c# Try –Catch Yapısı , c# Hata Ayıklama

.Net programcılıkta biz bu tür hatalara istisnalar(Exception) diyoruz. İstisnalar,programımızın çalışma zamanında yani program çalışırken ortaya çıkan olağan dışı durumlardır. .NET ortamında her şey gibi istisnalar da sınıflar kullanılarak oluşturulmakta ve tüm istisnalar temel System.Exception nesnesinden türetilmektedir.

İstisnaları program esnasında yakalamak ve kullanıcıya hata mesajını vermek için

try{} catch{} finally{} bloklarını kullanıyoruz.

try{} bloku: İstisnanın çıkması muhtemel kodların yazıldığı bloktur.

catch{} bloku: Oluşan istisnanın yakalandığı ve kullanıcıya sunulduğu bloktur.

finally{} bloku: Try bloku içinde hata olsa da olmasa da çalışmasını istediğimiz

kadoların yazıldığı bloktur. Finally bloğu genellikle bazı kaynakları serbest bırakmak için kullanılır. Kullanılması isteğe bağlı bir bloktur. En sık kullanıldığı yerler açık olan veri tabanı bağlantılarının program kırılsa da kırılmasa da kapatılması durumlarıdır.


int bolunen, bolen, bolum;

Console.Write("Bölünen sayısını giriniz..:");
 bolunen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine ());
 Console.Write("Bölen sayısını giriniz..:");
 bolen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 try
 {
 bolum = bolunen / bolen;
 Console.WriteLine("Bölüm sayısı = {0} ", bolum);
 }
 catch (Exception e)
 {
 Console.WriteLine("Hata Oluştu {0}", e);
 }
 finally
 {
 Console.WriteLine("Sıfıra Bölme Hatası Örneği");
 }

892 defa okundu.

  • No Related Post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri