C# Sosyal Kulüp Dağıtım Programı C#.net

Bir Okuldaki Sınıflara Göre Öğrenci Kuluplerini seçmeye yarayan sosyal kulup dağıtım programı kodları.
Programda Kulup Ekleme,Sınıf Ekleme,Kulup Öğretmenleri Ekleme Ekranları Mevcuttur.

Programda Tabcontrol Nesnesi Kullanılmıştır.

Kulup Dağıtım TabPage1 -Kayıt Ekleme Butonu

 private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            göster10();
            string a2, b2;
            a2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
            b2 = "SELECT*From kayıt";
            OleDbConnection yeni1 = new OleDbConnection(a2);
            OleDbCommand getir1 = new OleDbCommand(b2, yeni1);
            OleDbDataReader ok1;
            yeni1.Open();
            ok1 = getir1.ExecuteReader();
            int X=0;
           while( ok1.Read())
            {
                if (textBox12.Text==ok1[5].ToString())
                {
                    X = 1;
                }
            }
           if (X == 0)
           {
               string b = "Insert into kayıt([adsoyad],[kulüp],[khoca1],[khoca2],[sınıf],[no]) Values ('" + comboBox2.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + ögr1 + "','" + ögr2 + "','" + comboBox4.Text + "','" + textBox12.Text + "')";

               OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, yeni1);
               kaydet.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
               göster4();
               comboBox1.Text = "Kulüp Seçiniz...";
               comboBox4.Text = "Sınıf Seçiniz...";
               comboBox2.Text = "İsim Seçiniz...";
               textBox6.Clear();
               textBox12.Clear();
               comboBox4.Hide();
               comboBox2.Hide();
               textBox6.Hide();
               button1.Hide();
               textBox12.Hide();
           }
           else
           {
               MessageBox.Show("Zaten böyle bir kayıt mevcut");
           }
           ok1.Close();
           yeni1.Close();
        }Öğrenci Kayıt TabPage2

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string f, g;
      f = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      g = "Select*From öğrenci";
      OleDbConnection x = new OleDbConnection(f);
      OleDbCommand y = new OleDbCommand(g, x);
      OleDbDataReader l;
      x.Open();
      l = y.ExecuteReader();
      int p=0;
      while(l.Read())
      {
      if (l[2].ToString() == textBox2.Text)
      {
        p = 1;
      }
      }
      if (p == 0)
      {
        if (textBox1.Text == "" | textBox2.Text == "" | comboBox3.Text == "Sınıfınızı Seçiniz...")
        {
          MessageBox.Show("KAYIT GİRİNİZ");
        }
        else
        {

          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Insert into öğrenci([adsoyad],[no],[sınıf]) Values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "')";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
          bağlan.Close();
          göster();
          comboBox2.Items.Clear();
          göster7();
          button2.Hide();
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("BÖYLE BİR KAYIT MEVCUT");
      }

    }Kulup Kayıt TabPage3

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string f, g;
      f = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      g = "Select*From kulüp";
      OleDbConnection x = new OleDbConnection(f);
      OleDbCommand y = new OleDbCommand(g, x);
      OleDbDataReader l;
      x.Open();
      l = y.ExecuteReader();
      int ş=0;
      while(l.Read())
      {
      if (l[0].ToString() == textBox4.Text)
      {
        ş=1;
      }
      }
      if (ş == 0)
      {
        if (textBox4.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("lütfen kulüp ismi giriniz");

        }
        else
        {

          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Insert into kulüp([kadı]) Values ('" + textBox4.Text + "')";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
          bağlan.Close();
          göster2();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          button3.Hide();
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Zaten böyle bir kayıt mevcut");
      }
    }

Kulup Güncelleme Tabpage3

 private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox8.Text != "MÜZİK KULÜBÜ"&textBox8.Text!="")
      {
        if (textBox4.Text != "")
        {
          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Update kulüp Set [kadı]='" + textBox4.Text + "' Where [kadı]='" + textBox8.Text + "'";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Başarıyla Güncellenmiştir");
          bağlan.Close();
          göster2();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Yeni kulüp ismi girilmedi");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }

Kulup Silme Tabpage3

private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox8.Text != "MÜZİK KULÜBÜ"&textBox8.Text!="")
      {
          string bağlantı, sorgu;
          bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
          sorgu = "Delete From kulüp Where kadı='" + textBox8.Text + "'";
          OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
          baglan.Open();
          uygula.ExecuteNonQuery();
          baglan.Close();
          göster2();
          textBox8.Clear();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          textBox4.Clear();
          textBox5.Clear();
          textBox7.Clear();
          MessageBox.Show("SİLİNDİ");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }


Sınıf Kayıt – Tabpage4

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a1, b1;
      a1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      b1 = "SELECT*From snf";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a1);
      OleDbCommand getir = new OleDbCommand(b1, yeni);
      OleDbDataReader SN;
      yeni.Open();
      SN = getir.ExecuteReader();
      int k=0;
      while (SN.Read())
      {
        if (textBox3.Text == SN[0].ToString())
        {
          k = 1;
        }
      }
      if (k == 0&textBox3.Text!="")
      {

        string a, b;
        a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
        b = "Insert into snf ([sınıf]) Values ('" + textBox3.Text + "')";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
        bağlan.Close();
        göster5();
        comboBox4.Items.Clear();
        comboBox3.Items.Clear();
        göster9();
        button5.Hide();

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("GİRİLEN KAYIT MEVCUT YADA KAYIT GİRİLMEDİ");
      }
      }

Sınıf Güncelleme

 private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a1, b1;
      a1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      b1 = "SELECT*From snf";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a1);
      OleDbCommand getir = new OleDbCommand(b1, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = getir.ExecuteReader();
      oku.Read();
      if ((textBox9.Text == ""&textBox3.Text=="")|textBox3.Text=="")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen yeni sınıf ismi giriniz");
      }
      else
      {
        if (textBox9.Text != "11 A")
        {
          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Update snf Set [sınıf]='" + textBox3.Text + "' Where [sınıf]='" + textBox9.Text + "'";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Başarıyla Güncellenmiştir");
          bağlan.Close();
          göster5();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Örnek kayıt güncellenemez");
        }
      }
    }

Sınıf Silme – Tabpage4

private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox9.Text != "11 A ATL"&textBox9.Text!="")
      {
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
        sorgu = "Delete From snf Where sınıf='" + textBox9.Text + "'";
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster5();
        textBox9.Clear();
        comboBox3.Items.Clear();
        comboBox4.Items.Clear();
        göster9();
        MessageBox.Show("SİLİNDİ");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }

2.689 defa okundu.

7 Responses to C# Sosyal Kulüp Dağıtım Programı C#.net

 1. gül dedi ki:

  bu programın çalışır halini nasıl alabilirim

 2. Fatih dedi ki:

  Bu programın download linki varmı acaba ?

 3. Emre dedi ki:

  admin kardeş bu kodlar eksik metodlar görünmüyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri