C# Staj Takip Programı

Staja Giden Öğrencinin Bilgiler ,Velisinin ,Öğretmen ve İşletme bilgisini kaydeden ,güncelleyen ve silme işleminin yapıldığı program.

Programda Öğrenci seçildiğinde Veli,İşletme ve Öğretmen Bilgisini görüntülenmesi sağlanıyor.

Form1: Kullanıcı Girişi

 public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      string ad, sifre;
      ad = textBox2.Text;
      sifre = textBox1.Text;
      string a, b;
      a = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=üye bilgileri.accdb";
      b = "Select*From üye";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(a);
      OleDbCommand veri = new OleDbCommand(b, yeni);
      OleDbDataReader oku;
      yeni.Open();
      oku = veri.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        if (oku[0].ToString() == textBox1.Text)
        {
          if (oku[1].ToString() == textBox2.Text)
          {
            Form2 frm = new Form2();
            frm.Show();
          }
          else
            MessageBox.Show("KULLANICI ADI VEYA ŞİFRE YANLIŞ");
        }

      }
      oku.Close();
      yeni.Close();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 frm = new Form6();
      frm.Show();
      this.Hide();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
      Application.Exit();
    }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {

    }
  }
}

Programda Öğrenci seçildiğinde Veli,İşletme ve Öğretmen Bilgisini görüntülenmesi sağlanıyor.

Form2: Öğrenci Veli,İşetme , Koordinatör Öğretmen Bilgilerinin Görüldüğü Kısım

 public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From ogr";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "ogr");
        dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      this.CenterToScreen();
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From işyeri";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "işyeri");
        dataGridView2.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From velibil";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "velibil");
        dataGridView3.DataSource = göster.Tables["velibil"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Select*From ogretmen";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        DataSet göster = new DataSet();
        getir.Fill(göster, "ogretmen");
        dataGridView4.DataSource = göster.Tables["ogretmen"];
        getir.Dispose();
        bağlan.Close();
      }
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri WHERE ogrnumarasi='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView2.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();

      //---------------------------------------------------

      string sorgu2, bağlantı2;
      bağlantı2 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu2 = "Select*From velibil WHERE ogrnumarasi='"+dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'";
      OleDbConnection bağlan2 = new OleDbConnection(bağlantı2);
      OleDbDataAdapter getir2 = new OleDbDataAdapter(sorgu2, bağlan2);
      bağlan2.Open();
      DataSet göster2 = new DataSet();
      getir2.Fill(göster2, "velibil");
      dataGridView3.DataSource = göster2.Tables["velibil"];
      getir2.Dispose();
      bağlan2.Close();

      //--------------------------------------------------

      string sorgu3, bağlantı3;
      bağlantı3 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu3 = "Select*From ogretmen WHERE ogrnumarasi='"+dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'";
      OleDbConnection bağlan3 = new OleDbConnection(bağlantı3);
      OleDbDataAdapter getir3 = new OleDbDataAdapter(sorgu3, bağlan3);
      bağlan3.Open();
      DataSet göster3 = new DataSet();
      getir3.Fill(göster3, "ogretmen");
      dataGridView4.DataSource = göster3.Tables["ogretmen"];
      getir3.Dispose();
      bağlan3.Close();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From ogr Where [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From işyeri Where [işyeriadı]='" + textBox2.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "işyeri");
      dataGridView2.DataSource = goster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

  }

}

Form3 : Öğrenci Bilgileri Ekranı

 public partial class Form3 : Form
  {
    public Form3()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From ogr";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into ogr ([ogrnumarasi],[adi],[soyadi],[sinifi],[bölümü],[dali],[evadresi],[sehir],[ilce]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From ogr Where ogrnumarasi='" + textBox10.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From ogr Where [ogrnumarasi]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE ogr SET [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "',[adi]='" + textBox2.Text + "',[soyadi]='" + textBox3.Text + "',[sinifi]='" + textBox4.Text + "',[bölümü]='" + textBox5.Text + "',[dali]='"+textBox6.Text+"',[evadresi]='"+textBox7.Text+"',[sehir]='"+textBox8.Text+"',[ilce]='"+textBox9.Text+"' Where [ogrnumarasi]='" + textBox1.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();

    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
    }

    private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From ogr";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "ogr");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["ogr"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void Form3_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }

  }

Form5 : Veli Bilgileri Ekranı

public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From velibil";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm = new Form4();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into velibil ([kimlik],[veliadi],[velisoyadi],[veliyakinligi],[isadresi],[evadresi],[ceptelefonu],[egitimdurumu],[gelirduzeyi],[ogrnumarasi]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','"+textBox11.Text+"')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From velibil Where [kimlik]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From velibil Where kimlik='" + textBox1.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From velibil";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "velibil");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["velibil"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE velibil SET [kimlik]='" + textBox1.Text + "',[veliadi]='" + textBox2.Text + "',[velisoyadi]='" + textBox3.Text + "',[veliyakinligi]='" + textBox4.Text + "',[isadresi]='" + textBox5.Text + "',[evadresi]='" + textBox6.Text + "',[ceptelefonu]='" + textBox7.Text + "',[egitimdurumu]='" + textBox8.Text + "',[gelirduzeyi]='" + textBox9.Text + "',[ogrnumarasi]='"+textBox11.Text+"' Where [kimlik]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();
      textBox11.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[9].Value.ToString();
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
      textBox11.Clear();
    }

    private void Form5_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }
  }

Form4 : İş Yeri Bilgileri Ekranı

public Form4()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void göster()
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm = new Form5();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm = new Form3();
      frm.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?", "ÇIK", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlanti, sorgu;
      bağlanti = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;Data source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select *From işyeri Where [işyeriadı]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection yeni = new OleDbConnection(bağlanti);
      yeni.Open();
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, yeni);
      DataSet goster = new DataSet();
      getir.Fill(goster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = goster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      yeni.Close();

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       DialogResult sor;
      sor = MessageBox.Show("KAYIT SİLİNSİN Mİ?", "SİL", MessageBoxButtons.YesNo);
      if (sor == DialogResult.Yes)
      {
        string sorgu, bağlantı;
        bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
        sorgu = "Delete From işyeri Where işyeriadı='" + textBox10.Text + "'";
        OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
        OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
        bağlan.Open();
        yeni.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Silindi!!!");
        bağlan.Close();
        göster();
      }
    }

    private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "Select*From işyeri";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      DataSet göster = new DataSet();
      getir.Fill(göster, "işyeri");
      dataGridView1.DataSource = göster.Tables["işyeri"];
      getir.Dispose();
      bağlan.Close();
      this.CenterToScreen();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string bağlantı, sql;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sql = "UPDATE işyeri SET [işyeriadı]='" + textBox1.Text + "',[sahibi]='" + textBox2.Text + "',[iştelefonu]='" + textBox3.Text + "',[evtelefonu]='"+textBox4.Text+"',[e-mail]='" + textBox5.Text + "',[evadresi]='" + textBox6.Text + "',[işadresi]='" + textBox7.Text + "',[il]='" + textBox8.Text + "',[ilce]='" + textBox9.Text + "',[ogrnumarasi]='"+textBox11.Text+"' Where [işyeriadı]='" + textBox10.Text + "'";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      bağlan.Open();
      OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand(sql, bağlan);
      kaydet.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir");
      bağlan.Close();
      göster();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sorgu, bağlantı;
      bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=staj takip.accdb";
      sorgu = "INSERT into işyeri ([işyeriadı],[sahibi],[iştelefonu],[evtelefonu],[e-mail],[evadresi],[işadresi],[il],[ilce],[ogrnumarasi]) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "','"+textBox11.Text+"')";
      OleDbConnection bağlan = new OleDbConnection(bağlantı);
      OleDbCommand yeni = new OleDbCommand(sorgu, bağlan);
      bağlan.Open();
      yeni.ExecuteNonQuery();
      bağlan.Close();
      MessageBox.Show("BAŞARIYLA KAYDEDİLDİ");
      göster();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      int seçili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[5].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[8].Value.ToString();
      textBox11.Text = dataGridView1.Rows[seçili].Cells[9].Value.ToString();
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 a = new Form7();
      a.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
      textBox5.Clear();
      textBox6.Clear();
      textBox7.Clear();
      textBox8.Clear();
      textBox9.Clear();
      textBox11.Clear();
    }

    private void Form4_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 A = new Form1();
      A.Show();
      this.Hide();
    }
  }

Staj Takip Programı Veritabanı Dosyası
Staj Takip Veritabanı Dosyası (2571)

17.952 defa okundu.

19 Responses to C# Staj Takip Programı

 1. ONUR dedi ki:

  Bu Staj takip uygulamasının programını gönderebilirmisiniz…

  İlginizden dolayı teşekkür ederim

 2. Ersin Taşlıçukur dedi ki:

  Bu projenin indirme linki yokmu acaba?

 3. Ersin Taşlıçukur dedi ki:

  Admin staj takip programının indirme dosyası yokmu yada veritabanını paylaşma imkanınız yokmudur?

 4. vahip eraslan dedi ki:

  otomasyonu paylaşma imkanınız varmı acaba hocam çok yardımcı olursunuz ?

 5. Melek dedi ki:

  Admin C# Winamp benzeri müzik programının kodları yokmu? Lütfen yardımcı olun .Acil lazım

 6. gokhan ozer dedi ki:

  hocam mrb kodları yazsam calısırmı acaba

  • admin dedi ki:

   çalışır , çalışır halinde kopyalanıp yapıştırıldı. .burda amaç kodları birebir yapıştırmak değil.neyin nasıl yapıldığını , fikir vermek amacıyla atıldı.

 7. gokhan ozer dedi ki:

  server studio 2005 yuklu bızım okulda ama ben bılgısayar a kuramıyorum nasıl kurabılırım 64 bit benım pc lınk atabılırmsınız

 8. sucai dedi ki:

  forum 6 yok Form7 yok programı çalıştıramıyorum lütfen çalışır progranı atma imkanınız yokmu ya da yardımcı olurmusunuz? 🙂

 9. fatih dedi ki:

  Arkadslar ögrenci kayıt ve bir çok şeyde yardım edebilecekler varsa pm atarbilirlermi

 10. handan dedi ki:

  öğretmen bilgileri formu yokmu anasayfa formunda ögretmen bilgilerine tıkladıgımda baska formu acmıyo

  • admin dedi ki:

   hepsinin formu ayrı ayrı yerde. bilgi girişleri ayrı formlarda yapılıyor. daha sonra hepsi tek formda birlikte gösteriliyor.

 11. eren dedi ki:

  hocam üye girişi formunda kullanıcı adı ve şifre yerine hiç birşey yazmıyorum giriş yapıyor sorun ne olabilir acaba .

 12. Adnan dedi ki:

  Programı Yapan Kimse Var mı Yardım Edebilir Mi

admin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri