C# Uygulaması – XBALL OYUNU YAPIMI

Merhaba arkadaşlar, 
Xball Oyunu Özellikleri

Sonsuz sayıda level vardır her seviyede kutu sayısı ve topun hızı artmaktadır.
Can sistemi vardır bir oyuncuya 3 can vermektedir.
Puan sistemi vardır her bir kutuyu yok edildiğinde puan artmaktadır.


 Oyunun resimleri :
1
 
2
3
4
5

ANA GİRİŞ EKRANI

3 Button 
1 Textbox Yeterlidir.
Tasarım image ve paneller ile yapıldı.

Ana Giriş Ekranının Kodları:
<pre>using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Xball_Türkiye_v1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public static string ad;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ad = textBox1.Text;
      Form2 oyunuac = new Form2();
      oyunuac.Show();
      this.Hide();
    }
    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Enabled = true;
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Enabled = false;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text = "Top`u Oyunun Üst Kısmında bulunan kutulara çarptırarak yok edin ve en yüksek skora ulaşmaya çalışın İyi Eglenceler.";
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text = "Yapan : Mehmet Olgun Sınıf : ATL-11/A Numara : 521    Ödev Konusu: Xball Oyunu-Performans Ödevi";
    }
  }
}

FORM-2 Hareket eden top radiobutton ile diğer kısımlar pictureboxla yapılmıştır kutular kodlarda oluşturulmakta. Form-2 OYUN KODLARI

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace Xball_Türkiye_v1
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public static string level;
    public static string puans;
    int puanlama = 0;
    int puanlama2;
    int yerX = 5, yerY = 5;
    ArrayList kutucuklar = new ArrayList();
    int kutuSayisi = 10;
    int Hak = 3;
    int gorev = 1;
    int hareket = 5;
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label7.Text = Form1.ad;
      puanlama2 = Convert.ToInt32(label2.Text);
      top.Checked = false;
      this.Text = "XBALL TÜRKİYE";
      Yenile();
      kutucuklarOlustur();
    }
    private void Yenile()
    {
      kutuSayisi = 5 * gorev;
      Random rdn = new Random();
      int x = rdn.Next(0, 50);
      int y = rdn.Next(150, 250);
      top.Location = new Point(x, y);
      timer1.Enabled = true;
      timer1.Interval = 5;
      yerX = 1 + gorev * 1;
      yerY = -1 - gorev * 1;
      if (yerX < 0)
        hareket = yerX * -1;
      else
        hareket = yerX;
    }
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.DoEvents();
      ballHareket();
      carpmaDenetimi();
      oyunBittiMi(sender, e);
      KalanHak(sender, e);
    }
    private void KalanHak(object sender, EventArgs e)
    {
      if (top.Bottom > karsilayici.Bottom  - 15 && !(top.Right >= karsilayici.Left && top.Left <= karsilayici.Right))
      {
        Hak--;
        if (Hak==2)
        {
          int eksilt;
          int a = 0;
          eksilt = Convert.ToInt32(label2.Text);
          a = eksilt - 5;
          label2.Text = a.ToString();
        }
        else if (Hak==1)
        {
          int eksilt;
          int a = 0;
          eksilt = Convert.ToInt32(label2.Text);
          a = eksilt - 10;
          label2.Text = a.ToString();
        }

        for (int i = 0; i < kutucuklar.Count; i++)
        {
          Button btn = ((Button)kutucuklar[i]);
          ((Button)kutucuklar[i]).Dispose();
        }
        kutucuklar.Clear();
        timer1.Enabled = false;
        DialogResult dr = DialogResult.None;
        if (Hak > 0)
        {

          label1.Text = "Yandınız";
            Form2_Load(sender, e);
        }
        else if (Hak == 0)
        {
          puans = label2.Text;
          level = label5.Text;
          Form3 bilgilendirme = new Form3();
          bilgilendirme.Show();
          Form1 geri = new Form1();
          this.Hide();
          geri.Show();
        }
      }
    }
    private void oyunBittiMi(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dr = DialogResult.None;
      if (kutuSayisi == 0)
      {
        timer1.Enabled = false;
        dr = MessageBox.Show("Tebrikler. Level " + gorev + "`i Bitirdiniz. ","Bilgilendirme");
        gorev++;
      }
      if (dr == DialogResult.OK)
        Form2_Load(sender, e);
    }
    private void ballHareket()
    {
      if (this.ClientSize.Width <= top.Right)
      {
        yerX = yerX * -1;
      }
      else if (0 >= top.Left)
      {
        yerX = yerX * -1;
      }
      if (this.ClientSize.Height <= top.Bottom)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }
      else if (0 >= top.Top)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }
      else if (top.Bottom >= karsilayici.Top + 5 && top.Right >= karsilayici.Left && top.Left <= karsilayici.Right)
      {
        yerY = yerY * -1;
      }
      top.Location = new System.Drawing.Point(top.Left + yerX, top.Top + yerY);
    }
    private void Form2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      karsilayici.Left = e.X;
    }
    private void kutucuklarOlustur()
    {
      for (int j = 0; j < gorev; j++)
      {
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
          Button btn = new Button();
          btn.Name = i.ToString();
          btn.TabStop = false;
          btn.Select();
          btn.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat ;
          btn.BackgroundImage  = pictureBox5.Image;
          btn.Location = new Point(20 + i * 50, j * 40 + 20);
          btn.Width = 40;
          btn.BackColor = Color.WhiteSmoke  ;
          this.Controls.Add(btn);
          kutucuklar.Add(btn);
        }
      }
    }
    private void carpmaDenetimi()
    {
      Rectangle r = new Rectangle();
      Rectangle t = new Rectangle();
      t.X = top.Left;
      t.Y = top.Top;
      t.Height = top.Height;
      t.Width = top.Width;
      for (int i = 0; i < kutucuklar.Count; i++)
      {
        Button btn = ((Button)kutucuklar[i]);
        r.X = btn.Left;
        r.Y = btn.Top;
        r.Height = btn.Height;
        r.Width = btn.Width;
        if (r.IntersectsWith(t))
        {
          kutuSayisi--;
          kutucuklar.RemoveAt(i);
          puanlama += 5;
          label2.Text = (puanlama + puanlama2).ToString();
          if (yerY > 0 && yerX > 0)
          {
            if (btn.Top <= top.Bottom && btn.Left < top.Right - hareket)
              yerY = yerY * -1;
            else
              yerX = yerX * -1;
          }
          else
            if (yerY > 0 && yerX < 0)
            {
              if (btn.Top <= top.Bottom && btn.Right > top.Left + hareket)
                yerY = yerY * -1;
              else
                yerX = yerX * -1;
            }
            else
              if (yerY < 0 && yerX > 0)
              {
                if (btn.Bottom >= top.Top && btn.Left < top.Right - hareket)
                  yerY = yerY * -1;
                else
                  yerX = yerX * -1;
              }
              else
                if (yerY < 0 && yerX < 0)
                {
                  if (btn.Bottom >= top.Top && btn.Right > top.Left + hareket)
                    yerY = yerY * -1;
                  else
                    yerX = yerX * -1;
                }
          btn.Dispose();
        }
        Application.DoEvents();
      }
    }
    private void cankontrol_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (Hak == 2)
      {
        pictureBox3.Visible = false;
     }
      else if (Hak == 1)
      {
        pictureBox3.Visible = false;
        pictureBox2.Visible = false;
      }
      else if (Hak == 0)
      {
        pictureBox3.Visible = false;
        pictureBox2.Visible = false;
        pictureBox1.Visible = false;
      }
      label5.Text = gorev.ToString();
    }
    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1 kapa = new Form1();
      this.Close();
      kapa.Show();
    }
    //www.milliyazilim.blogspot.com
    //www.sinavevi.net
    //Mehmet Olgun 2015
  }
}

NOT : Proje Dosyası Verilmemektedir. İstemeyiniz ! Yorum Yazabilirsiniz.

3.197 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri