C# ile Kütüphane Otomasyonu (Devexpress Kullanıldı.)

C# Kütüphane Otomasyonu:

C# ile Kütüphane Otomasyonu Nasıl Yapılır ?, Devexpress İle Slider Nasıl Yapılır ?,Combobox’a Veritabanını Nasıl Çekeriz ?

Gerekli Program : Devexpress (İstek Dahilinde);

Devexpress Download Link:

indir

(FreeTrial ile indirebilirsiniz).

NOT:İlerki yazılarımda Devexppress hakkınnda videolar paylaşacağım…

Kısaca Devexpress içerisinde kendine ait tema ve componentleri olan bir yazılımdır.

Devexpress içerisinde hazır gelen componentler programı hem görsel hemde kodlar açısından rahatlatır.

Program Önizleme:

Ekran Alıntısı

Özet Resim:

Ekran Alıntısı.PNGa

Kitap İşlemleri Sayfası:

kitap

Kitap İşlemleri Sayfası Kodları :


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kütüphane_Otomasyonu
{
 public partial class kitap : Form
 {
 public kitap()
 {
 InitializeComponent();
 }
 OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+Application.StartupPath+"\\data.accdb");//Bağlantı Cümlesi
 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();//Komut Girdisi
 DataTable tablo = new DataTable();//Sanal Tablo
 void temiz()//Tüm Alanları Temmizlemek İçin Bir Metod
 {
 textBox1.Clear();
 textBox2.Clear();
 textBox3.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox5.Clear();
 textBox6.Clear();
 textBox7.Clear();
 textBox8.Clear();
 }
 void liste()//Listeyi Güncellemek İçin ve Verileri Anlık Görüntülemek İçin Bir Metod
 {
 tablo.Clear();
 OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * from kitap",bag);
 da.Fill(tablo);
 dataGridView1.DataSource = tablo;
 }
 private void kitap_Load(object sender, EventArgs e)//Listenin Üzerindeki İsimleri Değiştiriyoruz.
 {
 liste();
 dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Seri No";
 dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Kitap Adı";
 dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Yazarı";
 dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Basım Yılı";
 dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Sayfa Sayısı";
 dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "Dili";
 dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Yayınevi";
 }

private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Green;
 }

private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Orange;
 }

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//Ekleme
 {
 if (textBox1.Text.Trim()!=""&&textBox2.Text.Trim()!=""&&textBox3.Text.Trim()!=""&&textBox4.Text.Trim()!=""&&textBox5.Text.Trim()!=""&&textBox6.Text.Trim()!=""&&textBox7.Text.Trim()!="")
 {
 bag.Open();
 cmd.Connection = bag;
 cmd.CommandText = "insert into kitap (seri,k_adi,k_yazari,k_yili,k_sayfa,k_dil,k_ev) values ('"+textBox1.Text+"','"+textBox2.Text+"','"+textBox3.Text+"','"+textBox4.Text+"','"+textBox5.Text+"','"+textBox6.Text+"','"+textBox7.Text+"')";
 int s1 = cmd.ExecuteNonQuery();
 if (s1>=0)
 {
 MessageBox.Show("Kitap Ekleme İşlemi Başarılı Oldu...","Tamam",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 temiz();
 liste();
 }

private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button3_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Red;
 }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//Çıkış
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show("İptal Etmek İstediğinizden Eminmisiniz ?","İptal",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 temiz();
 textBox1.Enabled = true;
 liste();
 }
 else
 {

}
 }

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)//Seçim Yapınca Alanların Otomatik Olarak Dolması
 {
 textBox1.Enabled = false;
 textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
 textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
 textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
 textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
 textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
 textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
 textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
 }
 //seri,k_adi,k_yazari,k_yili,k_sayfa,k_dil,k_ev
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//Güncelleme
 {
 if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && textBox3.Text.Trim() != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "" && textBox6.Text.Trim() != "" && textBox7.Text.Trim() != "")
 {
 bag.Open();
 cmd.Connection = bag;
 cmd.CommandText = "update kitap set k_adi='"+textBox2.Text+"',k_yazari='"+textBox3.Text+"',k_yili='"+textBox4.Text+"',k_sayfa='"+textBox5.Text+"',k_dil='"+textBox6.Text+"',k_ev='"+textBox7.Text+"' where seri='"+textBox1.Text+"'";
 int s1 = cmd.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Kitap Güncelleme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 temiz();
 liste();
 textBox1.Enabled = true;
 }

private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.White;
 }

private void button4_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)//Animasyon
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.Yellow;
 }

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)//Silme
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show("Seçili Kaydı Silmek İstediğinizden Eminmisiniz ?","Uyarı",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 bag.Open();
 cmd.Connection = bag;
 cmd.CommandText = "delete from kitap where seri='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
 int s1 = cmd.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Kayıt Silme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag.Close();
 }
 else
 {

}
 liste();
 temiz();
 textBox1.Enabled = true;
 }
 DataTable table = new DataTable();//Sanal Tablo
 private void textBox8_TextChanged(object sender, EventArgs e)//Arama
 {
 if (textBox8.Text.Trim()!="")
 {
 table.Clear();
 OleDbDataAdapter da1 = new OleDbDataAdapter("Select * from kitap where k_adi like '"+textBox8.Text+"%'", bag);
 da1.Fill(table);
 dataGridView1.DataSource = table;
 }
 else
 {
 liste();
 }
 }
 }
}

Üye İşlemleri Sayfası:

üyelik

Üye İşlemleri Sayfası Kodları :


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kütüphane_Otomasyonu
{
 public partial class uye : Form
 {
 public uye()
 {
 InitializeComponent();
 }
 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+Application.StartupPath+"\\data.accdb");
 OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
 DataTable table1 = new DataTable();
 void lis()
 {
 table1.Clear();
 OleDbDataAdapter daa = new OleDbDataAdapter("Select * from uyeler",baglan);
 daa.Fill(table1);
 dataGridView1.DataSource = table1;
 }
 void temizle()
 {
 textBox1.Clear();
 textBox2.Clear();
 textBox4.Clear();
 textBox5.Clear();
 textBox6.Clear();
 textBox7.Clear();
 textBox8.Clear();
 dateTimePicker1.Text = "";
 }
 private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Green;
 }

private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Orange;
 }

private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button3_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Red;
 }

private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.White;
 }

private void button4_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.Yellow;
 }

private void uye_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 lis();
 dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Tc No";
 dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Adı ve Soyadı";
 dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Doğum Tarihi";
 dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Ülke";
 dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Telefon";
 dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "E-mail";
 dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Adresi";
 }

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && dateTimePicker1.Text != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "" && textBox6.Text.Trim() != "" && textBox7.Text.Trim() != "")
 {
 baglan.Open();
 komut.Connection = baglan;
 komut.CommandText = "insert into uyeler (tc,adi,tarihi,ulke,tel,mail,adres) values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "')";
 int s1 = komut.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Üye Ekleme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 baglan.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 temizle();
 lis();
 }
 // tc,adi,tarihi,ulke,tel,mail,adres
 private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {
 textBox1.Enabled = false;
 textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
 textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
 dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
 textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
 textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
 textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
 textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
 }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show("İptal Etmek İstediğinizden Eminmisiniz ?","Uyarı",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 temizle();
 lis();
 textBox1.Enabled = true;
 }
 else
 {

}
 }
 // tc,adi,tarihi,ulke,tel,mail,adres
 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && dateTimePicker1.Text != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "" && textBox6.Text.Trim() != "" && textBox7.Text.Trim() != "")
 {
 baglan.Open();
 komut.Connection = baglan;
 komut.CommandText = "update uyeler set adi='"+textBox2.Text+"',tarihi='"+dateTimePicker1.Text+"',ulke='"+textBox4.Text+"',tel='"+textBox5.Text+"',mail='"+textBox6.Text+"',adres='"+textBox7.Text+"' where tc='"+textBox1.Text+"'";
 int s1 = komut.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Üye Güncelleme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 baglan.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 temizle();
 lis();
 textBox1.Enabled = true;
 }
 DataTable table2 = new DataTable();
 private void textBox8_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox8.Text.Trim()!="")
 {
 table2.Clear();
 OleDbDataAdapter daa1 = new OleDbDataAdapter("Select * from uyeler where tc like '"+textBox8.Text+"%'",baglan);
 daa1.Fill(table2);
 dataGridView1.DataSource = table2;
 }
 else
 {
 lis();
 }
 }

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show("Seçili Kaydı Silmek İstediğinizden Eminmisiniz ?","Uyarı",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 baglan.Open();
 komut.Connection = baglan;
 komut.CommandText = "delete from uyeler where tc='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
 int s1 = komut.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Üye Silme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 baglan.Close();
 }
 else
 {

}
 lis();
 temizle();
 textBox1.Enabled = true;
 }
 }
}

Kiralama İşlemleri Sayfası:

kira

Kiralama İşlemleri Sayfası Kodları:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kütüphane_Otomasyonu
{
 public partial class kirala : Form
 {
 public kirala()
 {
 InitializeComponent();
 }
 OleDbConnection bag1 = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+Application.StartupPath+"\\data.accdb");
 OleDbCommand cmd1 = new OleDbCommand();
 DataTable tab = new DataTable();
 private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox3.BackColor = Color.Green;
 }

private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox4.BackColor = Color.Orange;
 }

private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Transparent;
 }

private void button3_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox5.BackColor = Color.Red;
 }

private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.White;
 }

private void button4_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 pictureBox6.BackColor = Color.Yellow;
 }
 void kitap()
 {
 comboBox1.Items.Clear();
 bag1.Open();
 cmd1.Connection = bag1;
 cmd1.CommandText = "Select * from kitap";
 OleDbDataReader oku;
 oku = cmd1.ExecuteReader();
 while (oku.Read())
 {
 comboBox1.Items.Add(oku[1].ToString());
 }
 bag1.Close();
 oku.Dispose();
 }
 void uye()
 {
 comboBox2.Items.Clear();
 bag1.Open();
 cmd1.Connection = bag1;
 cmd1.CommandText = "Select * from uyeler";
 OleDbDataReader oku1;
 oku1 = cmd1.ExecuteReader();
 while (oku1.Read())
 {
 comboBox2.Items.Add(oku1[1].ToString());
 }
 bag1.Close();
 oku1.Dispose();
 }
 void listele1()
 {
 tab.Clear();
 OleDbDataAdapter ada = new OleDbDataAdapter("Select * from kiralar",bag1);
 ada.Fill(tab);
 dataGridView1.DataSource = tab;
 }
 private void kirala_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 kitap();
 uye();
 listele1();
 dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Kitap Adı";
 dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Üye Adı";
 dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Alım Tarihi";
 dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Teslim Tarihi";
 }
 void temizleme()
 {
 comboBox1.Text = "";
 comboBox2.Text = "";
 dateTimePicker1.Text = "";
 dateTimePicker2.Text = "";
 }
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (comboBox1.Text.Trim()!=""&&comboBox2.Text.Trim()!=""&&dateTimePicker1.Text!=""&&dateTimePicker2.Text!="")
 {
 bag1.Open();
 cmd1.Connection=bag1;
 cmd1.CommandText="insert into kiralar (kitap,uye,alim,teslim) values ('"+comboBox1.Text+"','"+comboBox2.Text+"','"+dateTimePicker1.Text+"','"+dateTimePicker2.Text+"')";
 int s1=cmd1.ExecuteNonQuery();
 if (s1>=0)
 {
 MessageBox.Show("Kitap Kiralama İşlemi Başarılı Oldu...","Tamam",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag1.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
 }
 temizleme();
 listele1();
 }

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (comboBox1.Text.Trim() != "" && comboBox2.Text.Trim() != "" && dateTimePicker1.Text != "" && dateTimePicker2.Text != "")
 {
 bag1.Open();
 cmd1.Connection = bag1;
 cmd1.CommandText = "update kiralar set kitap='"+comboBox1.Text+"',uye='"+comboBox2.Text+"',alim='"+dateTimePicker1.Text+"',teslim='"+dateTimePicker2.Text+"' where id="+dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString()+"";
 int s1 = cmd1.ExecuteNonQuery();
 if (s1 >= 0)
 {
 MessageBox.Show("Kitap Kira Güncelleme İşlemi Başarılı Oldu...", "Tamam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag1.Close();
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 }
 temizleme();
 listele1();
 }

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 {
 comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
 comboBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
 dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
 dateTimePicker2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
 }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show("İptal Etmek İstediğinize Eminmisiniz ?","İptal",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 comboBox1.Text = "";
 comboBox2.Text = "";
 dateTimePicker2.Text = "";
 dateTimePicker1.Text = "";
 }
 else
 {

}
 }

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult dg = new DialogResult();
 dg = MessageBox.Show(""+dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+" Kitabını "+dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString()+" Adlı Üyeden Teslim Almaktan Eminmisiniz ?","Uyarı",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);
 if (dg==DialogResult.Yes)
 {
 bag1.Open();
 cmd1.Connection = bag1;
 cmd1.CommandText = "delete from kiralar where id="+dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString()+"";
 int s1 = cmd1.ExecuteNonQuery();
 if (s1>=0)
 {
 MessageBox.Show("Kiralı Olan Kitap Başarıyla Teslim Alındı...","Tamam",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Question);
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı Alan Bulunmaktadır...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
 }
 bag1.Close();
 }
 else
 {

}
 listele1();
 temizleme();
 }
 DataTable tab1 = new DataTable();
 private void textBox8_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox8.Text.Trim()!="")
 {
 tab1.Clear();
 OleDbDataAdapter ada1 = new OleDbDataAdapter("Select * from kiralar where uye like '"+textBox8.Text+"%'",bag1);
 ada1.Fill(tab1);
 dataGridView1.DataSource = tab1;
 }
 else
 {
 listele1();
 }
 }
 DataTable tab2 = new DataTable();
 private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox1.Text.Trim() != "")
 {
 tab2.Clear();
 OleDbDataAdapter ada2 = new OleDbDataAdapter("Select * from kiralar where kitap like '" + textBox1.Text + "%'", bag1);
 ada2.Fill(tab2);
 dataGridView1.DataSource = tab2;
 }
 else
 {
 listele1();
 }
 }
 }
}

Tüm Kitaplar Sayfası:

t_kitap

Tüm Kitaplar Sayfası Kodları:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kütüphane_Otomasyonu
{
 public partial class tum_kitap : Form
 {
 public tum_kitap()
 {
 InitializeComponent();
 }
 OleDbConnection baga1 = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "\\data.accdb");
 DataTable taba = new DataTable();
 void li()
 {
 taba.Clear();
 OleDbDataAdapter aada = new OleDbDataAdapter("Select * from kitap",baga1);
 aada.Fill(taba);
 dataGridView1.DataSource = taba;
 }
 private void tum_kitap_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 li();
 dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Seri No";
 dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Kitap Adı";
 dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Yazarı";
 dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Basım Yılı";
 dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Sayfa Sayısı";
 dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "Dili";
 dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Yayınevi";
 }
 }
}

Tüm Üyeler Sayfası:

t_uye

Tüm Üyeler Sayfası Kodları:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kütüphane_Otomasyonu
{
 public partial class tum_uyeler : Form
 {
 public tum_uyeler()
 {
 InitializeComponent();
 }
 OleDbConnection baga2 = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "\\data.accdb");
 DataTable taba1 = new DataTable();
 void li1()
 {
 taba1.Clear();
 OleDbDataAdapter aada1 = new OleDbDataAdapter("Select * from uyeler", baga2);
 aada1.Fill(taba1);
 dataGridView1.DataSource = taba1;
 }
 private void tum_uyeler_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 li1();
 dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Tc No";
 dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Adı ve Soyadı";
 dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Doğum Tarihi";
 dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Ülke";
 dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Telefon";
 dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "E-mail";
 dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Adresi";
 }
 }
}

Raporlar Sayfası:

Kiralama İşlemleri Rapor Sekmesi:

rpr_kira

Üyelik İşlemleri Rapor Sekmesi:

rpr_uye

Kitap İşlemleri Rapor Sekmesi:

rpr_kitap

ve Son Olarak Çıkış Vardır.

oda:


Application.Exit();

BU PROGRAM DEVEXPRESS İLE YAPILDIĞINDAN PROGRAMIN KODLARININ KOPYALANMASI HALİNDE VE HERHANGİ BİR DERLEYİCİ İLE AÇILMAYA ÇALIŞILMASI İLE HATA VERECEKTİR BUNUN NEDENİ İSE BİLGİSAYARDA DEVEXPRESS ‘İN KURULU OLMAMASIDIR. FAKAT NORMAL OLARAK .EXE DOSYASINDAN AÇARSANIZ HİÇBİR SORUN OLMAYACAKTIR. BİLGİNİZE…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•         Hazırlayan : Ali AKATA          •

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11.123 defa okundu.

5 Responses to C# ile Kütüphane Otomasyonu (Devexpress Kullanıldı.)

 1. osman dedi ki:

  Admin adamsın. Bu projeyi dev ekspress ile yapmışsın bunu visual studioya çevirecek şekilde düzenleme imkanımız var mı görsellik önemli değil sadece kodların çalışması yeterli

  • Kadir GÜRBÜZ dedi ki:

   Selamın Aleyküm Osman kardeşim;
   Proje Devexpress ile yazıldığından dolayı kodlarda Devexpress kütüphanesi bir çok kez kulanıldı kodların tümünü oynamak yerine Devexpress’i yüklemeni ve öğrenmeni tavsiye ederim.

 2. önder dedi ki:

  merhaba veri tabanı hazırlarken sıkıntı yaşadım sadece veritabanı tasarım görünümlerini atabilirmisiniz. buraya yada emailime

 3. önder dedi ki:

  merhabalar veri taban sorunun halllettim raporlar sayfasını nasıl yaptınız kodları mevcutmu ?

 4. önder dedi ki:

  merhaba raporlar sayfasının kodları yok burada nasıl yaptınız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri