c# İf-Else İf Kullanımı

İç-İçe If İfadesi
Birden fazla koşula ihtiyaç duyulan durumlarda iç-içe If ifadeleri kullanılırlar. Bir if  koşuluna kaç tane else if ekleyebileceğiniz konusunda hiçbir sınır yoktur.
İç-içe If ifadelerinin kullanımı ise şu şekildedir.
Kullanımı:
if(koşul1)
{
koşul1 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else if(koşul2)
{
koşul1 yanlışsa ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
her iki koşul da yanlışsa yapılacak işlemler;
örnek2:

int s;
Console.Write("Sayıyı Giriniz..:");
s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (s % 3 == 0 && s%5==0)
{ Console.Write("{0} Sayısı 3'e ve 5'e kalansız bölünür.",s); }

else if(s%3==0)
{ Console.Write("{0} Sayısı 3'e bölünür. 5'e bölünmez.", s); }

else  if(s%5==0)
{ Console.Write("{0} Sayısı 3'e bölünmez ve 5'e bölünür.", s); }

else
{ Console.Write("{0} Sayısı 3'e ve 5'e bölünmez.", s); }
Console.ReadKey();

örnek2:Dışarıdan Girilen 2 sayının ortalamasını alan beşlik not sistemde karşılığını veren program

Klavyeden girilen 2 yazılı notunun  ortalamasını alan.

Ortalama
0-25 arasında ise “sıfır”
25-45 arasında “bir”
45-55 arasında “iki”
55-70 arasında “üç”
70-85 arasında “dört”
85-100 arasında “beş “ olduğunu hesaplayan prg.

double y1,y2,ort;
Console.Write("1.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("2.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ort = (y1 + y2) / 2;

if (ort >= 0 && ort < 25)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Sıfır", ort); }
else if (ort >= 25 && ort < 45)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Bir", ort); }
else if (ort >= 45 && ort < 55)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: İki", ort); }
else if (ort >= 55 && ort < 70)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Üç", ort); }
else if (ort >= 70 && ort < 85)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Dört", ort); }
else if (ort >= 85 && ort
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Beş", ort); }
else
Console.Write("Notun Beşlik Sistemde Karşılığı Yoktur", ort);

Console.ReadKey();

1.218 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir