c# console dersleri switch case

Switch-Case yapısı şu şekilde çalışır; bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden birisiyle eşleşince, bu eşleşmeyle ilgili işlemler gerçekleştirilir.
Kullanımı:
switch(ifade)
{
case sabit1:
Yapılacak işlemler;
break;
case sabit2:
Yapılacak işlemler;
break;
case sabit3:
Yapılacak işlemler;
break;
.
default:
Yapılacak işlemler;
break;
}

 Önce switch parantezleri içerisindeki ifade hesaplanır.
 Programın akışı, hesaplanan ifade ile aynı case sabitinin bulunduğu satıra gelir.
 Eğer hesaplanan ifade, mevcut case sabitlerinden herhangi birisi ile eşleşmiyorsa default anahtar sözcüğünün bulunduğu yere gelir ve program buradan devam eder.

Switch-Case Yapısı İle İlgili Önemli Kurallar:
 Case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadeler sabit olmak zorundadırlar. Bu
ifadeler içerisinde değişken bulunamaz.
 Case ifadeleri herhangi bir tam sayı sabiti, karakter veya string sabiti olabilir.
 Default durumunu istediğimiz yere yazabiliriz. Aynı şekilde case ifadelerini de istediğimiz sırada yazabiliriz.
 Bir switch bloğunda iki veya daha fazla sayıda aynı değere sahip case ifadesi bulunamaz.
 Bir switch bloğunda default case olmak zorunda değildir.
 Akış herhangi bir case ifadesine geldiğinde, akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

Switch Case Örneği
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;
      Console.WriteLine("Bir sayı giriniz..:");
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      switch (sayi)
      {
        case 0:
          Console.Write("Sayı Sıfır");
          break;
        case 1:
          Console.Write("Sayı Bir");
          break;
        case 2:
          Console.Write("Sayı İki");
          break;
        default:
          Console.Write("Girdiğiniz Sayı Değeri YOk");
          break;
      }

      Console.ReadKey();
          }
  }
 }

if Else İle Çözümü

3.290 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri