C# Veritabanı Datagridviewden Textboxlara Aktarma-Ders6

DATAGRİDVİEW İLE NESNELERE VERİ AKTARMA:

DataGridView üzerinde işlemler gerçekleştiribilmek için kullanılan sınıflardan biride “Row” özelliğidir. “DataGridView.Row” özelliği kullanılarak veri tabanına bağlı bir dataGridView nesnesi üzerinde bulunan verilerin textbox, radio buton, listbox gibi nesnelere aktarılması mümkündür.

Bir örnekle “DataGridView.Row” kullanımını anlatalım.

datagridview_bilgi_aktarma

Tasarım işlemi tamamlandıktan sonra formumuzun kod alanına using System.Data.OleDb; kütüphanesini ekleyelim. Ardından uygulamamız çalıştığı anda veri tabanındaki bilgilerin dataGridView nesnesine aktarılması için Formumuzun Form_Load kısmını aşağıdaki kodları yazalım.

Daha sonra dataGridView nesnesinde seçtiğimiz kayda ait bilgilerin sağ kısımda yer alan nesnelere aktarılması için DataGridView nesnesini “dataGridView1_CellClick” yordamına aşağıdaki kodları ekleyelim. (Bu yordama datagridview seçili iken properties penceresinde yer alan events özelliği seçilir ardından CellClick alanı çift tıklanarak kod kısmına ulaşılır)


int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();
string cinsiyet = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();

if (cinsiyet == "erkek")
{
radioButton1.Checked = true;
}
else
radioButton2.Checked = true;

}

Uygulamada datagridviewden seçilen bir kayıt üzerinden işlem yürüyor. Seçilen kaydın satır numarası secili değişkenine aktarılıyor. Daha sonra satır,sutun gibi düşünürsek seçilen satır numarası , o kaydın 0. , 1. alanı şeklinde diğer bilgiler textboxlara aktarılıyor.

Bu konuyu yapmadan önce , Önceki Derslerimize bakmanızı öneririz.

C# Veritabanı Bağlantı İşlemi-Ders1

C# Veritabanı Kayıt Ekleme-Ders2

C# Veritabanı Bilgileri Gösterme-Ders3

C# VERİTABANI KAYIT SİLME-DERS4

C# Veritabanı Kayıt Güncelleme-Ders5

Programda Ek olarak  Kayıt Ekleme ve Güncelleme ve Datagrid te görünteleme işlemi yapılmıştır.

Global Tanımlama

string c;
string baglanti = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=nufus.accdb;";

Datagridview de Gösterme

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
datagoster();
}

void datagoster()
{
OleDbConnection baglan=new OleDbConnection(baglanti);
baglan.Open();
OleDbDataAdapter getir=new OleDbDataAdapter("select * from kimlik",baglan);

DataSet goster=new DataSet();
getir.Fill(goster,"kimlik");
dataGridView1.DataSource=goster.Tables["kimlik"];
getir.Dispose();

baglan.Close();

this.dataGridView1.Columns[0].Width = 30;
}


private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
int secili = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

textBox1.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[0].Value.ToString();

textBox2.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.Rows[secili].Cells[2].Value.ToString();

string cinsiyet = dataGridView1.Rows[secili].Cells[3].Value.ToString();
if (cinsiyet == "erkek")
{
radioButton1.Checked = true;
}
else
radioButton2.Checked = true;

}

Kayıt İşlemi


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(baglanti);
baglan.Open();
if (radioButton1.Checked)
{
 c = "erkek";
}

if (radioButton2.Checked)
{
 c = "bayan";
}
OleDbCommand kaydet = new OleDbCommand("insert into kimlik ([tc],[ad],[soyad],[cinsiyet]) values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','"+c+"')", baglan);

kaydet.ExecuteNonQuery();

baglan.Close();

datagoster();
}

Güncelleme İşlemi

1.688 defa okundu.

2 Responses to C# Veritabanı Datagridviewden Textboxlara Aktarma-Ders6

  1. ömer dedi ki:

    bağlanti kısmında hata veriyor nasıl düzeltebilirim…Tşk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri