C# Console Dizi Özellikleri ve Metotları

Length

Dizinin saklayabileceği toplam eleman sayısını veren ve int türünde bir değer veren özelliktir.

Kullanımı:

dizi-adi.Length;

Örnek : ciftSayilar isimli dizinin içerisinde kaç adet eleman olduğunu ekrana

yazan programın kodunu yazınız.

int[] ciftSayilar = new int[10];

elemanSayisi = ciftSayilar.Length;

Console.WriteLine(“ciftSayilar dizi içerisinde toplam {0}

eleman bulunmaktadır.”,elemanSayisi);

Clear(dizi,baslangic,adet)

Parametre olarak verilen dizinin, belirtilen indeks aralığındaki tüm değerlerini

temizler. Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir.

Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır.

Buna karşın String tipindeki elemanlar ″″ (boş yazı) değerini alır.

Kullanımı:

Array.Clear(diziAdi,baslangicIndeksi,Adet);

Örnek 2: Yeni tanımladığımız ve içeriğini oluşturduğumuz bir dizinin

elemanlarının nasıl silindiğini inceleyelim;

int[] sayilar = new int[] { 1, 4, 20, 13 };

Console.WriteLine(“Temizlenmeden önce dizinin elemanları”);

Console.WriteLine(“————————————-“);

for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)

Console.WriteLine(“sayilar[{0}]: {1}”, i,sayilar[i]);

Array.Clear(sayilar, 1, 2);

Console.WriteLine(“\nTemizlendikten sonra dizinin elemanları”);

Console.WriteLine(“————————————-“);

for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)

Console.WriteLine(“sayilar[{0}]: {1}”, i, sayilar[i]);

Örneği incelediğimizde Array.Clear(sayilar,1,2); komut

satırı ile sayilar dizisinin 1 nolu indeksinden başlayarak 2 adet dizi elemanının değerini temizlemiş olduk. Yani dizi elemanlarının değerlerinin yerine 0 değeri verilmiş oldu.

Reverse(Dizi)

Parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. Dizinin tüm

elemanlarının veya belirli indeks aralığındaki elemanlarının sırası tersine çevrilebilir.

Kullanımı:

Array.Reverse(diziAdi);

Örnek 3: Alfabe adlı dizi içerisine girilen A-Z’ye harfleri tersten ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.

char[] alfabe = new char[26];

char harf;

int i=0;

Console.WriteLine(“A’dan Z’ye İngiliz Alfabesi”);

Console.WriteLine(“—————————“);

for (harf = ‘A’; harf <= ‘Z’; harf++)

{

alfabe[i] = harf;

Console.Write(alfabe[i] + ” “);

i++;

}

Console.WriteLine(“\n”);

Array.Reverse(alfabe);

Console.WriteLine(“Z’den Z’ya İngiliz Alfabesi”);

Console.WriteLine(“—————————“);

for (i = 0; i < 26; i++)

Console.Write(alfabe[i] + ” “);

Sort(Dizi)

Parametre olarak verilen dizinin elemanlarını küçükten büyüğe sıralar. Eğer dizi numerik ise rakamların büyüklüğüne göre, yazı tiplerinde ise baş harflerine göre sıralanır.

Reverse’ün tersidir.

Kullanımı:

Array.Sort(diziAdi);

Örnek 4: Klavyeden girilen 5 sayıyı küçükten büyüğe sıralayan programı yazınız.

int[] sayilar = new int[5];

int i=0;

for (i = 0; i < 5; i++)

{

Console.Write(i + 1 + “. Sayıyı Giriniz :”);

sayilar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

}

Array.Sort(sayilar);

Console.WriteLine(“”);

Console.WriteLine(“Sıralanmış Halleri: “);

foreach (int sayi in sayilar)

Console.Write(sayi + ” “);

IndexOf(Dizi,arananDeger)

İlk parametrede verilen dizide, ikinci parametrede verilen değeri arar. Aranan değer dizide bulunursa bulunan elemanın indeks değeri, bulunamazsa -1 döndürür.

Kullanımı:

Array.IndexOf(diziAdi,arananDeger);

Örnek 5: Daha önceden değerleri girilmiş olan bir dizi içerisinde istenilen değeri bulan programın kodunu yazınız.

string[] iller = new string[] { “Ankara”, “İstanbul”,

“Kütahya”, “İzmir”, “Yozgat” };

string aranan = “Kütahya”;

int i=0;

foreach (string il in iller)

{

Console.WriteLine(“iller[{0}]: {1}”, i, il);

i++;

}

int indeks = Array.IndexOf(iller, aranan);

Console.WriteLine(“İlleri dizisi içerisinde Kütahya’nın

indeksi: “+indeks);

3.616 defa okundu.

One Response to C# Console Dizi Özellikleri ve Metotları

  1. asi dedi ki:

    siteniz çok iyi bana yeni örnekler verebilirmisiniz ödevim de yardımcı olun lütfen en az 5 tane

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri