C# Lig Programı

Bu program sayesinde belirli takımlar arasında maç düzenlemeleri ve bu maçların sonucunda puan taplosunu görebiliriz…

Form1 Bütün Kodlar  Program İçersinde Kullanılan Prosedürler

 private void sırala()
        {
            string bağlanti, sorgu;
            bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu = "Select [Takım],[Galibiyet],[Mağlubiyet],[Beraberlik],[Atıığı Gol],[Yediği Gol],[Avaraj],[Puan]  From Fikstür order by [Puan] DESC";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlanti);
            bağlan.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
            DataSet goster = new DataSet();
            getir.Fill(goster, "Fİkstür");
            dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Fikstür"];
            getir.Dispose();
            bağlan.Close();

        }

        private void ilktakım()
        {

                string bera = "";
                string gali = "";
                string mağlu = "";
                string atılan = "";
                string yenilen = "";
                string puann = "";
                string avaraj = "";

                string baglanti, sorgu;
                baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
                sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
                OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
                OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
                bağlan.Open();
                OleDbDataReader data;
                data = yeni.ExecuteReader();
                while (data.Read())
                {
                    string takım = Convert.ToString(label1.Text);
                    if (takım == data[1].ToString())
                    {
                        gali = data[2].ToString();
                        mağlu = data[3].ToString();
                        bera = data[4].ToString();
                        atılan = data[5].ToString();
                        yenilen = data[6].ToString();
                        avaraj = data[7].ToString();
                        puann = data[8].ToString();

                    }

                }

                    int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
                    int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
                    int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
                    int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
                    int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
                    int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
                    int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = ilk.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ilk.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk11 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk22 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk11 - ilk22) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label1.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void ilktakım2()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label2.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = ilk.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ilk.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk22 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk11 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk22 - ilk11) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label2.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void ikincitakım()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label3.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 =  ikinci.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ikinci.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }
            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk11 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk22 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk11 - ilk22) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label3.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void ikincitakım2()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label4.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 =  ikinci.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ikinci.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk22 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk11 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk22 - ilk11) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label4.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void ucuncutakım()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label5.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = ucuncu.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ucuncu.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk11 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk22 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk11 - ilk22) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label5.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void ucuncutakım2()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label6.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = ucuncu.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = ucuncu.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk22 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk11 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk22 - ilk11) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label6.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void dortuncutakım()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label7.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = dortuncu.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = dortuncu.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk11 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk22 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk11 - ilk22) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label7.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void dortuncutakım2()
        {

            string bera = "";
            string gali = "";
            string mağlu = "";
            string atılan = "";
            string yenilen = "";
            string puann = "";
            string avaraj = "";

            string baglanti, sorgu;
            baglanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=lig.accdb";
            sorgu = "Select*from Fikstür order by [Takım]";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(baglanti);
            OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
            bağlan.Open();
            OleDbDataReader data;
            data = yeni.ExecuteReader();
            while (data.Read())
            {
                string takım = Convert.ToString(label8.Text);
                if (takım == data[1].ToString())
                {
                    gali = data[2].ToString();
                    mağlu = data[3].ToString();
                    bera = data[4].ToString();
                    atılan = data[5].ToString();
                    yenilen = data[6].ToString();
                    avaraj = data[7].ToString();
                    puann = data[8].ToString();

                }

            }

            int bera2 = Convert.ToInt32(bera);
            int gali2 = Convert.ToInt32(gali);
            int mağlu2 = Convert.ToInt32(mağlu);
            int atılan2 = Convert.ToInt32(atılan);
            int yenilen2 = Convert.ToInt32(yenilen);
            int puann2 = Convert.ToInt32(puann);
            int avaraj2 = Convert.ToInt32(avaraj);

            int be = 0;
            int ga = 0;
            int ma = 0;
            int puan = 0;
            string ilk1, ilk2;
            ilk1 = dortuncu.Substring(0, 1).ToString();
            ilk2 = dortuncu.Substring(2, 1).ToString();

            int ilk11, ilk22;
            ilk11 = Convert.ToInt32(ilk1);
            ilk22 = Convert.ToInt32(ilk2);
            if (ilk11 == ilk22)
            {
                be = be + 1;
                puan = 1;

            }
            if (ilk11 > ilk22)
            {
                ma = ma + 1;
                puan = 0;
            }
            if (ilk11 < ilk22)
            {
                ga = ga + 1;
                puan = 3;
            }

            string bağlanti2, sorgu2;
            bağlanti2 = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu2 = "Update  Fikstür Set [Galibiyet]='" + (ga + gali2) + "',[Mağlubiyet]='" + (ma + mağlu2) + "',[Beraberlik]='" + (be + bera2) + "',[Atıığı Gol]='" + (ilk22 + atılan2) + "',[Yediği Gol]='" + (ilk11 + yenilen2) + "',[Avaraj]='" + ((ilk22 - ilk11) + avaraj2) + "',[Puan]='" + (puan + puann2) + "'  where [Takım]='" + label8.Text + "'";
            OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlanti2);
            bağlan2.Open();
            OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sorgu2, bağlan2);
            kaydet.ExecuteNonQuery();
            bağlan2.Close();

        }

        private void goster()
        {
            string bağlanti, sorgu;
            bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data source=Lig.accdb";
            sorgu = "Select* From Fİkstür";
            OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlanti);
            bağlan.Open();
            OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
            DataSet goster = new DataSet();
            getir.Fill(goster,"Fİkstür");
            dataGridView1.DataSource = goster.Tables["Fikstür"];
            getir.Dispose();
            bağlan.Close();

        }

Fikstür Çekimi

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//fikstür çek buttonu
{
string tarih = DateTime.UtcNow.ToLongDateString();

label1.Visible = true;
label2.Visible = true;
label3.Visible = true;
label4.Visible = true;
label5.Visible = true;
label6.Visible = true;
label7.Visible = true;
label8.Visible = true;
label9.Visible = true;
label10.Visible = true;
label11.Visible = true;
label12.Visible = true;
label13.Visible = true;
label15.Visible = true;
label16.Visible = true;
label17.Visible = true;
label18.Visible = true;

string[] takimlar = { "", "FENERBAHÇE", "BEŞİKTAŞ", "GALATASARAY", "KONYASPOR", "TRABZONSPOR", "KAYSERİSPOR", "ÇUMRASPOR", "BURSASPOR", "" };
string[] tarihler = { "" + tarih + " Saat:18:30", "" + tarih + " Saat:21:30", "" + tarih + " Saat:20:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:13:30", "" + tarih + "Saat:13:30", "" + tarih + " Saat:19:30", "" + tarih + " Saat:18:30", "" + tarih + " Saat:17:30", "" + tarih + " Saat:16:30", "" + tarih + " Saat:14:30", "" + tarih + " Saat:15:30", "" + tarih + " Saat:19:30" };

Random r = new Random();
int a, b, c, d, d1, f, g, h, i;
int x, y, z, w;
x = r.Next(18);
y = r.Next(18);
z = r.Next(18);
w = r.Next(18);
label10.Text = tarihler[x];
label11.Text = tarihler[y];
label12.Text = tarihler[z];
label13.Text = tarihler[w];

Random r1 = new Random();
int[] sayilar = new int[9];

int sayac = 0, rsayi;

while (sayac < 8)
{
rsayi = r1.Next(9);

if (Array.IndexOf(sayilar, rsayi) == -1)
{
sayilar[sayac] = rsayi;
sayac++;
}
}

a = sayilar[0];
b = sayilar[1];
c = sayilar[2];
d = sayilar[3];
d1 = sayilar[4];
f = sayilar[5];
g = sayilar[6];
h = sayilar[7];
i = sayilar[8];

label1.Text = takimlar[a].ToString();
label2.Text = takimlar[b].ToString();
label3.Text = takimlar.ToString();
label4.Text = takimlar[d].ToString();
label5.Text = takimlar[d1].ToString();
label6.Text = takimlar[f].ToString();
label7.Text = takimlar[g].ToString();
label8.Text = takimlar[h].ToString();
label9.Text = takimlar[i].ToString();
}

Listeye Aktarma

string ilk;
string ikinci;
string ucuncu;
string dortuncu;
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//listeye aktar buttonu
{
Random r = new Random();

int x, y, z, w;
x = r.Next(15);
y = r.Next(15);
z = r.Next(15);
w = r.Next(15);

string[] sonuc = { "4-0", "4-3", "1-0", "0-1", "1-1", "2-3", "4-3", "3-0", "0-0","3-3","3-1","2-1","1-3","1-2","2-2" };
listBox1.Font = new Font("Courier New", 10, FontStyle.Bold);
listBox1.Items.Add(label1.Text.PadRight(25) + label15.Text.PadRight(5) + label2.Text.PadRight(20) + label10.Text +" " + "Sonuç: "+sonuc[x]);
ilk = sonuc[x];
ikinci = sonuc[y];
ucuncu = sonuc[z];
dortuncu = sonuc[w];
listBox1.Items.Add(label3.Text.PadRight(25) + label16.Text.PadRight(5) + label4.Text.PadRight(20) + label11.Text + " " + "Sonuç: " + sonuc[y]);
listBox1.Items.Add(label5.Text.PadRight(25) + label17.Text.PadRight(5) + label6.Text.PadRight(20) + label12.Text + " " + "Sonuç: " + sonuc[z]);
listBox1.Items.Add(label7.Text.PadRight(25) + label18.Text.PadRight(5) + label8.Text.PadRight(20) + label13.Text + " " + "Sonuç: " + sonuc[w]);
}

Listeyi Boşalt

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)//listeyi boşalt buttonu
{
listBox1.Items.Clear();

}

<span style="color: #ff0000;"><strong>Listeyi Ayır</strong></span>

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)//ayır buttonu
{
listBox1.Font = new Font("Courier New", 10, FontStyle.Bold);
listBox1.Items.Add("------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------");
}

Çıkış

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//cıkıs buttonu
{
Close();
}

Sıralama

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
sırala();

}

Kaydet

11.205 defa okundu.

8 yorum

   • okan Yanıtla

    hangi label hangisine ait biraz problem çıkıyor o yüzden projenin yapılmış hali varsa sevinirim daha iyi olur…

    Teşekkürler…

   • can Yanıtla

    hocam merhaba çok güzel bir program olmuş ellerinize sağlık , labelların falan ismini yazma şansınız var mı ?

 1. mustafa alemdar Yanıtla

  Allah rızası Muhammed (S.A.V) müminler aşkına nolursunuz 10 MAYISA kadar şu programın indirme linkini verin çok acil arkadaşlar nolursunuz ya Kitap aşkına lütfen çok lazım ya Allah sizin ne muradınız varsa versin nolursunuz ya

  • admin YazarYanıtla

   ya kardeş güzel dua etmişinde. bu program zamanında yapılmış ve sadece öğrencilerin bilgi alması amacıyla atılmıştır. biz her sene öğrencilere proje yaptırıyoruz. buraya indirme linkini attığımız takdirde hiç kimseye bu projeyi yaptıramayız. hazır burdan indirir. o yüzden programların tam halleri elimizde yok. kodlar fikir verme amacıyla konulmuştur.

 2. Mustafa alemdar Yanıtla

  Arkadaşlar getir.Fiil de hata veriyor o hatayı // kapatınca bu sefer int bera2 de veriyor biz napcaz projemiz yardımcı olursanız sevinirim anlamadım hataları

  //getir.Fill(goster, “Fİkstür”); – > > Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.

  ve

  int bera2 = Convert.ToInt32(bera); – > > Input string was not in a correct format.

 3. dbsajlkmdajdm Yanıtla

  ARKADAŞLAR BU PROGRAM ACİL LAZIM BANA DERSTEN KALICAM YOKSA İNDİRME LİNKİNİ YAPAN VARSA LÜTFEN MESAJ ATSIN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir