C# Parametre ile Veritabanına Kayıt İşlemi

C# ile veri tabanı işlemleri.  Hem Access için gerekli kodları hemde MS SQL için gerekli olan kod parçacıklarını yazıyorum.

Bağlantı (Connect) : Veri tabanının özellikleri, dosya yolu vb. gibi bilgileri içerir. Bu bigileri tutmak için Access’de OleDbConnetion, MS SQL’de ise SqlConnetion fonksiyonu kullanılır.

Access : OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(“provider=microsoft.jet.oledb.4.0; Data Source=veritabanıAdı.mdb”);

MS SQL : SqlConnection baglan = new SqlConnection(“Data Source=./;Initial Catalog=veritabanıAdı;Integrated Security=true”);

 Kayıt Ekleme (İnsert) : Veri tabanına kolon isimlerine karşılık gelecek şekilde gönderilen parametreleri veri tabanına ekleme işlemini göstereceğim.

Access veritabanını kullanarak kayıt ekleme

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(“provider=microsoft.jet.oledb.4.0; Data Source=veritabanıAdı.mdb”);
baglan.Open();
 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into ogrenci (Adı,Soyadı,Tel)values(@adi,@soyadi,@tel)", baglan);
 cmd.Parameters.AddWithValue("@adi", txtAdi.Text);
 cmd.Parameters.AddWithValue("@soyadi", txtSoyadi.Text);
 cmd.Parameters.AddWithValue("@tel", txtTel.Text);
 cmd.ExecuteNonQuery();
 baglan.Close();
 MessageBox.Show("Başarıyla Eklendi", "Bilgi");

MS SQL :

804 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir