C# Veritabanı Bilgileri Gösterme-Ders3

Veritabanı bağlantısı yaptıktan sonra kayıt ekleme işlemi yaptık. Şimdi eklediğimiz kayıtları gösterelim.

Önceki Derslerimiz

C# Veritabanı Bağlantı İşlemi-Ders1

C# Veritabanı Kayıt Ekleme-Ders2

data_goster


string baglanti_yolu = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=okul.accdb;";

string sorgu;

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti_yolu);

sorgu = "select * from ogrenci";

OleDbDataAdapter getir = new OleDbDataAdapter(sorgu, baglan);

DataSet goster = new DataSet();

getir.Fill(goster,"ogrenci");

dataGridView1.DataSource = goster.Tables["ogrenci"];

getir.Dispose();
baglan.Close();

1.002 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri