C# Console Dizi Sorusu

Soru1: Rakamlar isimli dizi içerisine 0-9 arası rakamları tersten bir döngü yardımıyla yükleyiniz.

Rakamlar[0]=9

Rakamlar[1]=8

Rakamlar[2]=7

Rakamlar[3]=6

…………………..

Rakamlar[8]=1

Rakamlar[9]=0


static void Main(string[] args)
 {
 int[] sayi = new int[10];

int i;

for (i = 9; i >= 0; i--)
 {
 sayi[9 - i] = i;
 Console.WriteLine("sayi[{0}]= {1}",sayi[9 - i],i);
 }
 Console.ReadKey();

}

Soru2:Dışarıdan girilen 5 sayının toplamını ve ortalamasını alan program

int[] sayi = new int[5];

int i, t;

double ort;

t = 0;

for (i = 0; i <= 4; i++)

{

Console.Write("Sayı giriniz..:");

sayi[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

t = t + sayi[i];

}

ort = t / 5;

&nbsp;

Console.Write("Sayıların Toplamı..: {0}", t);

Console.Write("\n Sayıların Ortalaması..: {0}", ort);

Console.ReadKey();

Soru3: 10 elemanlı ciftSayilar isimli bir dizi tanımlayınız. İçerisine 0-25

arasındaki çift sayıları ekleyen kodu yazınız.

ciftSayilar[0]=0

ciftSayilar[1]=2

ciftSayilar[2]=4

……………………

ciftSayilar[9]=18


static void Main(string[] args)
 {
 int[] ciftsayilar = new int[13];
 int i,j;
 j=0;
 for (i = 0; i <= 25; i = i + 2)
 {
 ciftsayilar[j] = i;
 Console.WriteLine("ciftsayilar[{0}]= {1}", j, i);
 j++;
 }
 Console.ReadKey();

}

855 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri