c# math Fonksiyonlar Örneği

c# math Fonksiyonlar Örneği

Math Fonksiyonlar Csharp

double sayi,sonuc;

sayi = double.Parse(textBox1.Text);

if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
 { sonuc = Math.Pow(sayi, 2); }

else if (comboBox1.SelectedIndex == 1)
 { sonuc = Math.Sqrt(sayi); }

else
 { sonuc = Math.Abs(sayi); }

label1.Text = sonuc.ToString();

1.124 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir