C# Sosyal Kulüp Dağıtım Programı C#.net

Bir Okuldaki Sınıflara Göre Öğrenci Kuluplerini seçmeye yarayan sosyal kulup dağıtım programı kodları.
Programda Kulup Ekleme,Sınıf Ekleme,Kulup Öğretmenleri Ekleme Ekranları Mevcuttur.

Programda Tabcontrol Nesnesi Kullanılmıştır.

Kulup Dağıtım TabPage1 -Kayıt Ekleme Butonu

 private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            göster10();
            string a2, b2;
            a2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
            b2 = "SELECT*From kayıt";
            OleDbConnection yeni1 = new OleDbConnection(a2);
            OleDbCommand getir1 = new OleDbCommand(b2, yeni1);
            OleDbDataReader ok1;
            yeni1.Open();
            ok1 = getir1.ExecuteReader();
            int X=0;
           while( ok1.Read())
            {
                if (textBox12.Text==ok1[5].ToString())
                {
                    X = 1;
                }
            }
           if (X == 0)
           {
               string b = "Insert into kayıt([adsoyad],[kulüp],[khoca1],[khoca2],[sınıf],[no]) Values ('" + comboBox2.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + ögr1 + "','" + ögr2 + "','" + comboBox4.Text + "','" + textBox12.Text + "')";

               OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, yeni1);
               kaydet.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
               göster4();
               comboBox1.Text = "Kulüp Seçiniz...";
               comboBox4.Text = "Sınıf Seçiniz...";
               comboBox2.Text = "İsim Seçiniz...";
               textBox6.Clear();
               textBox12.Clear();
               comboBox4.Hide();
               comboBox2.Hide();
               textBox6.Hide();
               button1.Hide();
               textBox12.Hide();
           }
           else
           {
               MessageBox.Show("Zaten böyle bir kayıt mevcut");
           }
           ok1.Close();
           yeni1.Close();
        }Öğrenci Kayıt TabPage2

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string f, g;
      f = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      g = "Select*From öğrenci";
      OleDbConnection x = new OleDbConnection(f);
      OleDbCommand y = new OleDbCommand(g, x);
      OleDbDataReader l;
      x.Open();
      l = y.ExecuteReader();
      int p=0;
      while(l.Read())
      {
      if (l[2].ToString() == textBox2.Text)
      {
        p = 1;
      }
      }
      if (p == 0)
      {
        if (textBox1.Text == "" | textBox2.Text == "" | comboBox3.Text == "Sınıfınızı Seçiniz...")
        {
          MessageBox.Show("KAYIT GİRİNİZ");
        }
        else
        {

          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Insert into öğrenci([adsoyad],[no],[sınıf]) Values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "')";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
          bağlan.Close();
          göster();
          comboBox2.Items.Clear();
          göster7();
          button2.Hide();
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("BÖYLE BİR KAYIT MEVCUT");
      }

    }Kulup Kayıt TabPage3

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string f, g;
      f = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      g = "Select*From kulüp";
      OleDbConnection x = new OleDbConnection(f);
      OleDbCommand y = new OleDbCommand(g, x);
      OleDbDataReader l;
      x.Open();
      l = y.ExecuteReader();
      int ş=0;
      while(l.Read())
      {
      if (l[0].ToString() == textBox4.Text)
      {
        ş=1;
      }
      }
      if (ş == 0)
      {
        if (textBox4.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("lütfen kulüp ismi giriniz");

        }
        else
        {

          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Insert into kulüp([kadı]) Values ('" + textBox4.Text + "')";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
          bağlan.Close();
          göster2();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          button3.Hide();
        }

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Zaten böyle bir kayıt mevcut");
      }
    }

Kulup Güncelleme Tabpage3

 private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox8.Text != "MÜZİK KULÜBÜ"&textBox8.Text!="")
      {
        if (textBox4.Text != "")
        {
          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Update kulüp Set [kadı]='" + textBox4.Text + "' Where [kadı]='" + textBox8.Text + "'";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Başarıyla Güncellenmiştir");
          bağlan.Close();
          göster2();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Yeni kulüp ismi girilmedi");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }

Kulup Silme Tabpage3

private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox8.Text != "MÜZİK KULÜBÜ"&textBox8.Text!="")
      {
          string bağlantı, sorgu;
          bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
          sorgu = "Delete From kulüp Where kadı='" + textBox8.Text + "'";
          OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
          baglan.Open();
          uygula.ExecuteNonQuery();
          baglan.Close();
          göster2();
          textBox8.Clear();
          comboBox1.Items.Clear();
          göster6();
          textBox4.Clear();
          textBox5.Clear();
          textBox7.Clear();
          MessageBox.Show("SİLİNDİ");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }


Sınıf Kayıt – Tabpage4

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a1, b1;
      a1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      b1 = "SELECT*From snf";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a1);
      OleDbCommand getir = new OleDbCommand(b1, yeni);
      OleDbDataReader SN;
      yeni.Open();
      SN = getir.ExecuteReader();
      int k=0;
      while (SN.Read())
      {
        if (textBox3.Text == SN[0].ToString())
        {
          k = 1;
        }
      }
      if (k == 0&textBox3.Text!="")
      {

        string a, b;
        a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
        b = "Insert into snf ([sınıf]) Values ('" + textBox3.Text + "')";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
        bağlan.Open();
        OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
        kaydet.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
        bağlan.Close();
        göster5();
        comboBox4.Items.Clear();
        comboBox3.Items.Clear();
        göster9();
        button5.Hide();

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("GİRİLEN KAYIT MEVCUT YADA KAYIT GİRİLMEDİ");
      }
      }

Sınıf Güncelleme

 private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a1, b1;
      a1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
      b1 = "SELECT*From snf";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a1);
      OleDbCommand getir = new OleDbCommand(b1, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = getir.ExecuteReader();
      oku.Read();
      if ((textBox9.Text == ""&textBox3.Text=="")|textBox3.Text=="")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen yeni sınıf ismi giriniz");
      }
      else
      {
        if (textBox9.Text != "11 A")
        {
          string a, b;
          a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
          b = "Update snf Set [sınıf]='" + textBox3.Text + "' Where [sınıf]='" + textBox9.Text + "'";
          OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(a);
          bağlan.Open();
          OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(b, bağlan);
          kaydet.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Başarıyla Güncellenmiştir");
          bağlan.Close();
          göster5();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Örnek kayıt güncellenemez");
        }
      }
    }

Sınıf Silme – Tabpage4

private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox9.Text != "11 A ATL"&textBox9.Text!="")
      {
        string bağlantı, sorgu;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=sosyal.accdb";
        OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
        sorgu = "Delete From snf Where sınıf='" + textBox9.Text + "'";
        OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
        baglan.Open();
        uygula.ExecuteNonQuery();
        baglan.Close();
        göster5();
        textBox9.Clear();
        comboBox3.Items.Clear();
        comboBox4.Items.Clear();
        göster9();
        MessageBox.Show("SİLİNDİ");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("SEÇİLEN ÖRNEK KAYIT YADA KAYIT SEÇİLMEDİ");
      }
    }

3.602 defa okundu.

8 Responses to C# Sosyal Kulüp Dağıtım Programı C#.net

 1. gül dedi ki:

  bu programın çalışır halini nasıl alabilirim

 2. Fatih dedi ki:

  Bu programın download linki varmı acaba ?

 3. Emre dedi ki:

  admin kardeş bu kodlar eksik metodlar görünmüyor

 4. melisa gunes dedi ki:

  Bu tarz güzle proje örnekleri paylaştığınız için teşekkürler ama Size tavsiyem bu tarz projeleri paylaşırken daha anlaşılır olabilmesi için buttonların ya da textboxların id ismini değiştirseniz TEXTBOX1in ne olduğunu daha iyi anlamış oluruz….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri