C#.NET İÇİN ACCESS VERİ TABANI İŞLEMLERİ

C#.NET ve diğer programlama dillerinde girilen bilgilerin birçoğunu bilgisayarımıza kaydetmek zorundayız. Programlama dilleri bu bilgileri tutmak veya düzenli bir şekilde saklamak için gerekli yeterliliği sahip değillerdir.

 Kullanıcı bilgilerinin düzenli bir şekilde saklanması için veri tabanı programları geliştirilmiştir. (Microsoft Access, SQL Server, Oracle vb.). Programlama dilerlide birçoğunda veri saklama işlemi bu veritabanlarına bağlantı yaparak mümkün olmaktadır.

 Bu bölümde veri tabanı ile ilgili basit kavramlar ve programlama için bir veri tabanı ve veritabanına ait tabloların tasarımı anlatılacaktır.

 Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.

 Tablolar: Tablolar verileri satır ve sütun halinde saklar. Benzer bilgiler aynı tabloda tutulur. Mesela; müşteriler tablosunda müşteri isimleri, telefonları ve adresleri saklanırken, mal tablosunda ise malın kodları, isimleri ve fiyatları saklanabilir.

 

Veri Türleri:

Metin: Yazı ve rakamların karışık kullanılabildiği, ama üzerinde hesap yapılamayan veri türüdür. Girilen metnin uzunluğu 255 karakteri aşamaz.

Not: Çok satırdan oluşan, 65.535 karaktere varan metin ve sayı (alfanümerik – abecesayısal) girilebilen veri türüdür.

Sayı: Üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen sayısal (nümerik) verilerdir.

Tarih/Saat: İçinde tarih ve saat bilgisi tutan veri türüdür. 100 ile 9.999 yılları arasında bilgi saklayabilir.

Para Birimi: Virgülden önce 15, virgülden sonra 4 basamak saklayabilen, üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen veri türüdür.

Otomatik Sayı: Tabloya bir kayıt eklendiğinde, değeri kendiliğinden 1 artım ile veya rastgele artan, kullanıcı tarafından güncellenemeyen bir alandır.

Evet/Hayır: İçinde sadece Doğru/Yanlış, Evet/Hayır veya Açık/Kapalı gibi bilgi saklayabilen veri türüdür.

Veri, Kayıt, Alan, Tablo Nedir?

1.390 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir