c# console max fonksiyonu

Max( )

Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı  türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir.örnek1:


int say1,say2,m;

say1 = 12;
 say2 = 16;

m = Math.Max(say1, say2);
 Console.WriteLine(m);

Console.ReadKey();

 

örnek2:


Console.Write("1. sayıyı giriniz:");

int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("2. sayıyı giriniz:");

int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int maksimum = Math.Max(sayi1, sayi2);

Console.WriteLine("{0} ve {1} sayılarından en büyüğü {2} sayısıdır.", sayi1, sayi2, maksimum);

 

339 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir