C# Emlak Programı

C#’ta Müşteri Satıcı Eklıyebildiğimiz ve Aradığımız Eve, Yazlığa, İşyerine Kayıtlar Arasından Kolayca Ulaşmamızı Sağlıyan Bir Emlak Programı Yapacağız.


Burası ana formumuz.

 private void satıcıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 a = new Form2();
      a.MdiParent = this;
      a.Show();
    }

 private void alıcıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 b = new Form3();
      b.MdiParent = this;
      b.Show();
    }

private void sözleşmeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 r = new Form6();
      r.MdiParent = this;
      r.Show();
    }

private void silToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 gg = new Form7();
      gg.MdiParent = this;
      gg.Show();
    }

private void sözleşmeToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form8 hh = new Form8();
      hh.MdiParent = this;
      hh.Show();
    }

private void gösterToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox1.Show();
    }

    private void gizleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox1.Hide();
    }

private void çıkışToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox1.Visible = false;
      label4.Visible = false;

      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;DATA Source=emlak.accdb");
      yeni.Open();
      OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select *From kullanıcı order by kullanıcıadı", yeni);
      OleDbDataReader datare;
      datare = sorgu.ExecuteReader();
      while (datare.Read())
      {
        if (textBox1.Text == datare[0].ToString())
        {
          if (textBox2.Text == datare[1].ToString())
          {
            menuStrip1.Enabled = true;

          }
          else { MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış!"); }
        }
      }
      datare.Close();
      yeni.Close();

    }


Satıcı bilgilerinin girildiği formumuz.

private void göster()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
      sorgu = "Select*From müşteri";
      OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlantı1.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "müşteri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
      getir.Dispose();
      bağlantı1.Close();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      göster();
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sorgu, durum;

      if (radioButton1.Checked)
      {
        durum = "Satılacak";
      }
      else
      {
        durum = "Kiraya Verilecek";
      }
      try
      {
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
        sorgu = "Insert into müşteri([Tc],[Ad],[Soyad],[GayriMenkülTipi],[EvinAdresi],[İl],[İlçe],[EvinFiyatı],[EvinBilgileri],[Tarih],[Durum],[TelefonNo]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + durum + "','" + textBox9.Text + "')";
        OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı1);
        bağlantı1.Open();
        MessageBox.Show("Kayıt Başarılı.");
        uygula.ExecuteNonQuery();
        bağlantı1.Close();
        göster();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Hata!");
      }
    }


Alıcı bilgilerini girdiğimiz formumuz.

private void göster1()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From alıcı";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "alıcı");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["alıcı"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void göster2()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From müşteri";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "müşteri");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void göster3()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From satıcıalıcı";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "satıcıalıcı");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["satıcıalıcı"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
            göster3();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string bağlantı, sorgu, sorgu2, durum;
      if (radioButton1.Checked)
            {
                durum = "Satıl Al";
            }
            else
            {
                durum = "Kiracı";
            }
         try
        {
                bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
                sorgu = "Insert into satıcıalıcı([Tc],[Ad],[Soyad],[GayriMenkülTipi],[İl],[İlçe],[TelefonNo],[Tarih],[Durum],[SatıcınınTc],[SatıcınınAd],[SatıcınınSoyad],[SatıcınınTelefonNo],[Satıcınınİl],[Satıcınınİlçe],[SatıcınınEvinFiyatı],[SatıcınınEvinAdresi]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + dateTimePicker2.Text + "','" + durum + "','" + textBox16.Text + "','" + textBox15.Text + "','" + textBox14.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox12.Text + "','" + textBox11.Text + "','" + textBox10.Text + "','" + textBox8.Text + "')";
               sorgu2="Delete From müşteri where Tc='" + textBox16.Text + "'";
                OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);

                OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı1);
                OleDbCommand us= new OleDbCommand(sorgu2, bağlantı1);
                bağlantı1.Open();
             MessageBox.Show("Kayıt Başarılı.");

                uygula.ExecuteNonQuery();
                us.ExecuteNonQuery();

                bağlantı1.Close();
                göster3();
        }
         catch
      {
        MessageBox.Show("Hata!");
      }
        }

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            string h;
            if (radioButton1.Checked)
            {
                h = "Satılacak";
            }
         else
            {
                h="Kiraya Verilecek";
            }
            if (comboBox2.Text == "Daire")
            {
                string bağlantı, sorgu;
                bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
                sorgu = "Select*From müşteri where GayriMenkülTipi='" + comboBox2.Text + "' and Durum='" + h + "'";
                OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
                bağlan.Open();
                OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı);
                DataSet göster = new DataSet();
                getir.Fill(göster, "müşteri");
                dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
                getir.Dispose();
                bağlan.Close();
            }
            if (comboBox2.Text == "İşyeri")
            {
                string bağlantı, sorgu;
                bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
                sorgu = "Select*From müşteri where GayriMenkülTipi='" + comboBox2.Text + "'and Durum='" + h + "'";
                OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
                bağlan.Open();
                OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı);
                DataSet göster = new DataSet();
                getir.Fill(göster, "müşteri");
                dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
                getir.Dispose();
                bağlan.Close();
            }
            if (comboBox2.Text == "Yazlık")
            {
                string bağlantı, sorgu;
                bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
                sorgu = "Select*From müşteri where GayriMenkülTipi='" + comboBox2.Text + "' and Durum='" + h + "'";
                OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
                bağlan.Open();
                OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı);
                DataSet göster = new DataSet();
                getir.Fill(göster, "müşteri");
                dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
                getir.Dispose();
                bağlan.Close();
            }
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=emlak.accdb;");
            bağlantı.Open();
            OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select*From müşteri order by Tc", bağlantı);
            OleDbDataReader oku;
            oku = sorgu.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                string a = Convert.ToString(textBox16.Text);
                if (a == oku[0].ToString())
                {
                    textBox15.Text = oku[1].ToString();
                    textBox14.Text = oku[2].ToString();
                    textBox9.Text = oku[11].ToString();
                    textBox12.Text = oku[5].ToString();
                    textBox11.Text = oku[6].ToString();
                    textBox10.Text = oku[7].ToString();
                    textBox8.Text = oku[4].ToString();
                }
            }
            oku.Close();
            bağlantı.Close();
        }


Alıcı ve satıcı bilgilerini düzenleyip güncellediğimiz formumuz.

<pre> private void göster()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From müşteri where Tc='"+textBox8.Text+"'";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "müşteri");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void göster2()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From alıcı where Tc='"+textBox8.Text+"'";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "alıcı");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["alıcı"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void göster3()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From satıcıalıcı where Tc='" + textBox8.Text + "'";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "satıcıalıcı");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["satıcıalıcı"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }

        private void g()
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
            sorgu = "Select*From müşteri";
            OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
            bağlantı1.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
            DataSet göster = new DataSet();
            getir.Fill(göster, "müşteri");
            dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
            getir.Dispose();
            bağlantı1.Close();
        }
    private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
            groupBox1.Enabled = false;
            groupBox2.Enabled = false;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=emlak.accdb";
            OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
            sorgu = "Update müşteri set Tc='" + textBox17.Text + "', Ad='" + textBox16.Text + "', Soyad='" + textBox15.Text + "', GayriMenkülTipi='" + comboBox3.Text + "',EvinAdresi='" + textBox14.Text + "'  İl='" + textBox13.Text + "',İlçe= '" + textBox12.Text + "',EvinFiyatı='" + textBox10.Text + "',EvinBilgileri='" + textBox3.Text + "',Tarih='" + dateTimePicker2.Text + "',Durum='" + comboBox5.Text + "',TelefonNo='" + textBox11.Text + "'";
            OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
            baglan.Open();
            uygula.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Güncellendi");
            baglan.Close();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=emlak.accdb;");
            bağlantı.Open();
            OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select*From satıcıalıcı order by Tc", bağlantı);
            OleDbDataReader oku;
            oku = sorgu.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                string a = Convert.ToString(textBox8.Text);
                if (a == oku[0].ToString())
                {
                    textBox1.Text = oku[1].ToString();
                    textBox2.Text = oku[2].ToString();
                   comboBox2.Text= oku[3].ToString();
                    textBox4.Text = oku[4].ToString();
                    textBox5.Text = oku[5].ToString();
                    textBox9.Text = oku[6].ToString();
                    dateTimePicker1.Text = oku[7].ToString();
                    comboBox4.Text = oku[8].ToString();
                    textBox26.Text = oku[9].ToString();
                    textBox25.Text = oku[10].ToString();
                    textBox24.Text = oku[11].ToString();
                    textBox20.Text = oku[12].ToString();
                    textBox23.Text = oku[13].ToString();
                    textBox22.Text = oku[14].ToString();
                    textBox21.Text = oku[15].ToString();
                    textBox19.Text = oku[16].ToString();
                    textBox6.Text = oku[15].ToString();
                }
            }
            oku.Close();
            bağlantı.Close();
       }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection yeni = new OleDbConnection("Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb");
            yeni.Open();
            OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select*From müşteri  order by Tc", yeni);
            OleDbDataReader x;
            x = sorgu.ExecuteReader();
            while (x.Read())
            {
                string b = Convert.ToString(textBox17.Text);
                if (b == x[0].ToString())
                {
                    textBox17.Text = x[0].ToString();
                    textBox16.Text = x[1].ToString();
                    textBox15.Text = x[2].ToString();
                    comboBox3.Text = x[3].ToString();
                    textBox14.Text = x[4].ToString();
                    textBox13.Text = x[5].ToString();
                    textBox12.Text = x[6].ToString();
                    textBox10.Text = x[7].ToString();
                    textBox11.Text = x[11].ToString();
                    textBox3.Text = x[8].ToString();
                    comboBox5.Text = x[10].ToString();
                }
            }
            x.Close();
            yeni.Close();
        }

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
        {
            if (comboBox1.Text == "Alıcı")
            {
                groupBox1.Enabled = true;
                groupBox2.Enabled = false;
            }
            else
            {
                groupBox2.Enabled = true;
                groupBox1.Enabled = false;
            }
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string bağlantı, sorgu;
            bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=emlak.accdb";
            OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
            sorgu = "Update müşteri set Tc='" + textBox17.Text + "', Ad='" + textBox16.Text + "', Soyad='" + textBox15.Text + "', GayriMenkülTipi='" + comboBox3.Text + "',  İl='" + textBox13.Text + "',İlçe= '" + textBox12.Text + "',EvinFiyatı='" + textBox10.Text + "',EvinBilgileri='" + textBox3.Text + "',Durum='" + comboBox5.Text + "'";
            OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
            baglan.Open();
            uygula.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Güncellendi");
            baglan.Close();
            g();
        }


Alıcı ve satıcıları sildiğimiz formumuz.

   private void göster()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
      sorgu = "Delete From alıcı where Tc='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlantı1.Open();
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı1);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "alıcı");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["alıcı"];
      uygula.ExecuteNonQuery();
      getir.Dispose();
      bağlantı1.Close();
    }

    private void göster2()
    {
      string bağlantı, sorgu;
      bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
      sorgu = "Delete From müşteri where Tc='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlantı1.Open();
      OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı1);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "müşteri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
      uygula.ExecuteNonQuery();
      getir.Dispose();
      bağlantı1.Close();
    }

    private void Form7_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
      if (comboBox1.Text == "Alıcı")
      {
        göster();
      }
      else
      {
        göster2();
      }
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      if (comboBox1.Text == "Alıcı")
      {

        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
        sorgu = "Select*From satıcıalıcı";
        OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlantı1.Open();
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "satıcıalıcı");
        dataGridView1.DataSource = göster.Tables["satıcıalıcı"];
        getir.Dispose();
        bağlantı1.Close();
      }

      if (comboBox1.Text == "Satıcı")
      {
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
        sorgu = "Select*From müşteri";
        OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);
        bağlantı1.Open();
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlantı1);
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "müşteri");
        dataGridView1.DataSource = göster.Tables["müşteri"];
        getir.Dispose();
        bağlantı1.Close();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (comboBox1.Text == "Alıcı")
      {

        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
        sorgu = "Delete From satıcıalıcı where Tc='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbConnection bağlantı1 = new OleDbConnection(bağlantı);

        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı1);
        bağlantı1.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();

        bağlantı1.Close();
        göster();
      }
      else
      {

        string bağlantı4, sorgu4;
        bağlantı4 = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=emlak.accdb";
        sorgu4= "Delete From müşteri where Tc='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbConnection bağlantı2 = new OleDbConnection(bağlantı4);

        OleDbCommand uygula1 = new OleDbCommand(sorgu4, bağlantı2);
        bağlantı2.Open();
        uygula1.ExecuteNonQuery();

        bağlantı2.Close();
        göster2();
      }
    }


Bilgileri ve kayıtları aradığımız formumuz.

8.265 defa okundu.

5 yorum

  • admin YazarYanıtla

   sadece kodları paylaşıyoruz. programların kodlarını fikir vermesi için yayınlıyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir