c# console max fonksiyonu

Max( )

Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı  türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir.örnek1:


int say1,say2,m;

say1 = 12;
 say2 = 16;

m = Math.Max(say1, say2);
 Console.WriteLine(m);

Console.ReadKey();

 

örnek2:


Console.Write("1. sayıyı giriniz:");

int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("2. sayıyı giriniz:");

int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int maksimum = Math.Max(sayi1, sayi2);

Console.WriteLine("{0} ve {1} sayılarından en büyüğü {2} sayısıdır.", sayi1, sayi2, maksimum);

 

291 defa okundu.

  • No Related Post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri