların kotlarını nasıl bula birim yardımcı olur musunuz ?

 2. pelin dedi ki:

  teşekkür ederim satış bölümünü ne kullanarak yapıyoruz

 3. pelin dedi ki:

  satış bölümünü ne kullanarak yapıyoruz

 4. pelin dedi ki:

  satış bölümünü ne kullanarak yapıyoruz yardmcı ourmusunuz…

 5. Ahmet dedi ki:

  Bu program dosyasını indirebileceğim bir yer var mı?

  • admin dedi ki:

   sadece kodlarını paylaşıyoruz

   • Ahmet dedi ki:

    Benim Bilgisayar Satış Mağazası diye bi proje yapmama gerekiyor ve bende bu programı inceleyerek projemi yapmak istiyorum eğer debug’ı varsa gönderme imkanınız var mı?

 6. Yunus Emre dedi ki:

  Keşke bi indirme linki verseydiniz

 7. nebahat dedi ki:

  merhabalar
  benim teknik servis projesi yapmam gerekiyor. size sorum şu 1 formun üzerindeki farklı tabPage lerin giriş controlleriyle elde ettiğimiz bilgileri veri tabanında tek bir tabloya atabiliyor muyuz ? yani mesala tabPage 1 deki bilgileri tablonun 5 kolonuna; tabPage2 dekileri 5 ile 10 kolonlarına ekleyebilir miyim ? evetse nasıl ?

  • admin dedi ki:

   aynı tabloya atılabilir. yalnız aktif olan tabpage’deki bilgiyi gönderebilirsiniz. tabpagelerin altında ayrı ayrı buton olmalı.

 8. nebahat dedi ki:

  evet çözdüm olayı yaptım 🙂 teşekkür ederim

 9. ali dedi ki:

  direk programın linkini ve sql dosyasını atar mısınız ? acil lazım

 10. HASAN dedi ki:

  Teşekkürler çok faydalı bilgiler

 11. selim dedi ki:

  Herkese selam. Hocam anakrt AMD işlemci ‘de sadece amd listesini nasıl getirttire bilirim,if else komutlarını her türlüsünü denedim…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri