C# ile Access veritabanına resim ekleme uygulaması

Access Veritabanına Resim Kaydetme,Güncelleme ve  Silme Uygulaması

Programda resim dosyalarını seçebilmek için openfiledialog nesnesi kullanılacaktır.

Veritabanını programlarında access kullanıldığında aşağıdaki kodu eklememiz gerekiyor.

using System.Data.OleDb; 

Resim Seçme butonu

 if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 {
 pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
 }

Resim Kaydetme

 baglan.Open();

OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("insert into ogrenciler ([okulno],[ad],[soyad],[resim]) values (@pno,@pad,@psoyad,@presim)", baglan);

kaydet.Parameters.AddWithValue("@pno", textBox1.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@pad", textBox2.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@psoyad",textBox3.Text);
 kaydet.Parameters.AddWithValue("@presim", pictureBox1.ImageLocation);

kaydet.ExecuteNonQuery();
 pictureBox1.aImage.Save("Resimler/" + textBox1.Text.ToString() + ".jpg");
 MessageBox.Show("Kayıt Eklendi");
 baglan.Close();
 datagoster();

Güncelleme

 baglan.Open();
 OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("update ogrenciler set [okulno]=@pno,[ad]=@pad,[soyad]=@psoyad,[resim]=@presim where [okulno]=@pno", baglan);

 guncelle.Parameters.AddWithValue("@pno", textBox1.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@pad", textBox2.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@psoyad", textBox3.Text);
 guncelle.Parameters.AddWithValue("@presim", pictureBox1.ImageLocation);

pictureBox1.Image.Save("Resimler/" + textBox1.Text.ToString() + ".jpg");
 guncelle.ExecuteNonQuery();
 MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi");
 baglan.Close();
 datagoster();

Silme

 baglan.Open();
 OleDbCommand sil = new OleDbCommand("delete from ogrenciler where [okulno]=@pno", baglan);

sil.Parameters.AddWithValue("@pno", textBox1.Text);
 sil.ExecuteNonQuery();
 MessageBox.Show("Kayıt Silindi");
 baglan.Close();
 System.IO.File.Delete(Application.StartupPath + "/Resimler/"+textBox1.Text+ ".jpg");

Silme(Messagebox olarak soru sorması)

DialogResult durum;
 durum = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question);
 if (durum == DialogResult.Yes)
 {

}

Datagridviewde Gösterme


void datagoster()
 {
 baglan.Open();
 OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter("select * from ogrenciler", baglan);
 DataSet goster = new DataSet();
 getir.Fill(goster,"ogrenciler");
 dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogrenciler"];
 getir.Dispose();
 baglan.Close();

}

Datagridviewden Textbox’a Aktarma

4.089 defa okundu.

3 Responses to C# ile Access veritabanına resim ekleme uygulaması

  1. mehmet dedi ki:

    program indirme link var mı

  2. Nuh Musa dedi ki:

    sizi seviyorum ne aradıysam hepsini buldum elinize kolunuza sağlık çok teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri