C#.NET dataGridView Row Sınıfı İle İşlemler

Programımızda dataGridView de seçili olan satırı silebiliyoruz Seçtiğimiz satırdaki bilgileri güncelleyebiliyoruz Veri Kaydedebiliyoruz dataGridView deki bilgiler arasında geçişler yapabiliyoruz

string a = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=kimlik.accdb";
string sorgu,cinsiyet;
int secili = 0;
int kayıtsayisi;
void gezinti()
{
textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
if (dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString() == "Erkek")
{
radioButton1.Checked = true;
}
else
{
radioButton2.Checked = true;
}
}
void datagoster()
{
sorgu = "select*from nüfus";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);
DataSet goster = new DataSet();
getir.Fill(goster, "nüfus");
dataGridView1.DataSource = goster.Tables["nüfus"];
getir.Dispose();
baglan.Close();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
datagoster();
kayıtsayisi = dataGridView1.RowCount;
}
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
if (dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString() == "Erkek")
{
radioButton1.Checked = true;
}
else
{
radioButton2.Checked = true;
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult cevap;
cevap = MessageBox.Show("Silmek İstediğinizden Eminmisiniz?","Dikkat!!",MessageBoxButtons.YesNoCancel);
if (cevap == DialogResult.Yes)
{
OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
sorgu = "delete from nüfus where TC='" + textBox1.Text + "'";
OleDbCommand sil = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
bağlan.Open();
sil.ExecuteNonQuery();
bağlan.Close();
datagoster();
}
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (radioButton1.Checked == true)
{
cinsiyet = "Erkek";
}
else
{
cinsiyet = "Bayan";
}
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
string save = "insert into nüfus([TC],[Ad],[Soyad],[Cinsiyet]) values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','"+cinsiyet+"')";
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(save, baglan);
kaydet.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
datagoster();
textBox1.Clear();
textBox2.Clear();
textBox3.Clear();
radioButton1.Checked = false;
radioButton2.Checked = false;
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (radioButton1.Checked == true)
{
cinsiyet = "Erkek";
}
else
{
cinsiyet = "Bayan";
}
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(a);
baglan.Open();
string guncelle = "update nüfus set Ad='" + textBox2.Text + "',Soyad='" + textBox3.Text + "',Cinsiyet='"+cinsiyet+"' where TC='"+textBox1.Text+"'";
OleDbCommand update = new OleDbCommand(guncelle, baglan);
update.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();
datagoster();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
secili = 0;
gezinti();
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
secili = kayıtsayisi - 2;
gezinti();
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
secili = secili + 1;
if (secili < kayıtsayisi - 1)
{
gezinti();
}
else
{
MessageBox.Show("Son Kayıttasınız");
secili = kayıtsayisi - 2;
}
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
secili = secili - 1;
if (secili >=0)
{
gezinti();
}
else
{
MessageBox.Show("İlk Kayıttasınız");
secili = 0;
}
}

3.006 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri