C# Console İki Sayının Ortalmasını Alan Program

C# Console İki Sayının Ortalmasını Alan Program , ortalama 45 ten büyükse Geçer , Değilse Kalır yazan program

int y1, y2;
double ort;
Console.Write("1.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y1 = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine());

Console.Write("2.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

ort = ((y1+y2)/2);

if (ort >= 45)
{
Console.Write("Öğrencinin Ortalaması= {0:F2} Geçer", ort);
}
else
Console.Write("Öğrencinin Ortalaması= {0:F2} Kalır",ort);
Console.ReadKey();

608 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir