C# if Else Consol Uygulaması

If-Else Deyimi
If deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre yapılması istenilen işlemler, If-Else deyimi kullanılarak gerçekleştirilir.
If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi ise şu şekildedir. Kullanımı:
if(koşul)
{
Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}


Bir kişinin yaşı girilsin. ve  Cinsiyeti Girilsin. Cinsiyet “e” ise askere gider. Değilse gidemez.

Yaşı 20 den büyükse  “Askere Gidebilir” Değilse  “Askere Gidemez Yazsın”


int yas;
 string c;
 Console.Write("Yaşınızı giriniz..:");
 yas = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("Cinsiyetinizi giriniz..:");
 c = Console.ReadLine();

if (yas >= 20 && c=="e" || c=="E")
 {
 Console.WriteLine("Askere Gidebilir");
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Askere Gidemez");
 }
 Console.ReadKey();

4.208 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir