C# String Fonksiyonlar Uygulama

STRİNG FONKSİYONLAR

  1. Compare Karşılaştırma fonksiyonu.
  2. Concat:  Birleştirme fonksiyonu.
  3. Length ( ) Bir stringin karakter uzunluğunu verir.
  4. ToLower ( ) Verilen stringin tüm harflerinin küçük harfe çevrilmesini sağlar. Bu fonksiyon Türkçe karakterleri de küçük harfe dönüştürür.
  5. ToUpper ( ) Stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.
  6. SubString ( ) Stringin istenilen bir yerinden istenilen sayıda karakter almak için kullanılır.

Uygulama1:

string1

Büyük Harf

private void btnbuyuk_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtmetin.Text = txtmetin.Text.ToUpper();
 }

Küçük Harf


private void btnkucuk_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtmetin.Text = txtmetin.Text.ToLower();
 }

Uzunluğu Bulma-->Uzunluk


private void btnuzunluk_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtuzunluk.Text = txtkelime.Text.Length.ToString();
 }

Bul Butonu--> İstenilen Karakteri Alma


private void btnbul_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtsonuc.Text = textBox1.Text.Substring(int.Parse(txtsira.Text), int.Parse(txtkac.Text));
 }

İlk Karakteri Alma


private void btnilk_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtsonuc.Text = textBox1.Text.Substring(0,1);
 }

Son Karakteri Alma


private void tnson_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int uz = textBox1.Text.Length;

txtsonuc.Text = textBox1.Text.Substring(uz-1, 1);
 }

Uygulama2:

string2

Simetrik

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 lstbxharf.Items.Clear();
 int i, uz;
 uz = txtisim.Text.Length;
 for (i = 1; i <= uz; i++)
 {
 lstbxharf.Items.Add(txtisim.Text.Substring(0,i));
 }
 }

Sırala


int i, uz;
 string kelime;
 kelime = textBox4.Text;
 uz = kelime.Length;
 for (i = 0; i <= uz - 1; i++)
 {
 lstbxliste.Items.Add(kelime.Substring(i, 1));
 }

Ters Sırala

int i, uz;
 uz = txtisim.Text.Length;
 for (i = uz-1; i>=0; i--)
 {
 lstbxharf.Items.Add(txtisim.Text.Substring(i, 1));
 }

İlk Karakteri Alma


 txtsonuc.Text = textBox1.Text.Substring(0,1);

Son Karakteri Alma


 int uz = textBox1.Text.Length;

txtsonuc.Text = textBox1.Text.Substring(uz-1, 1);
 }

Uygulama3:

string3

Karşılaştırmastring cvp;
 cvp=string.Compare(txtstring1.Text ,txtstring2.Text ).ToString();
 textBox2.Text = cvp;

if (cvp == "0")
 { label11.Text = "EŞİT"; }
 else
 { label11.Text = "EŞİT DEĞİL"; }

Sıralama


int i, uz;
 string kelime;
 kelime = textBox4.Text;
 uz = kelime.Length;
 for (i = 0; i <= uz - 1; i++)
 {
 lstbxliste.Items.Add(kelime.Substring(i, 1));
 }

Ters Sırala

int i, uz;
 uz = txtisim.Text.Length;
 for (i = uz-1; i>=0; i--)
 {
 lstbxharf.Items.Add(txtisim.Text.Substring(i, 1));
 }

Ünlü Sayısını Bulma


int i, uz,sayi;
 sayi=0;
 string kelime;
 kelime = textBox4.Text;
 uz = kelime.Length;
 for (i = 0; i <= uz - 1; i++)
 {
 if ((kelime[i].ToString() == "a") || (kelime[i].ToString() == "e") ||
 (kelime[i].ToString() == "ı") || (kelime[i].ToString() == "i") ||
 (kelime[i].ToString() == "o") || (kelime[i].ToString() == "ö") ||
 (kelime[i].ToString() == "u") || (kelime[i].ToString() == "ü"))
 sayi = sayi + 1;
 }

 txtunlu.Text = sayi.ToString();

Uzunluğu Bulma-->Uzunluk


private void btnuzunluk_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 txtuzunluk.Text = txtkelime.Text.Length.ToString();
 }

 

1.135 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri