C# Notun Beşlik Sistemde Karşılığını Veren Program

Dışarıdan Girilen 2 Yazılı Notunu ortalamasını alan beşlik not sistemde karşılığını veren program

double y1,y2,ort;
Console.Write("1.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("2.Yazılı Notunu Giriniz..:");
y2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ort = (y1 + y2) / 2;

if (ort >= 0 && ort < 25)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Sıfır", ort); }

else if (ort >= 25 && ort < 45)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Bir", ort); }

else if (ort >= 45 && ort < 55)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: İki", ort); }

else if (ort >= 55 && ort < 70)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Üç", ort); }

else if (ort >= 70 && ort < 85)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Dört", ort); }

else if (ort >= 85 && ort <= 100)
{ Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notu..: Beş", ort); }
else
Console.Write("Ortalaması..: {0}  Notun Beşlik Sistemde Karşılığı Yoktur", ort);

Console.ReadKey();

712 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir