C# Veritabanı Arama Yapma Textboxlara Aktarma-Ders7

Veri Arama: C#.net ile veri tabanında bir parametreye göre arama yapmak için kullanılan yöntemlerden biri  OleDbDataReader  metodudur. Bu metod ile veri tabanımızda bulunan kayıtları bir diziye aktararak veriler üzerinde istenilen işlemleri yapmamızı sağlamaktadır. Örneğin bu metodla veri tabanımızda istenilen kaydın istenilen alanı üzerine işlemler yapabilir, bu değeri textbox, listbox gibi değişkenlere aktarabiliriz.

Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.


OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;DATA Source=nüfus.accdb");
bağlantı.Open();
//Bağlantı oluşturularak açılır.
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("Select *From kimlik order by TC", bağlantı);
// sorgu cümlesi command nesnesine aktarılır.
OleDbDataReader datare;
datare = sorgu.ExecuteReader();
//Datareader nesnesi tanımlanarak sorgu cümlesi bu nesne değişkenine aktarılır.
while (datare.Read())
{
//burada while döngüsüyle aradığımız veri okununcaya kadar işlemin tekrarlanması sağlanır.
string a = Convert.ToString(textBox1.Text);
if (a == datare[0].ToString())
{

textBox2.Text = datare[1].ToString();
 textBox3.Text = datare[2].ToString();
}
}
datare.Close();
bağlantı.Close();
//bağlantı ve datareader nesnesi kapatılır.

Bu konuyu yapmadan önce , Önceki Derslerimize bakmanızı öneririz.

C# Veritabanı Bağlantı İşlemi-Ders1

C# Veritabanı Kayıt Ekleme-Ders2

C# Veritabanı Bilgileri Gösterme-Ders3

C# VERİTABANI KAYIT SİLME-DERS4

C# Veritabanı Kayıt Güncelleme-Ders5

C# Veritabanı Datagridviewden Textboxlara Aktarma-Ders6

arama_yapma

Uygulama için nüfus adında bir access dosyası kimlik adında bir tablo oluşturuyoruz.

içerisine tc,ad,soyad adında 3 tane alan oluşturuyoruz. Veri türü olarak metin seçiyoruz.

vt_arama

Örnek: Tc, Ad, Soyad alanlarından oluşan bir veri tabanında Tc numarasına göre arama yapma ve ilgili kaydı textboxlara aktaran program.


string baglanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=nüfus.accdb";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti);
baglan.Open();
OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from kimlik order by tc", baglan);
OleDbDataReader oku;
oku = sorgu.ExecuteReader();
 while (oku.Read())
{
 if (oku[0].ToString() == textBox1.Text)
 {
 textBox2.Text = oku[1].ToString();
 textBox3.Text = oku[2].ToString();
 }
}
oku.Close();
baglan.Close();

Tüm Derslerimiz

2.859 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri