C# Staj Takip Programı

Staja Giden Öğrencinin Bilgiler ,Velisinin ,Öğretmen ve İşletme bilgisini kaydeden ,güncelleyen ve silme işleminin yapıldığı program.

Programda Öğrenci seçildiğinde Veli,İşletme ve Öğretmen Bilgisini görüntülenmesi sağlanıyor.

Form1: Kullanıcı Girişi

 public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string ad, sifre;
      ad = textBox2.Text;
      sifre = textBox1.Text;
      string a, b;
      a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=üye bilgileri.accdb";
      b = "Select*From üye";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(b, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        if (oku[0].ToString() == textBox1.Text)
        {
          if (oku[1].ToString() == textBox2.Text)
          {
            Form2 frm = new Form2();
            frm.Show();
          }
          else
            MessageBox.Show("KULLANICI ADI VEYA ŞİFRE YANLIŞ");
        }

      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 frm = new Form6();
      frm.Show();
      this.Hide();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
      Application.Exit();
    }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {

    }
  }
}

Programda Öğrenci seçildiğinde Veli,İşletme ve Öğretmen Bilgisini görüntülenmesi sağlanıyor.

Form2: Öğrenci Veli,İşetme , Koordinatör Öğretmen Bilgilerinin Görüldüğü Kısım

 public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From ogr";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "ogr");
        dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      this.CenterToScreen();
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From işyeri";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "işyeri");
        dataGridView2.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From velibil";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "velibil");
        dataGridView3.DataSource = göster.Tables["velibil"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From ogretmen";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "ogretmen");
        dataGridView4.DataSource = göster.Tables["ogretmen"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri WHERE ogrnumarasi='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView2.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();

      //---------------------------------------------------

      string sorgu2, bağlantı2;
      bağlantı2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu2 = "Select*From velibil WHERE ogrnumarasi='"+dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'";
      OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlantı2);
      OleDbDataAdapter getir2 = new OleDbDataAdapter(sorgu2, bağlan2);
      bağlan2.Open();
      DataSet göster2 = new DataSet();
      getir2.Fill(göster2, "velibil");
      dataGridView3.DataSource = göster2.Tables["velibil"];
      getir2.Dispose();
      bağlan2.Close();

      //--------------------------------------------------

      string sorgu3, bağlantı3;
      bağlantı3 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu3 = "Select*From ogretmen WHERE ogrnumarasi='"+dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'";
      OleDbConnection bağlan3 = new OleDbConnection(bağlantı3);
      OleDbDataAdapter getir3 = new OleDbDataAdapter(sorgu3, bağlan3);
      bağlan3.Open();
      DataSet göster3 = new DataSet();
      getir3.Fill(göster3, "ogretmen");
      dataGridView4.DataSource = göster3.Tables["ogretmen"];
      getir3.Dispose();
      bağlan3.Close();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From ogr Where [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From işyeri Where [işyeriadı]='" + textBox2.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "işyeri");
      dataGridView2.DataSource = goster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

  }

}

Form3 : Öğrenci Bilgileri Ekranı

 public partial class Form3 : Form
  {
    public Form3()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From ogr";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into ogr ([ogrnumarasi],[adi],[soyadi],[sinifi],[bölümü],[dali],[evadresi],[sehir],[ilce]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From ogr Where ogrnumarasi='" + textBox10.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From ogr Where [ogrnumarasi]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE ogr SET [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "',[adi]='" + textBox2.Text + "',[soyadi]='" + textBox3.Text + "',[sinifi]='" + textBox4.Text + "',[bölümü]='" + textBox5.Text + "',[dali]='"+textBox6.Text+"',[evadresi]='"+textBox7.Text+"',[sehir]='"+textBox8.Text+"',[ilce]='"+textBox9.Text+"' Where [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();

    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
    }

    private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From ogr";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void Form3_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }

  }

Form5 : Veli Bilgileri Ekranı

public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From velibil";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into velibil ([kimlik],[veliadi],[velisoyadi],[veliyakinligi],[isadresi],[evadresi],[ceptelefonu],[egitimdurumu],[gelirduzeyi],[ogrnumarasi]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','"+textBox11.Text+"')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From velibil Where [kimlik]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From velibil Where kimlik='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From velibil";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE velibil SET [kimlik]='" + textBox1.Text + "',[veliadi]='" + textBox2.Text + "',[velisoyadi]='" + textBox3.Text + "',[veliyakinligi]='" + textBox4.Text + "',[isadresi]='" + textBox5.Text + "',[evadresi]='" + textBox6.Text + "',[ceptelefonu]='" + textBox7.Text + "',[egitimdurumu]='" + textBox8.Text + "',[gelirduzeyi]='" + textBox9.Text + "',[ogrnumarasi]='"+textBox11.Text+"' Where [kimlik]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();
      textBox11.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[9].Value.ToString();
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
      textBox11.Clear();
    }

    private void Form5_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }
  }

Form4 : İş Yeri Bilgileri Ekranı

public Form4()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From işyeri Where [işyeriadı]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From işyeri Where işyeriadı='" + textBox10.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE işyeri SET [işyeriadı]='" + textBox1.Text + "',[sahibi]='" + textBox2.Text + "',[iştelefonu]='" + textBox3.Text + "',[evtelefonu]='"+textBox4.Text+"',[e-mail]='" + textBox5.Text + "',[evadresi]='" + textBox6.Text + "',[işadresi]='" + textBox7.Text + "',[il]='" + textBox8.Text + "',[ilce]='" + textBox9.Text + "',[ogrnumarasi]='"+textBox11.Text+"' Where [işyeriadı]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into işyeri ([işyeriadı],[sahibi],[iştelefonu],[evtelefonu],[e-mail],[evadresi],[işadresi],[il],[ilce],[ogrnumarasi]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','"+textBox11.Text+"')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();
      textBox11.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[9].Value.ToString();
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
      textBox11.Clear();
    }

    private void Form4_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }
  }

Staj Takip Programı Veritabanı Dosyası
Staj Takip Veritabanı Dosyası (2531)

17.736 defa okundu.

19 yorum

 1. ONUR Yanıtla

  Bu Staj takip uygulamasının programını gönderebilirmisiniz…

  İlginizden dolayı teşekkür ederim

 2. Ersin Taşlıçukur Yanıtla

  Admin staj takip programının indirme dosyası yokmu yada veritabanını paylaşma imkanınız yokmudur?

 3. vahip eraslan Yanıtla

  otomasyonu paylaşma imkanınız varmı acaba hocam çok yardımcı olursunuz ?

 4. Melek Yanıtla

  Admin C# Winamp benzeri müzik programının kodları yokmu? Lütfen yardımcı olun .Acil lazım

  • admin YazarYanıtla

   çalışır , çalışır halinde kopyalanıp yapıştırıldı. .burda amaç kodları birebir yapıştırmak değil.neyin nasıl yapıldığını , fikir vermek amacıyla atıldı.

 5. gokhan ozer Yanıtla

  server studio 2005 yuklu bızım okulda ama ben bılgısayar a kuramıyorum nasıl kurabılırım 64 bit benım pc lınk atabılırmsınız

 6. sucai Yanıtla

  forum 6 yok Form7 yok programı çalıştıramıyorum lütfen çalışır progranı atma imkanınız yokmu ya da yardımcı olurmusunuz? 🙂

 7. fatih Yanıtla

  Arkadslar ögrenci kayıt ve bir çok şeyde yardım edebilecekler varsa pm atarbilirlermi

 8. handan Yanıtla

  öğretmen bilgileri formu yokmu anasayfa formunda ögretmen bilgilerine tıkladıgımda baska formu acmıyo

  • admin YazarYanıtla

   hepsinin formu ayrı ayrı yerde. bilgi girişleri ayrı formlarda yapılıyor. daha sonra hepsi tek formda birlikte gösteriliyor.

 9. eren Yanıtla

  hocam üye girişi formunda kullanıcı adı ve şifre yerine hiç birşey yazmıyorum giriş yapıyor sorun ne olabilir acaba .

admin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir