C# String Fonksiyonları

STRING FONKSİYONLARI

FONKSİYON ANLAMI

Compare Karşılaştırma fonksiyonu.

Concat Birleştirme fonksiyonu.

 
label1.Text = string.Concat(textBox1.Text," ", textBox2.Text);

//iki textbox' ı birleştirir.Arasına boşluk ekler.

Length ( ) Bir stringin karakter uzunluğunu verir.

ToLower ( ) Verilen stringin tüm harflerinin küçük harfe çevrilmesini sağlar. Bu fonksiyon Türkçekarakterleri de küçük harfe dönüştürür.

ToUpper ( ) Stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.

StartWith ( ) Stringin istenilen karakter ya da karakterlerle başlayıp başlamadığını kontrol eder.Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

Trim ( ) Stringin başında ve sonunda boşluk varsa bu boşlukları atmak için kullanılır.TrimStart stringin başındaki, TrimEnd ise sonundaki boşlukları atar.

SubString ( ) Stringin istenilen bir yerinden istenilen sayıda karakter almak için kullanılır.

label1.Text = textbox1.text.Substring(3, 1).ToString();

//textbox1'in içindeki 3 harften itibaren 1 harf alır. Başlangıc karakteri 0 dan başlıyor.

Örnek : Aslan Kelimesi substring(4,1) komutu uygulandığında sonuç "n"  olur.

IndexOf ( ) Bir stringin içinde başka bir stringin aranmasını sağlar. Aranan string bulunduğundageriye stringin başlangıç yeri, bulunamadığında ise -1 değeri döndürülür.

Copy String değerine başka bir değer eklemek için kullanılan fonksiyon.

toUpper_toLower Büyük_Küçük harf dönüşümü yapan fonksiyon.

SubString String değerinin sadece istenilen aralığıktaki değerinin döndürülümesini sağlayan fonksiyon.

Join String şeklinde tanımlanmış bir dizinin elemanlarını bir ayraçla alıp döndürülmesi işleminde kullanılan fonksiyondur.

Concat ( ) Birden fazla stringi birleştirmek için kullanılır. + operatörü de bu fonksiyonla aynıgörevi görür.

Insert ( )Bir stringe verilen başlangıç yerinden itibaren başka bir stringi eklemeye yarar.

 
label1.Text = textBox1.Text.Insert(3, "AAA");

//3.harften itibaren AAA ekliyor.

Replace ( )Bir stringin tamamını veya belirtilen bölümünü başka bir bilgiyle değiştirmek içinkullanılır.

label1.Text = textBox1.Text.Replace("ç", "ch");  
//ç harfini ch olarak değiştirir.

Remove ( )Stringin tamamını veya bir bölümünü silmek için kullanılır.

EndsWith_StartsWith Boolen bir değer gönderir. String içerisindeki değerin kontrol edilmesi için kullanılan fonksiyondur.

CompareTo;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string Okul;

string [] dizi=new string[20];

Okul = textBox1.Text;

if (Okul.CompareTo("TATL") == 0)

//iki değer eşitse "0" değilse "1" değeri dönderir.

{

MessageBox.Show("DEĞERLER BİRBİRİNE EŞİTTİR");

}

else

{

MessageBox.Show("DEĞERLER BİRBİRİNE EŞİT DEĞİLDİR");

}

}

Contac;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string Okul,Sehir;

string [] dizi=new string[20];

Okul = textBox1.Text;

Sehir = "İSTANBUL";

MessageBox.Show(String.Concat("Okul:",Okul,"Şehir",Sehir));

}

CopyTo;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string Sehir="İSTANBUL";

char [] dizi=new char[20];

Sehir.CopyTo(2, dizi, 3, 5);

MessageBox.Show(dizi[8].ToString());

//Copyto fonksiyonlarının parametreleri:

//2: 2. Karakterden itibaren kopyala

//dizi: değerin dönderilip saklanacağı dizinin ismi

//3:dizinin hangi indisinden itibaren kopyalama yapılacağı

//5:string değerinden alınacak karakter sayısı

//Dizinin yeni değeri:

//Dizi[0],Dizi[1],Dizi[2]=_,_,_

//Dizi[3],Dizi[4],Dizi[5],Dizi[6],Dizi[7]=T,A,N,B,U,L

}

ToUpper_ToLower;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string Sehir="İstanbul";

MessageBox.Show(Sehir.ToUpper());

MessageBox.Show(Sehir.ToLower());

}

SubString;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string Sehir="İstanbul";

MessageBox.Show(Sehir.Substring(5));

//5 Karakter çıkar

MessageBox.Show(Sehir.Substring(5,3));

//5 den itibaren 3 Karakter çıkar

}

Join;


private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string[] dizi = {"TATL", "İSTANBUL"};

MessageBox.Show(String.Join(";", dizi));

}

EndsWith_StartWith;

14.102 defa okundu.

1 Yorum

  1. cumali Yanıtla

    merhaba ben cumali bu siteyi ben çok beğendim ve aradıklarımı burda bulabiliyorum ve herkesede tavsiye ederim ve ben kahramanmaraş ta yaşıyorum ve teknik ve endüstri meslek lisesinde okuyorum bilgisayar bölümünde yanımda sınıf arksdaşım var adı fahri onu eğitmenizi istiyorum fahri günaydın hadi size iyi günler bay

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir