C# Veritabanı Uygulaması

Basit bir fatura programı hazırlıyoruz. Öncelikle Veritabanı Dosyasını Access Programında hazırlıyoruz.

Dosya Adı: Data.accdb

Tablo Adı : Fatura 
Alanlar aşağıdaki resimdeki gibi.


Program 5 ana bölümden Oluşuyor.Göster , Kaydet , Düzenle ve Listele.

Not: Aşağıdaki kütüphaneyi butonlarımızın kod kısmına eklememiz  gerekiyor.

 Using.System.Data.OleDb; 

Öncelikle Diğer Formların Ana Formda Açılması için

 Form2 a = new Form2();
 a.MdiParent = this;
 a.Show();

 Kaydetme Ekranı

string ar;
string bağlantı, sorgu;
   if (radioButton1.Checked)
            {ar="Arıza Giderildi";}
      if (radioButton2.Checked)
            {ar="Beklemede";}
            bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=data.accdb";

 sorgu = "Insert into fatura([faturano],[magaza_adi],[servistarihi],[firmaismi],[arizasebebi],
[faturatutari],[durum]) Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + ar  + "')";
            OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
            OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
            baglan.Open();
            uygula.ExecuteNonQuery();
            baglan.Close();

Düzenle Ekranı

 

string bağlantı, sorgu;
         bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=data.accdb";
         OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
             baglan.Open();

sorgu = "UPDATE fatura SET [faturano]='" + textBox1.Text + "',[magaza_adi]='" + textBox2.Text + "',[servistarihi]='" + dateTimePicker1.Text + "',[firmaismi]='" + textBox3.Text + "',[arizasebebi]='" + textBox4.Text + "',[faturatutari]='" + textBox5.Text + "' where [faturano]='" + textBox1.Text + "'";
            OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
            uygula.ExecuteNonQuery();
            baglan.Close();
            datagoster();

Silme Ekranı

string bağlantı, sorgu;
  bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=data.accdb";
  OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
  baglan.Open();
  sorgu = "Delete From fatura Where faturano='" + textBox1.Text + "'";
  OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
  uygula.ExecuteNonQuery();
  baglan.Close();
  datagoster();

Listeleme Ekranı

Bu bölümde 3 ayrı kritere göre listeleme işlemi yapmaktadır.

4.914 defa okundu.

3 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir