C#.NET SQL

C#.NET SQL

SQL(Structured Query Language-Yapılandırılmış Sorgulama Dili): Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir.

 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirir.
Veri tabanından sorgulama yapmak için SELECT,
ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE,
silme yapmak için DELETE,

yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu konuda C#.Net veri tabanı işlemleri için gerekli olan SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE komutlarının kullanımına değinilecektir.

Veri tabanı içindeki veriler ile ilgili işlemler yapılmasını sağlayan temel komutlar aşağıdaki gibidir.

Temel Komutlar                              Açıklama

SELECT                                                Veri tabanındaki verileri seçmeyi sağlar.

INSERT                                                Veri tabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.

UPDATE                                              Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak için kullanılır.

DELETE                                                Veri tabanından veri silmek için kullanılır.

SELECT Komutu

Verilere erişmek için en sık kullanılan komuttur. Bir tablodaki bir veya daha çok alan için SELECT komutu yazılabilir.

Bir tablodaki tüm alanları seçmek Select kullanımı:

SELECT*FROM TABLOADI

ÖRNEK: SELECT*FROM OKUL

Bir Tablodan istenilen alanları seçmek için Select Kullanımı

SELECT ALANADI1,ALANADI2,….FROM OKUL

ÖRNEK: SELECT No, Ad FROM OKUL

Örnek Kodlar:

SELECT * FROM Ogrenciler

(Ogrenciler tablosundaki tüm alanları sorgulamak için kullanılır)

SELECT Adi, Soyadi FROM Ogrenciler

(Ogrenciler tablosundaki Adi ve Soyadi alanlarını sorgulamak için kullanılır)

SELECT Soyadi, Adi  FROM Ogrenciler

(Ogrenciler tablosundaki Adi ve Soyadi alanlarını sorgulamak için kullanılır)

SELECT * FROM Ogrenciler WHERE Adi = ‘Burcu’

(Sorguya koşul yazmak için Where ifadesi kullanılır, Ogrenciler tablosunda Adi Burcu olan kayıtları sorgulamak için kullanılır.)

SELECT * FROM Ogrenciler  WHERE Ogrencinumarasi = 60202009

(Ogrenciler tablosunda Ogrencinumarası 60202009 olan kaydı sorgulamak için kullanılır)

SELECT * FROM Ogrenciler  WHERE Adi LIKE ‘%li%’

(Ogrenciler tablosunda Adı alanı içinde “li” hecesi geçen kayıtları sorgular.)

SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler

(Ogrenciler tablosunda kaç adet kayıt olduğunu verir)

INSERT Komutu

Tablolara veri girişi yapmak amacıyla kullanılır.

Kullanımı:

INSERT INTO Tablo Adı(Tablo Alanları) VALUES(Tablodaki Alanlara Girilecek Değerler)

ÖRNEK:

INSERT INTO Kimlik(Tc,Ad,Soyad,DoğumTarihi) VALUES (123456, “Ela”,”Nur”,30.07.2010)

  UPDATE Komutu

Tabloda bulunan bir istediğiniz bir veya daha fazla alanın güncellenmesi amacıyla kullanılır.

 Kullanımı:

UPDATE tabloadı SET Güncellecek Alanlar WHERE Şart ya da Şartlar

 ÖRNEK:

UPDATE kimlik Set AD=?, SOYAD=?, TELEFON=?, ADRES=?, ASKERLIK=? Where SIRANO=?

ÖRNEK: Müşteri tablosunda MüştersiNo’su 4 olan müsterinin bütün alanlarının değiştirilmesi.

UPDATE Müşteri SET MüşteriNo = 5, Adi = ’Ender’,  Soyadı=’Arslan, Telefon=03323333333’  WHERE  MüşteriNo = 4

 DELETE Komutu

Tabloda bulunan kayıtları silmek için kullanılır. Bu komutla tek bir kaydı silebileceğimiz gibi belirli bir şarta göre silme işlemi veya tüm kayıtları silme işlemi gerçekleştirebiliriz.

 Kullanımı:

DELETE FROM Tablo adı WHERE şart

 ÖRNEK:

DELETE FROM Ogrenci WHERE OgrenciNo=120

(Ogrenci Tablosundan okul numarası 120 olan kaydı silecektir.)

ÖRNEK:

DELETE FROM Kimlik

(Kimlik tablosundaki tüm kayıtları silecektir.)

  NOT: UPDATE, DELETE ve INSERT ifadelerini kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Bu komutlarla yapılan işlemlerin geri dönüşü yoktur.

3.565 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri