C# NumericUpDown Kullanımı

Numerik ifadeleri arttırıp,azaltarak bunlarla işlem yapmamızı kolaylaştırır.

Kısaca numericUpDown’la font boyutu ayarlamak istersek aşağıdaki örneğe bakabiliriz.

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   numericUpDown1.Minimum = 8 ;//En az 8 punto olsun
   numericUpDown1.Maximum = 72 ;//En çok 200 punto olsun
   numericUpDown1.Increment = 2 ;//ikişer artsın
   //Şu anki font boyutunu göster
   numericUpDown1.Value = (decimal) textBox1.Font.Size;
  }

  private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, System.EventArgs e)
  {
   textBox1.Font = new  Font(textBox1.Font.FontFamily, (float) numericUpDown1.Value);
  }

Yukarıda görüldüğü gibi önce numericUpDown’ı forma ekledikten sonra min ve max değerlerini ayarlıyoruz.Increment ise artış değeridir kaçar kaçar artıcağını ayarlamamıza yarar.Value ise numericUpDown değerini kaça eşitliceğimizdir.

1.443 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir