C# Okul Zil Programı

Okul Zil Programı , Programda yazılan saatlere göre  zamanı gelince giriş ve çıkış zillerini çalan program.Programın Özellikleri
-Tören Müzikleri (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını Çalma)
-Müzik Ekleme Özelliği
-Ayarlar Bölümünden saatleri güncelleme.
-Zil Çaldığında Ders Kısımları Kırmızı Renge Boyanması.Durduğunda Kırmızıdan Beyaz renge dönüşmesi.

Not: Programın Çalışabilmesi için   using System.Media; Kütüphanesinin Eklenmesi Gerekiyor.


Form1: Veritabanındaki Saatleri Textbox’a Aktarma.

public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void goster()
    {
      SoundPlayer zil = new SoundPlayer();
      string konum = "E:\\ekozilla\\WindowsFormsApplication1\\bin\\Debug\\crazy forg.wav";
      zil.SoundLocation = konum;
      zil.Play();
    }

    private void label16_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    string yol;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      SoundPlayer zil = new SoundPlayer();
      string konum = yol;
      zil.SoundLocation = konum;

      label18.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
      label16.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
      if (label18.Text == textBox1.Text)
      {

        goster();

        label1.BackColor = Color.Red;

      }
      if (label18.Text == textBox2.Text)
      {

        goster();

        label1.BackColor = Color.Red;

      }
      if (label18.Text == textBox3.Text)
      {

        goster();

        label1.BackColor = Color.White;
        label2.BackColor = Color.Red;

      }
      if (label18.Text == textBox4.Text)
      {

        goster();

        label2.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox5.Text)
      {

        goster();

        label2.BackColor = Color.White;
        label3.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox6.Text)
      {

        goster();

        label3.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox7.Text)
      {

        goster();

        label3.BackColor = Color.White;
        label4.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox8.Text)
      {

        goster();

        label4.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox9.Text)
      {

        goster();

        label4.BackColor = Color.White;
        label5.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox10.Text)
      {

        goster();

        label5.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox11.Text)
      {

        goster();

        label5.BackColor = Color.White;
        label6.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox12.Text)
      {

        goster();

        label6.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox13.Text)
      {

        goster();

        label6.BackColor = Color.White;
        label7.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox14.Text)
      {

        goster();

        label7.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox15.Text)
      {

        goster();

        label7.BackColor = Color.White;
        label8.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox16.Text)
      {

        goster();

        label8.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox17.Text)
      {

        goster();

        label8.BackColor = Color.White;
        label9.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox18.Text)
      {

        goster();

        label9.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox19.Text)
      {

        goster();

        label9.BackColor = Color.White;
        label10.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox20.Text)
      {

        goster();

        label10.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox21.Text)
      {

        goster();

        label10.BackColor = Color.White;
        label11.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox22.Text)
      {

        goster();

        label11.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox23.Text)
      {

        goster();

        label11.BackColor = Color.White;
        label12.BackColor = Color.Red;
      }
      if (label18.Text == textBox24.Text)
      {

        goster();

        label12.BackColor = Color.Red;
      }

    }

    private void istiklalMarşıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 a = new Form2();
      a.Show();
    }

    private void saygıDuruşuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 b = new Form3();
      b.Show();
    }

    private void menuStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
    {

    }
    private void aktar()
    {
      string baglan, sorgu;
      baglan = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu = "select*from zil order by ders";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {
        if (data[0].ToString() == "1")
        {
          textBox1.Text = data[1].ToString();
          textBox2.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "2")
        {
          textBox3.Text = data[1].ToString();
          textBox4.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "3")
        {
          textBox5.Text = data[1].ToString();
          textBox6.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "4")
        {
          textBox7.Text = data[1].ToString();
          textBox8.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "5")
        {
          textBox9.Text = data[1].ToString();
          textBox10.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "6")
        {
          textBox11.Text = data[1].ToString();
          textBox12.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "7")
        {
          textBox13.Text = data[1].ToString();
          textBox14.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "8")
        {
          textBox15.Text = data[1].ToString();
          textBox16.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "9")
        {
          textBox17.Text = data[1].ToString();
          textBox18.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "10")
        {
          textBox19.Text = data[1].ToString();
          textBox20.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "11")
        {
          textBox21.Text = data[1].ToString();
          textBox22.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "12")
        {
          textBox23.Text = data[1].ToString();
          textBox24.Text = data[2].ToString();
        }
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      aktar();
    }

    private void hakkındaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 d = new Form4();
      d.Show();
    }

    private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      goster();
    }

    private void müzikListesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 f = new Form5();
      f.Show();
    }

    private void toolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 x = new Form6();
      x.Show();
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      aktar();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.Title = "Müzik Seç";
      openFileDialog1.ShowDialog();
      yol = openFileDialog1.FileName.ToString();

    }
  }


Form2: İstiklal Marşı Çalma Kısmı

public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SoundPlayer zil = new SoundPlayer();
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string konum = "E:\\ekozilla\\WindowsFormsApplication1\\bin\\Debug\\İstiklal_Marşı.wav";
      zil.SoundLocation = konum;
      zil.Play();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      zil.Stop();

    }
  }

Form3: Saygı Duruşu Çalma Kısmı

 public Form3()
    {
      InitializeComponent();
    }

        SoundPlayer zil = new SoundPlayer();
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string konum = "E:\\ekozilla\\WindowsFormsApplication1\\bin\\Debug\\s.wav";
      zil.SoundLocation = konum;
      zil.Play();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      zil.Stop();
    }


Form5: Müzik Ekleme Kısmı

public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    string[] yol = new string[100];
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      openFileDialog1.Title="Müzik Seç";

      openFileDialog1.ShowDialog();

      listBox1.Items.Add(openFileDialog1.FileName.ToString());

      string yol=openFileDialog1.FileName.ToString();
      listBox2.Items.Add(Path.GetFileName(yol));

      int a=openFileDialog1.FileName.Length;
      int c = openFileDialog1.FileName.Length;
      string aq = openFileDialog1.FileName.ToString();

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu = "INSERT INTO Müzik([Müzikadı],[Müzikyolu]) VALUES('" + listBox2.Items[0].ToString() + "','" + listBox1.Items[0].ToString() + "')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlanti);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kayit = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      kayit.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();

    }
  }


Form6: Zil Saatlerini Güncelleme Kısmı

public Form6()
    {
      InitializeComponent();

    }

    private void aktar()
    {
      string baglan, sorgu;
      baglan = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu = "select*from zil order by ders";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      OleDbDataReader data;
      data = yeni.ExecuteReader();
      while (data.Read())
      {
        if (data[0].ToString() == "1")
        {
          textBox1.Text = data[1].ToString();
          textBox2.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "2")
        {
          textBox3.Text = data[1].ToString();
          textBox4.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "3")
        {
          textBox5.Text = data[1].ToString();
          textBox6.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "4")
        {
          textBox7.Text = data[1].ToString();
          textBox8.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "5")
        {
          textBox9.Text = data[1].ToString();
          textBox10.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "6")
        {
          textBox11.Text = data[1].ToString();
          textBox12.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "7")
        {
          textBox13.Text = data[1].ToString();
          textBox14.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "8")
        {
          textBox15.Text = data[1].ToString();
          textBox16.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "9")
        {
          textBox17.Text = data[1].ToString();
          textBox18.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "10")
        {
          textBox19.Text = data[1].ToString();
          textBox20.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "11")
        {
          textBox21.Text = data[1].ToString();
          textBox22.Text = data[2].ToString();
        }
        if (data[0].ToString() == "12")
        {
          textBox23.Text = data[1].ToString();
          textBox24.Text = data[2].ToString();
        }
      }
      data.Close();
      baglantı.Close();
    }
    private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      aktar();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int numara;
      numara = 1;
      string baglan, sorgu;
      baglan = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu = "Update zil set[giriş]='"+textBox1.Text+"',[çıkış]='"+textBox2.Text+"' where [ders]="+numara+" ";
      OleDbConnection baglantı = new OleDbConnection(baglan);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, baglantı);
      baglantı.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      baglantı.Close();

      int numara2;
      numara2 = 2;
      string baglan2, sorgu2;
      baglan2 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu2 = "Update zil set[giriş]='" + textBox3.Text + "',[çıkış]='" + textBox4.Text + "' where [ders]=" + numara2 + " ";
      OleDbConnection baglantı2 = new OleDbConnection(baglan2);
      OleDbCommand yeni2 = new OleDbCommand(sorgu2, baglantı2);
      baglantı2.Open();
      yeni2.ExecuteNonQuery();
      baglantı2.Close();

      int numara3;
      numara3 = 3;
      string baglan3, sorgu3;
      baglan3 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu3 = "Update zil set[giriş]='" + textBox5.Text + "',[çıkış]='" + textBox6.Text + "' where [ders]=" + numara3 + " ";
      OleDbConnection baglantı3 = new OleDbConnection(baglan3);
      OleDbCommand yeni3 = new OleDbCommand(sorgu3, baglantı3);
      baglantı3.Open();
      yeni3.ExecuteNonQuery();
      baglantı3.Close();

      int numara4;
      numara4 = 4;
      string baglan4, sorgu4;
      baglan4 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu4 = "Update zil set[giriş]='" + textBox7.Text + "',[çıkış]='" + textBox8.Text + "' where [ders]=" + numara4 + " ";
      OleDbConnection baglantı4 = new OleDbConnection(baglan4);
      OleDbCommand yeni4 = new OleDbCommand(sorgu4, baglantı4);
      baglantı4.Open();
      yeni4.ExecuteNonQuery();
      baglantı4.Close();

      int numara5;
      numara5 = 5;
      string baglan5, sorgu5;
      baglan5 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu5 = "Update zil set[giriş]='" + textBox9.Text + "',[çıkış]='" + textBox10.Text + "' where [ders]=" + numara5 + " ";
      OleDbConnection baglantı5 = new OleDbConnection(baglan5);
      OleDbCommand yeni5 = new OleDbCommand(sorgu5, baglantı5);
      baglantı5.Open();
      yeni5.ExecuteNonQuery();
      baglantı5.Close();

      int numara6;
      numara6 = 6;
      string baglan6, sorgu6;
      baglan6 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu6 = "Update zil set[giriş]='" + textBox11.Text + "',[çıkış]='" + textBox12.Text + "' where [ders]=" + numara6 + " ";
      OleDbConnection baglantı6 = new OleDbConnection(baglan6);
      OleDbCommand yeni6 = new OleDbCommand(sorgu6, baglantı6);
      baglantı6.Open();
      yeni6.ExecuteNonQuery();
      baglantı6.Close();

      int numara7;
      numara7 = 7;
      string baglan7, sorgu7;
      baglan7 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu7 = "Update zil set[giriş]='" + textBox13.Text + "',[çıkış]='" + textBox14.Text + "' where [ders]=" + numara7 + " ";
      OleDbConnection baglantı7 = new OleDbConnection(baglan7);
      OleDbCommand yeni7 = new OleDbCommand(sorgu7, baglantı7);
      baglantı7.Open();
      yeni7.ExecuteNonQuery();
      baglantı7.Close();

      int numara8;
      numara8 = 8;
      string baglan8, sorgu8;
      baglan8 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu8 = "Update zil set[giriş]='" + textBox15.Text + "',[çıkış]='" + textBox16.Text + "' where [ders]=" + numara8 + " ";
      OleDbConnection baglantı8 = new OleDbConnection(baglan8);
      OleDbCommand yeni8 = new OleDbCommand(sorgu8, baglantı8);
      baglantı8.Open();
      yeni8.ExecuteNonQuery();
      baglantı8.Close();

      int numara9;
      numara9 = 9;
      string baglan9, sorgu9;
      baglan9 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu9 = "Update zil set[giriş]='" + textBox17.Text + "',[çıkış]='" + textBox18.Text + "' where [ders]=" + numara9 + " ";
      OleDbConnection baglantı9 = new OleDbConnection(baglan9);
      OleDbCommand yeni9 = new OleDbCommand(sorgu9, baglantı9);
      baglantı9.Open();
      yeni9.ExecuteNonQuery();
      baglantı9.Close();

      int numara10;
      numara10 = 10;
      string baglan10, sorgu10;
      baglan10 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu10 = "Update zil set[giriş]='" + textBox19.Text + "',[çıkış]='" + textBox20.Text + "' where [ders]=" + numara10 + " ";
      OleDbConnection baglantı10 = new OleDbConnection(baglan10);
      OleDbCommand yeni10 = new OleDbCommand(sorgu10, baglantı10);
      baglantı10.Open();
      yeni10.ExecuteNonQuery();
      baglantı10.Close();

      int numara11;
      numara11 = 11;
      string baglan11, sorgu11;
      baglan11 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu11 = "Update zil set[giriş]='" + textBox21.Text + "',[çıkış]='" + textBox22.Text + "' where [ders]=" + numara11 + " ";
      OleDbConnection baglantı11 = new OleDbConnection(baglan11);
      OleDbCommand yeni11 = new OleDbCommand(sorgu11, baglantı11);
      baglantı11.Open();
      yeni11.ExecuteNonQuery();
      baglantı11.Close();

      int numara12;
      numara12 = 12;
      string baglan12, sorgu12;
      baglan12 = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=ekozilla.accdb";
      sorgu12 = "Update zil set[giriş]='" + textBox23.Text + "',[çıkış]='" + textBox24.Text + "' where [ders]=" + numara12 + " ";
      OleDbConnection baglantı12 = new OleDbConnection(baglan12);
      OleDbCommand yeni12 = new OleDbCommand(sorgu11, baglantı12);
      baglantı12.Open();
      yeni12.ExecuteNonQuery();
      baglantı12.Close();

    }

  }

9.606 defa okundu.

12 yorum

 1. Mehmet Yanıtla

  Veri Tabanıntaki tablolar Hakkındada Bilgi verseydiniz Faydalı Olurdu

 2. zeynep Yanıtla

  ben 11.sınıfa gidiyorum hoca ntp dersinden proje ödevi olarak okul sınav tarihleri takip formu yapmamı istedi access ile form programlarını birbirine bağlayarak yapıcakmışım yardımcı olabilir misiniz hiç bir yerden bulamadım

 3. fatma Yanıtla

  avukat dava takip programı hiç bir yerde bulamıyorum.yardımcı olur musunuz lütfen.

 4. zeynep Yanıtla

  ben 11.sınıfa gidiyorum ntp dersinden proje ödevi olarak okul sınav tarihleri takip formu yapmıcam access ile form programlarını birbirine bağlayarak , yardımcı olabilir misiniz hiç bir yerden bulamadım

  • admin YazarYanıtla

   goster orada bir metod. metod tanımlıyorsun , zil sesini çaldırmak için kullanılıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir