C# OpenFileDialog ve SaveFileDialog Kullanımı

C# OpenFileDialog ve SaveFileDialog Kullanımı

OpenFileDialog: Dosya Açmak için kullanılır.
SaveFileDialog: Dosyayı Kaydetmek  için kullanılır.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
{
openFileDialog1.Filter = “RTF Dosyaları|*.rtf|” +
“Metin dosyaları|*.txt|” +
“Bütün Dosyalar|*.*”;
openFileDialog1.Title = “Açılacak dosya”;
saveFileDialog1.Filter = openFileDialog1.Filter;
saveFileDialog1.DefaultExt = “rtf”;
saveFileDialog1.Title = “Kaydedilecek dosya”;
}

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Aç düğmesi
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
try //önce rtf olarak açmayı dene
{
richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText);
}
catch
{
try //olmazsa düz metin olarak açmayı dene
{
richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.PlainText);
}
catch //o da olmazsa hata ver
{
MessageBox.Show(openFileDialog1.FileName + ” Bu dosya açılamadı”);
}
}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Kaydet düğmesi
if (openFileDialog1.FileName != “”) //Bir dosya açılmışsa
//aynı isimle kaydet
richTextBox1.SaveFile(openFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText);
else //dosya açılmamışsa
//SaveDialog penceresi ile dosya adı sor
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
//O adla kaydet
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText);
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Farklı kaydet düğmesi
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,
RichTextBoxStreamType.RichText);

}

}

4.767 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir