C# Tarih ve Zaman Fonksiyonları

TARİH ve ZAMAN FONKSİYONKLARI

Tarih ve Zaman fonksiyonları; tarih_zaman değerleri üzerinde karşılaştırma, değer birleştirme, değer çevirme gibi işlemler yapmayı sağlayan fonksiyonlardır.

DateTime.Now.Date fonksiyonun dönderdiği değer şu şekildedir:

MessageBox.Show(DateTime.Now.Date.ToString());

//Fonksiyonun Dönderdiği Değer Şu Şekildedir:

//26.12.2006 00:00:00

Dolayısıyla DateTime değişkeni ile tarih bilgisi tanımlarken:

FONKSİYON ANLAMI

DaysInMonth Fonksiyonda belirtilen yıl ve ay parametrelerine göre, o ayda kaç gün olduğunun değerini döndüren fonksiyon.

ToLongDateString Verilen tarihi uzun tarih formatındaki değerini dönderen fonksiyon.

ToLongTimeString Verilen tarihi uzun zaman formatındaki değerini döndreen fonksiyon.

Compare Karşılaştırma fonksiyonu.

IsLeapYear Fonksiyondaki yıl parametresinin artık yıl olup olmadığını “True veya False” değer döndererek kontrol eden fonksiyon.

Parse String türündeki değeri Date türüne çeviren fonksiyon.

 

DaysInMonth, ToLongDateString, ToLongTimeString, Compare,


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

DateTime D_T = new DateTime(2006, 01, 01, 0, 0, 15);

MessageBox.Show(DateTime.DaysInMonth(2006, 11).ToString());

//30

MessageBox.Show(D_T.ToLongDateString().ToString());

//01 Ocak 2006 Pazar

MessageBox.Show(D_T.ToLongTimeString().ToString());

//00:00:15

MessageBox.Show(D_T.CompareTo(DateTime.Now).ToString());

//-1

MessageBox.Show(System.DateTime.IsLeapYear(2000).ToString());

//True

MessageBox.Show(System.DateTime.IsLeapYear(2001).ToString());

//False

}

 

1.487 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir