C# Foreach Uygulaması

Bu uygulamamızda Textbox’a girilen sayıyı diziye aktarıyor.

Uygulamada Dizi elemanlarını toplatma en büyük , en küçük elemanı bulma ve başka bir diziye kopyalama uygulaması.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication5
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int[] sayi = new int[3];
    int[] bdizisi = new int[3];
    int i = 0;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sayi[i] = int.Parse(textBox1.Text);
      i++;
      textBox1.Clear();
     }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (int x in sayi)
      {
        listBox1.Items.Add(x.ToString());
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int t = 0;

      foreach (int x in sayi)
      {
        t = t + x; //diziden gelen elemanları topluyoruz.
      }
      label1.Text = t.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int max;
      max = sayi[0];
      foreach (int x in sayi)
      {
        if (x > max)
        { max = x; }
      }
      label4.Text = max.ToString();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     int min;
      min=sayi[0];
      for (i = 0; i < 3; i++)
      {
        if (sayi[i] < min)
        { min = sayi[i]; }
      }
      label5.Text = min.ToString();

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      int i=0;
      foreach (int x in sayi)
      {
        bdizisi[i] = x;
        i++;
      }
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (int x in bdizisi)
      {
        listBox2.Items.Add(x.ToString());
      }
      //İkinci Yol
      /*for (i = 0; i < 3; i++)
      {
        listBox2.Items.Add(bdizisi[i].ToString());
      } */
    }
  }
}

1.009 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir