C# da Operatörler

Operatörler, matematiksel yada mantıksal hesapların yapılması, değişik çalışma deyimlerinin hazırlanması için vardır. C# operatörler konusunda en güçlü dillerden biridir. Tüm istekleri karşılayabilecek kadar operatöre sahiptir.

C# içerisinde Operatörler 3 grup altında incelenebilir.

1 – Matematiksel

2 – İlişkisel

3 – Mantıksal

1-Matematiksel Operatörler

Operatör

Açıklama

+

Ekleme

Çıkarma

*

Çarpma

/

Bölme

%

Kalan veya modül

++

Birer Birer Arttırma

Birer Birer Eksiltme

Kullanımı:

Uygulama 1:

int sayı1, sayı2;

decimal topla, çıkar, böl, çarp, kalan;

sayı1 = int.Parse(textBox1.Text);

sayı2 = int.Parse(textBox2.Text);

topla = sayı1 + sayı2;

çıkar = sayı1 – sayı2;

çarp = sayı1 * sayı2;

böl = sayı1 / sayı2;

kalan = sayı1 % sayı2;

textBox3.Text = topla.ToString();

textBox4.Text = çıkar.ToString();

textBox5.Text = çarp.ToString();

textBox6.Text = böl.ToString();

textBox7.Text = kalan.ToString();

Uygulama 2:

int a = 1, b = 5;

a++;

b–;

textBox1.Text = a.ToString();

textBox2.Text = b.ToString();

Atama Operatörleri

Atama Operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör

Açıklama

=

Basit eşitleme

+=

Sağdaki Sayı ile topla sonra toplamı eşitle

-=

Sağdaki Sayı yı çıkar sonra sonucu eşitle

*=

Sağdaki Sayı ile çarp sonra toplamı eşitle

/=

Sağdaki Sayı ile böl sonra bölümü eşitle

%=

Sağdaki Sayı ile bölümünden kalanı bul sonra kalanı eşitle

int a = 1, b = 5;

a += b;

a -= b;

2-İlişkisel Operatörler

İlişkisel Operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#da kullanılan ilişkisel operatörler aşağıdakilerdir.

Operatör

Açıklama

==

Eşittir

!=

Eşit Değildir

>

Büyüktür

<

Küçüktür

>=

Büyük Eşittir

<=

Küçük Eşittir

İlişkisel Operatörler genellikle program kontrol ifadelerinde kullanılır. Operatörün sağındaki

değer ile solundaki değer birbiri ile operatöre göre karşılaştırılır ve geçerli işlem yapılır.

int sayi1 = 6, sayi2 = 4;

sayi1 == sayi2  //false;

sayi1 != sayi2  //true;

sayi1 >  sayi2  //true;

sayi1 <  sayi2  //false;

sayi1 >= sayi2  //true;

sayi1 <= sayi2  //false;

Mantıksal ve Bit Düzeyinde (Logical and Bitwise) Opeatörleri

Bu operatörler mantıksal işlemleri ve bit düzeyindeki işlemleri yapmak için kullanılırlar.

Operatör

Açıklama

&

Bit bazında ve işlemi

|

Bit bazında or işlemi

^

Bit bazında xor işlemi

!

Bit bazında not işlemi

&&

Mantıksal ve işlemi

||

Mantıksal or işlemi

Doğru ve Doğru = Doğru;

Doğru ve Yanlış = Yanlış;

Yanlış ve Doğru = Yanlış;

Yanlış ve Yanlış = Yanlış;

Doğru veya Doğru = Doğru;

Doğru veya Yanlış = Doğru;

Yanlış veya Doğru = Doğru;

Yanlış veya Yanlış = Yanlış;

Operatörlerde Çalışma Önceliği

Tüm operatörlerin çalışma önceliği aynı değildir. Matematik kurallarında geçerli olan çarpma, bölme, çıkarma toplama işlemlerindeki öncelik sırası operatörler içinde geçerlidir. Öncelikleri belirlemek için işlemleri parantez içinde yazmamız gerekir.
609 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir