C# Kütüphane Programı Yapımı

Bu programda temel kütüphane ihtiyaçlarını karşılayacak belli başlı özellikler bulunmaktadır.

Programın Özellikleri

 • Kullanıcı Adı ve Şifreli giriş , Yeni Üye Ekleme , Üyenin Kendi şifresini değiştirebilmesi.
 • ÜYE ekleme,silme,güncelleme işlemleri,KİTAP ekleme,silme,güncelleme ve KİTAP resmi ekleyebilme.

Öncelikle veritabanından başlıyalım

 • “data” isminde Access veritabanı oluşturuyoruz
 • Veritabanı içinde bulunan tablolar (“kitaplar”,”kuye”,”uyeler”)

Tablolar

Resimleri büyük halini görmek için resimlere tıklayınız.

kitaplarveritabani

kuyeveritabani

uyelerveritabani

Uygulama

Form-1

1

Kodlar

1 Adet Buton

-2 Textbox

-4 Label

– 1 Adet dataGridView

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Mehmet_Olgun
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    Form2 frm = new Form2();
    public OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;Data Source=data.mdb");
    public OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    public OleDbDataAdapter adabte = new OleDbDataAdapter();
    public DataSet dtstt = new DataSet();
    public void listele()
    {
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From uyeler", baglan);
      adtr.Fill(dtstt, "uyeler");
      dataGridView1.DataSource = dtstt.Tables["uyeler"];
      adabte.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      label4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      if (textBox1.Text == label3.Text && textBox2.Text == label4.Text)
      {
        frm.Show();
        this.Hide();
      }
      else if(textBox1 .Text != label3 .Text )
      {
        MessageBox.Show("Kullanıcı Adı Hatalı Yeniden Girin");
      }
      else if (textBox2.Text != label4.Text)
      {
        MessageBox.Show("Şifre Hatalı Yeniden Girin");
      }
    }
    }
  }

Form – 2

2

Eklenecekler

-StatusStrip

KOD

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Mehmet_Olgun
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
      private void toolStripSplitButton1_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
    }
    private void toolStripSplitButton2_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();
      frm4.Show();
    }
    private void toolStripSplitButton3_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm5 = new Form5();
      frm5.Show();
    }
    private void toolStripSplitButton4_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }
  }
}

FORM-3

3

Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Mehmet_Olgun
{
  public partial class Form3 : Form
  {
    public Form3()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;Data Source=data.mdb");
    public OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    public OleDbDataAdapter adabte = new OleDbDataAdapter();
    public DataSet dtstt = new DataSet();
    public void listele()
    {
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kuye", baglan);
      adtr.Fill(dtstt, "kuye");
      dataGridView1.DataSource = dtstt.Tables["kuye"];
      adabte.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
      uyem.Text = "Şuanda " + (dataGridView1.Rows.Count - 1).ToString() + " Üye Bulunmaktadır.";
    }
    private void toolStripSplitButton1_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "INSERT INTO kuye(uyeadi,uyesoyadi,sinifi,numarasi,telefon) VALUES ('" + adi.Text + "','" + soyadi.Text + "','" + sinifi.Text + "','" + nuramasi.Text + "','" + telefon.Text + "')";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kuye"].Clear();
      listele();
      MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
    }
    private void toolStripSplitButton2_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "DELETE from kuye WHERE uyesoyadi='" + textBox1 .Text.ToString() + "'";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kuye"].Clear();
      listele();
    }
    private void toolStripSplitButton3_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "UPDATE kuye SET uyeadi='" + uadi.Text + "',uyesoyadi='" + usoyadi.Text + "',sinifi='" + usinifi.Text + "',numarasi='" + unumarasi.Text + "',telefon='" + utel.Text + "' WHERE uyeadi='" + uadi.Text.ToString() + "'"; ;
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kuye"].Clear();
      listele();
    }
    private void toolStripSplitButton4_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      adi.Text = "";
      soyadi.Text = "";
      nuramasi.Text = "";
      telefon.Text = "";
      sinifi.Text = "";
      textBox1.Text = "";
      uadi.Text = "";
      usoyadi.Text = "";
      unumarasi.Text = "";
      utel.Text = "";
      usinifi.Text = "";
    }
    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 fotm = new Form2();
      fotm.Show();
    }
 }
}

FORM-4

4

KODLAR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
namespace Mehmet_Olgun
{
  public partial class Form4 : Form
  {
    public Form4()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;Data Source=data.mdb");
    public OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    public OleDbDataAdapter adabte = new OleDbDataAdapter();
    public DataSet dtstt = new DataSet();
    public void listele()
    {
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kitaplar", baglan);
      adtr.Fill(dtstt, "kitaplar");
      dataGridView1.DataSource = dtstt.Tables["kitaplar"];
      adabte.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
      label12 .Text = "Şuanda " + (dataGridView1.Rows.Count - 1).ToString() + " Adet Kitap Bulunmaktadır.";
      OleDbDataAdapter a = new OleDbDataAdapter("select * from kitaplar", baglan);
      DataSet ds = new DataSet();
      a.Fill(ds, "d");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["d"];
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
     dataGridView1.Columns[1].Visible = false;
    }
    private void toolStripSplitButton1_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "INSERT INTO kitaplar (kitabinadi,sayfa,yazaradi,türü,yayinevi,kitapres) VALUES ('" + kitapadi.Text + "','" + sayfasayisi.Text + "','" + yazaradi.Text + "','" + turu.Text + "','" + yayinevi.Text + "','" + res.Text + "')";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kitaplar"].Clear();
      listele();
      MessageBox.Show("Kayıt işlemi tamamlandı ! ");
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value .ToString();
        }
        private void toolStripSplitButton2_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "UPDATE kitaplar SET kitabinadi='" + uadi.Text + "',sayfa='" + usayfa.Text + "',yazaradi='" + uyazar.Text + "',türü='" + uturu.Text + "',yayinevi='" + uyayinevi .Text + "' WHERE kitabinadi='" + uadi.Text.ToString() + "'"; ;
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kitaplar"].Clear();
      listele();
    }
    private void toolStripSplitButton3_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "DELETE from kitaplar WHERE kitabinadi='" + silkitapadi .Text.ToString() + "'";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["kitaplar"].Clear();
      listele();
    }
    private void toolStripSplitButton4_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.ShowDialog();
      res.Text = openFileDialog1.FileName;
    }
  }
}

FORM-5

5

KODLAR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Mehmet_Olgun
{
  public partial class Form5 : Form
  {
    public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;Data Source=data.mdb");
    public OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    public OleDbDataAdapter adabte = new OleDbDataAdapter();
    public DataSet dtstt = new DataSet();
    public void listele()
    {
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From uyeler", baglan);
      adtr.Fill(dtstt, "uyeler");
      dataGridView1.DataSource = dtstt.Tables["uyeler"];
      adabte.Dispose();
      baglan.Close();
    }
    private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    private void toolStripSplitButton1_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      baglan.Open();
      komut.Connection = baglan;
      komut.CommandText = "UPDATE uyeler SET kadi='" + textBox1.Text + "',sifre='" + textBox2.Text + "' WHERE kadi='" + textBox1.Text.ToString() + "'"; ;
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglan.Close();
      dtstt.Tables["uyeler"].Clear();
      listele();
      MessageBox.Show("Şifreniz Degiştirilmiştir Program Yeniden Başlatılıyor...");
      Application.Restart(); ;
    }
  }
}

NOT: Form2  hariç diğer bütün formlarda Datagridview vardır eklemeyi unutmayınız.

PROJE DOSYASI VERİLMEMEKTEDİR

13.275 defa okundu.

9 yorum

 1. şimal Yanıtla

  hocam form1 de datagridview i nereye koyduğumuzu anlamadım yardımcı olursanız çok sevinirim

  • Mehmet Olgun Yanıtla

   Form 1 de Datagridview Formun alt kısmında bulunuyor ama formun ebatını küçülttüğüm için gözükmüyor.

 2. cansu kavak Yanıtla

  çok güzel bi anlatım olmuş bi de rica etsem online satış sistemini yapabilir misiniz ?

 3. Tuğçe Bağrıyanık Yanıtla

  merhaba vize projesi için kütüphane otomasyonu ödevim dosyayı bana atarmısınız lütfen çok önemli

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir